Anda di halaman 1dari 1

SEJARAH STPM 940/1- 2013.

1. Bincangkan faktor kemunculan Portugal sebagai kuasa maritim pada abad ke 15 dan abad ke 16.
2. Galurkan proses penyatuan negara bangsa di Itali pada abad ke 19 masihi.
3. Bincangkan pelaksanaan Merkantilisme di England pada abad ke 17 masih.
4. Bincangkan perkembangan pemikiran dan pendidikan humannisme di Eropah pada abad ke 16
dan abad ke 17 masihi.
5. Bincangkan faktor penglibatan Jepun dan Jerman dalam Perang Dunia Ketua.
6. Bincangkan kesan Perang Dingin terhadap politik antarabangsa.

SEJARAH STPM 940/1-2013 ULANGAN
1. Huraikan struktur masyarakat feudal Jepun dan era pemerintahan kesyogunan Tokugawa dari
1368 hingga tahun 1603.
2. Bincangkan usaha yang dilakukan oleh Bismack bagi menyatupadukan penduduk berbangsa
Jerman pada tahun 1871.
3. Bincangkan faktor perkembangan sistem ekonomi kapitalisme di Eropah barat dari abad ke 16
hingga abad ke 18 masihi.
4. Sejauh manakah zaman pencerahan pada abad ke 18 membawa perubahan terhadap lanskap
politik, ekonomi dan sosial di Eropah?
5. Peristiwa Dahagi yang berlaku pada 1857 telah mengukuhkan cengkaman kuasa British
terhadap India. Bincangkan.
6. Terangkan faktor yang menyebabkan Perang Dunia I tercetus pada tahun 1919.SEJARAH STPM 940/1- 2013.
7. Bincangkan faktor kemunculan Portugal sebagai kuasa maritim pada abad ke 15 dan abad ke 16.
8. Galurkan proses penyatuan negara bangsa di Itali pada abad ke 19 masihi.
9. Bincangkan pelaksanaan Merkantilisme di England pada abad ke 17 masih.
10. Bincangkan perkembangan pemikiran dan pendidikan humannisme di Eropah pada abad ke 16
dan abad ke 17 masihi.
11. Bincangkan faktor penglibatan Jepun dan Jerman dalam Perang Dunia Ketua.
12. Bincangkan kesan Perang Dingin terhadap politik antarabangsa.

SEJARAH STPM 940/1-2013 ULANGAN
7. Huraikan struktur masyarakat feudal Jepun dan era pemerintahan kesyogunan Tokugawa dari
1368 hingga tahun 1603.
8. Bincangkan usaha yang dilakukan oleh Bismack bagi menyatupadukan penduduk berbangsa
Jerman pada tahun 1871.
9. Bincangkan faktor perkembangan sistem ekonomi kapitalisme di Eropah barat dari abad ke 16
hingga abad ke 18 masihi.
10. Sejauh manakah zaman pencerahan pada abad ke 18 membawa perubahan terhadap lanskap
politik, ekonomi dan sosial di Eropah?
11. Peristiwa Dahagi yang berlaku pada 1857 telah mengukuhkan cengkaman kuasa British
terhadap India. Bincangkan.
12. Terangkan faktor yang menyebabkan Perang Dunia I tercetus pada tahun 1919.