Anda di halaman 1dari 27

AHLI KUMPULAN

KEPENTINGAN SUNGAI DI THAILAND
Sungai
utama :
Menam
Chao
Phraya
Jalan air
yang
penting
Menam Chao Phraya merupakan nadi lalu
lintas Thailand. Ia dapat dimudiki kapal
sejauh 400 km dari muaranya ke
pedalaman pada musim hujan dan sejauh
200 km pada musim kemarau.
Menam Chao Phraya penting untuk
mengangkut penumpang dan barangan
pukal seperti kayu kayan, hasil pertanian
dan hasil perlombongan.

Sungai sedang mengangkut kayu balak


Dijalankan di
Klong atau
terusan
sekitar
bandar raya
Bangkok.
Jaringan terusan
atau klong
menghubungkan
cawangan-
cawangan
Menam Chao
Phraya di
deltanya.
Jaringan
terusan
yang sangat
maju di
Bangkok
dan
memainkan
peranan
seperti jalan
raya dikenali
sebagai
Venice
Timur.
c) Pelancongan
i. Pasar Apung menjadi daya
tarikan kepada pelancong.
d) Pengairan
i. Menam Chao Phraya membentuk
dataran Mendap dan delta yang
luas.Tanih aluviumnya sangat subur
untuk pelbagai jenis tanaman seperti
padi, tembakau dan jut.
KEPENTINGAN MALAYSIA THAILAND
Pasar
Apung
(1) Tidak dijalankan
di Malaysia
1) Kegiatan
ekonomi yang
penting di Menam
Chao Phraya.

Pengair
an
1) Sungai di Malaysia
berpotensi :
#membolehkan penanaman
padi ditanam dua kali
setahun.
#Contoh :
1.Projek pengairan Muda
2.Projek Pengairan Kemubu

1) Menam Chao Phraya
membentuk dataran
Mendap dan delta yang
luas.
2) Tanih aluviumnya
sangat subur untuk
pelbagai jenis tanaman
seperti padi, tembakau
dan jut.
Penjana
an
Kuasa
Hidrolekt
rik
Contoh empangan :
#Empangan Chenderoh
#Empangan Kenyir
# Empangan Batang Ai
Contoh empangan :
# Empangan Chainat
# Empangan Yan Hee.

Pengang
kutan
1) Di Sabah dan Sarawak
sungai sangat penting
sebagai jalan pengangkutan
air di kawasan pedalaman.
2) Contoh : Sungai Rajang
yang boleh dimudiki hingga
ke kapit.
3) Sungai-sungai ini
digunakan untuk mengangkut
penumpang dan barangan
pukal

1) Menam Chao Phraya
penting untuk mengangkut
penumpang dan barangan
pukal seperti kayu kayan,
hasil pertanian dan hasil
perlombongan
Merupakan kegiatan ekonomi yang terpenting di
tasik Tonle Sap Tonle Sap penting untuk
kegiatan perikanan di Kampuchea
Tasik ini membekalkan lebih daripada 50% jumlah
tangkapan ikan di Kampuchea.
Aktiviti perikanan dijalankan sepanjang tahun
Ikan mudah ditangkap pada musim kemarau apabila air
tasik surut sehingga 1.52 meter. Ikan yang ditangkap
adalah untuk pasaran tempatan dan dieksport.

Kemudahan Pengairan
Membekalkan kemudahan
pengairan kepada hampir
4.5 juta penduduk di
Kampuchea.
Pusat Pelancongan
Pelancong dapat menaiki kapal atau
bot melalui Sungai Mekong untuk ke
Tasik Tonle Sap.
Perikan
an
Malaysia :
1) Kurang penting jika dibandingkan dengan tasik di Kampuchea.
Ini kerana saiz tasik yang kecil.
2) Hasil tangkapan untuk menambahkan pendapatan penduduk
tempatan
Kampuchea :
1) Penting kerana saiz tasik adalah besar dan hasil tangkapan
adalah banyak.
2) Merupakan pekerjaan sambilan bagi keluarga petani.
3) Hasil tangkapan menyumbang pendapatan yang besar kepada
negara.
Pelanco
ngan
MALAYSIA :
1) Tasik Bera dan Tasik
Chini merupakan tasik
semulajadi. Tasik-tasik
ini penting sebagai
kawasan pelancongan.
2) Pelancong dapat
memancing ikan dan
mengayuh bot di tasik-
tasik ini.
KAMPUCHEA :
1) Pelancong dapat
menaiki kapal atau
bot melalui Sungai
Mekong untuk ke
Tasik Tonle Sap
Pengaira
n
MALAYSIA :
1) Penting
sebagai
pengairan.
KAMPUCHEA :
1)Membekalka
n kemudahan
pengairan
kepada hampir
4.5 juta
penduduk di
Kampuchea


Tanah Tinggi

# Cerun-cerun yang curam di tanah tinggi menyebabkan tanah runtuh dan
hakisan tanah.
# Kejadian hakisan tanah akan memusnahkan tanaman, harta dan kemudahan
awam serta mengorbankan nyawa.

# Ia juga akan menyukarkan petempatan, pertanian dan pembinaan jalinan
pengangkutan.

# Cara-cara mengatasinya termasuk:
-menanam pokok dan rumput
- pembinaan tembok batu dan simen
-pembinaan lereng, teres dan parit takung di cerun bukit yang curam


Pinggir Laut

1. Tebing tinggi yang curam
menyebabkan aktiviti pembinaan sukar
dijalankan.
2. Hakisan ombak yang kuat
melonggarkan struktur batuan dan tanih di
pinggir laut. Akibatnya, tanah runruh
mudah berlaku.
3. Tanah runruh akan mengancam
keselamatan manusia dan merosakkan
harta benda.
4. Langkah-langkah mengatasi:
a) membina tembok untuk
mengurangkan hakisan ombak
b) membina benteng di tepi pantai
supaya air laut tidak melimpah ke daratan.
Saliran

1. Pengaliran sungai yang deras di peringkat hulu menyukarkan
pengangkutan air kerana membahayakan bot atau kapal kecil.
2. Manakala sungai yang berliku-liku di peringkat hilirnya pula
menyukarkan pelayaran.
3. Langkah-langkah mengatasi:
a) membina empangan atau kolam untuk memperlahankan aliran
sungai
b) meluruskan aliran sungai di peringkat hulunya.