Anda di halaman 1dari 4

ASMA'UL HUSNA

Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, Dia mempunyai
asmaa'ul husna (nama-nama yang baik)." - (Q.S. Thaa-Haa : 8)


Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja
kamu seru, Dia mempunyai al asmaa'ul husna (nama-nama yang terbaik) dan
janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu dan janganlah pula
merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu" - (Q.S Al Israa': 110)

"Allah memiliki Asmaa' ulHusna, maka memohonlah kepadaNya dengan menyebut
nama-nama yang baik itu..." - (QS. Al A'raaf : 180)

Nabi saw. bersabda: "Allah memiliki 99 nama yang bagus. Barang siapa
menghafalnya, maka dia akan masuk surga. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan Dia
menyukai yang ganjil." - (H.R. Abu Hurairah ra)

No. Nama Arab Indonesia
1 Allah
2 Ar Rahman Maha Pengasih
3 Ar Rahiim Maha Penyayang
4 Al Malik Maha Raja
5 Al Quddus Maha Suci
6 As Salaam Maha Memberi
Kesejahteraan
7 Al Mu`min Maha Memberi
Keamanan
8 Al Muhaimin Maha Pemelihara
9 Al `Aziiz Maha Perkasa
10 Al Jabbar Maha Perkasa
11 Al Mutakabbir Maha Besar
12 Al Khaliq Maha Pencipta
13 Al Baari` Maha Membentuk
14 Al Mushawwir MahaMembentuk
Rupa
15 Al Ghaffaar Maha Pengampun
16 Al Qahhaar Maha Memaksa
17 Al Wahhaab Maha Pemberi
Karunia
18 Ar Razzaaq Maha Pemberi
Rejeki
No. Nama Arab Indonesia
19 Al Fattaah Maha Pembuka
Rahmat
20 Al `Aliim Maha Mengetahui
21 Al Qaabidh Maha
Menyempitkan
22 Al Baasith Maha Melapangkan
23 Al Khaafidh Maha Merendahkan
24 Ar Raafi` Maha Meninggikan
25 Al Mu`izz Maha Memuliakan
26 Al Mudzil Maha Menghinakan
27 Al Samii` Maha Mendengar
28 Al Bashiir Maha Melihat
29 Al Hakam Maha Menetapkan
30 Al `Adl Maha Adil
31 Al Lathiif Maha Lembut
32 Al Khabiir Maha Mengetahui
Rahasia
33 Al Haliim Maha Penyantun
34 Al `Azhiim Maha Agung
35 Al Ghafuur Maha Pengampun
36 As Syakuur Maha Bersyukur
37 Al `Aliy Maha Tinggi
38 Al Kabiir Maha Besar
39 Al Hafizh Maha Menjaga
40 Al Muqiit Maha Pemberi
Kecukupan
41 Al Hasiib Maha Membuat
Perhitungan
42 Al Jaliil Maha Mulia
43 Al Kariim Maha Pemurah
44 Ar Raqiib Maha Mengawasi
45 Al Mujiib Maha Mengabulkan
46 Al Waasi` Maha Luas
47 Al Hakiim Maha Maka
Bijaksana
No. Nama Arab Indonesia
48 Al Waduud Maha Pencinta
49 Al Majiid Maha Mulia
50 Al Baa`its Maha
Membangkitkan
51 As Syahiid Maha Menyaksikan
52 Al Haqq Maha Benar
53 Al Wakiil Maha Memelihara
54 Al Qawiyyu Maha Kuat
55 Al Matiin Maha Kokoh
56 Al Waliyy Maha Melindungi
57 Al Hamiid Maha Terpuji
58 Al Mushii Maha Mengkalkulasi
59 Al Mubdi` Maha Memulai
60 Al Mu`iid Maha
Mengembalikan
Kehidupan
61 Al Muhyii Maha
Menghidupkan
62 Al Mumiitu Maha Mematikan
63 Al Hayyu Maha Hidup
64 Al Qayyuum Maha Mandiri
65 Al Waajid Maha Penemu
66 Al Maajid Maha Mulia
67 Al Wahiid Maha Esa
68 As Shamad Tempat Meminta
69 Al Qaadir Maha Menentukan
70 Al Muqtadir Maha Berkuasa
71 Al Muqaddim Maha
Mendahulukan
72 Al Mu`akkhir Maha Mengakhirkan
73 Al Awwal Maha Awal
74 Al Aakhir Maha Akhir
75 Az Zhaahir Maha Nyata
76 Al Baathin Maha Ghaib
No. Nama Arab Indonesia
77 Al Waali Maha Memerintah
78 Al Muta`aalii Maha Tinggi
79 Al Barri Maha Penderma
80 At Tawwaab Maha Penerima
Tobat
81 Al Muntaqim Maha Penyiksa
82 Al Afuww Maha Pemaaf
83 Ar Ra`uuf Maha Pengasih
84 Malikul Mulk Raja Segala Raja
85 Dzul Jalaali
Wal Ikraam


Pemilik Kebesaran
dan Kemuliaan
86 Al Muqsith Maha Adil
87 Al Jamii` Maha
Mengumpulkan
88 Al Ghaniyy Maha Berkecukupan
89 Al Mughnii Maha Memberi
Kekayaan
90 Al Maani Maha Mencegah
91 Ad Dhaar Maha Memberi
Derita
92 An Nafii` Maha Memberi
Manfaat
93 An Nuur Maha Bercahaya
94 Al Haadii Maha Pemberi
Petunjuk
95 Al Baadii Maha Pencipta
96 Al Baaqii Maha Kekal
97 Al Waarits Maha Pewaris
98 Ar Rasyiid Maha Pandai
99 As Shabuur Maha Sabar