Anda di halaman 1dari 3

JAWAPAN LATIHAN MENGENAL PASTI KESALAHAN PENGGUNAAN EJAAN DAN

KESALAHAN IMBUHAN
Assamualaikum.
Berikut saya paparkan jawaban/jawapan bagi Latihan Mengenal Pasti Kesalahan
Penggunaan Ejaan dan Kesalahan Imbuhan yang terdapat dalam siri 7. Jawapan ditulis
semula dalam ayat yang lengkap untuk menunjukkan kedudukan kesalahan tersebut dalam
ayat yang diuji sebagai panduan kita bersama.
(i) Kerajaan sudah meluluskan undang-undang yang membenarkan
pegawai penguat kuasa menahan individu yang berkelakuan tidak
bermoral.
(ii) Kenaikan harga barang sentiasa dipantau oleh pihak berkuasa
agar tidak membebankan golongan berpendapatan rendah.
(iii) Ketua sindiket pemalsuan kad kredit telah diberkas oleh pihak
polis dalam serbuan semalam.
(iv) Wakil Rakyat di kawasan pedalaman itu telah mengesyorkan
pembinaan sebuah stesen janakuasa kecil di situ.
(v) Penggunaan e-mel memberikan kemudahan untuk seseorang
menyampaikan mesej dalam beberapa saat sahaja.
(vi) Kempen antidadah peringkat kebangsaan yang dilancarkan
oleh kerajaan mendapat sambutan menggalakkan daripada
masyarakat.
(vii) emasa berada di peringkat prasekolah! kanak-kanak
diberikan pendedahan awal tentang alam persekolahan
(viii) "i samping beriadah! kita perlu mengambil makanan
seimbang bagi memastikan kesihatan terjamin.
(i#) $asil kajian tentang kualiti alam sekitar itu perlu dianalisis
sebelum laporan terperinci dibuat.
(#) %alaysia mampu memajukan bidang ekopelancongan kerana
kekayaan sumber alam semula jadinya.
(#i) &uru bimbingan itu telah memberikan penerangan yang jelas
tentang pro'esion sebagai pakar bedah.
(#ii) Persatuan belia yang baru ditubuhkan itu mengetengahkan
moto yang berteraskan perpaduan belia se-%alaysia.
(#iii) yarikat pemaju perumahan akan membayar ganti rugi
kepada pembeli yang rumahnya gagal disiapkan mengikut jadual.
(#iv) Keterampilan berbahasa dalam kalangan penutur jati bahasa
%elayu mestilah diperkukuh dari semasa ke semasa.
(#v) (tur cara kejohanan olahraga tahunan yang lengkap
dimuatkan dalam buku program.
(#vi) )awi selalu menasihati kawan-kawannya agar tabah dalam
menghadapi cabaran hidup tetapi ketika musibah menimpa dirinya!
dia tidak dapat menanggungnya.
(#vii) Kebanyakan pelancong lebih gemar berkunjung ke pulau-
pulau yang cantik di persisiran pantai %alaysia.
(#viii) Kerajaan menggalakkan orang ramai menyertai program
kemasyarakatan supaya hubungan antara kaum dapat dipererat.
(#i#) Ketika mereka mengadakan latihan silat! langkah sumbang
anak muridnya itu telah dikenal pasti oleh mahaguru itu.
(##) Kemajuan dan modenisasi dalam bidang komunikasi telah
menghasilkan penciptaan alat perhubungan untuk kemudahan
manusia sejagat