Anda di halaman 1dari 2

Nama: ______________________ Kelas: 4 Adil

Tarikh: ______________________
Arahan: Antara yang berikut, yang manakah merupakan kemahiran melontar bola yang
betul?
1.


2.

Nama: ______________________ Kelas: 4 Adil
Tarikh: ______________________
Arahan: Tandakan ( ) pada cara melempar yang betul.
1.2.