Anda di halaman 1dari 1

Imbangan Duga pada 31 Julai 2014

Perkara Debit Kredit


RM RM
Tunai 3 500
Bank 229 630
Premis 95 000
Lengkapan 8 000
Alat pejabat 20 000
Perabot 35 000
Stok 80 000
Pinjaman 170 000
Modal 143 000
Ambilan 300
Belian 43 700
Jualan 215 000
Pulangan Belian 500
Pulangan Jualan 2 500
Faedah terima 300
Insuran belian 200
Angkutan Belian 300
Buku Cek 70
Iklan 200
Kadar Bayaran 400
Gaji 5 000
Penghutang 92 500
Pemiutang 87 500


616 300 616 300