Anda di halaman 1dari 27

Ruj.

Kami :
Tarikh :02 Januari 2013
Kepada :

.............................................................

SK Jimah Baru.


Tuan / Puan,


PERLANTIKAN SEBAGAI PENTAKSIR BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2013

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sehubungan dengan ini pihak sekolah melantik _________________________________
Sebagai Pentaksir Berasaskan Sekolah (PBS) bagi mata pelajaran _______________________
Tahun ____________ yang berkuatkuasa mulai dari tarikh di atas.

3. Pihak sekolah berharap agar pihak tuan/puan dapat menjalankan tugas dengan penuh
tanggungjawab dan dedikasi kepada pihak sekolah.

Sekian, terima kasih.


BERKHIDMAT UNTUK NEGARA


Saya yang menurut perintah,(EISHAH BINTI AHMAD)
Guru Besar,
SK Jimah Baru.
SEKOLAH KEBANGSAAN JIMAH BARU
71100 SILIAU,
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.

TEL/FAX: 06-7922149


Ruj. Kami :
Tarikh :02 Januari 2013
Kepada :

Pn. Rohana Bt. Md Said

SK Jimah Baru.


Tuan / Puan,


PERLANTIKAN SEBAGAI PENTAKSIR BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2013

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sehubungan dengan ini pihak sekolah melantik Pn. Rohana Bt. Md Said Sebagai
Pentaksir Berasaskan Sekolah (PBS) bagi mata pelajaran Bahasa Melayu,Tahun 1A dan
Pendidikan Seni Visual, Tahun 3A yang berkuatkuasa mulai dari tarikh di atas.

3. Pihak sekolah berharap agar pihak tuan/puan dapat menjalankan tugas dengan penuh
tanggungjawab dan dedikasi kepada pihak sekolah.

Sekian, terima kasih.


BERKHIDMAT UNTUK NEGARA


Saya yang menurut perintah,(EISHAH BINTI AHMAD)
Guru Besar,
SK Jimah Baru.

SEKOLAH KEBANGSAAN JIMAH BARU
71100 SILIAU,
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.

TEL/FAX: 06-7922149
Ruj. Kami :
Tarikh :02 Januari 2013
Kepada :

Pn. Salina Bt. Mohd Sharaffudin

SK Jimah Baru.


Tuan / Puan,


PERLANTIKAN SEBAGAI PENTAKSIR BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2013

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sehubungan dengan ini pihak sekolah melantik Pn. Salina Bt. Mohd Sharaffudin
Sebagai Pentaksir Berasaskan Sekolah (PBS) bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris,
Tahun 1A, Dunia Sains dan Teknologi, Tahun 1B dan Pendidikan Moral, Tahun 3A yang
berkuatkuasa mulai dari tarikh di atas.

3. Pihak sekolah berharap agar pihak tuan/puan dapat menjalankan tugas dengan penuh
tanggungjawab dan dedikasi kepada pihak sekolah.

Sekian, terima kasih.


BERKHIDMAT UNTUK NEGARA


Saya yang menurut perintah,
SEKOLAH KEBANGSAAN JIMAH BARU
71100 SILIAU,
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.

TEL/FAX: 06-7922149


SEKOLAH KEBANGSAAN JIMAH BARU
71100 SILIAU,
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.

TEL/FAX: 06-7922149


(EISHAH BINTI AHMAD)
Guru Besar,
SK Jimah Baru.


Ruj. Kami :
Tarikh :02 Januari 2013
Kepada :

Pn. Zarina Bt. Khamis

SK Jimah Baru.


Tuan / Puan,


PERLANTIKAN SEBAGAI PENTAKSIR BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2013

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sehubungan dengan ini pihak sekolah melantik Pn. Zarina Bt. Khamis Sebagai
Pentaksir Berasaskan Sekolah (PBS) bagi mata pelajaran Matematik,Tahun 1A, Dunia Sains
dan Teknologi Tahun 2A & 2B yang berkuatkuasa mulai dari tarikh di atas.

3. Pihak sekolah berharap agar pihak tuan/puan dapat menjalankan tugas dengan penuh
tanggungjawab dan dedikasi kepada pihak sekolah.

Sekian, terima kasih.


BERKHIDMAT UNTUK NEGARA


Saya yang menurut perintah,


SEKOLAH KEBANGSAAN JIMAH BARU
71100 SILIAU,
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.

TEL/FAX: 06-7922149
(EISHAH BINTI AHMAD)
Guru Besar,
SK Jimah Baru.


Ruj. Kami :
Tarikh :02 Januari 2013
Kepada :

En. Muhd Nazir B. Tumeran

SK Jimah Baru.


Tuan / Puan,


PERLANTIKAN SEBAGAI PENTAKSIR BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2013

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sehubungan dengan ini pihak sekolah melantik En. Muhd Nazir B. Tumeran Sebagai
Pentaksir Berasaskan Sekolah (PBS) bagi mata pelajaran Sains,Tahun 1A & 3A ,
Pendidikan Muzik, Tahun 3A yang berkuatkuasa mulai dari tarikh di atas.

3. Pihak sekolah berharap agar pihak tuan/puan dapat menjalankan tugas dengan penuh
tanggungjawab dan dedikasi kepada pihak sekolah.

Sekian, terima kasih.


BERKHIDMAT UNTUK NEGARASEKOLAH KEBANGSAAN JIMAH BARU
71100 SILIAU,
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.

TEL/FAX: 06-7922149


Saya yang menurut perintah,(EISHAH BINTI AHMAD)
Guru Besar,
SK Jimah Baru.

Ruj. Kami :
Tarikh :02 Januari 2013
Kepada :

En. Mohd Shah Rizal B. Abdul Samad

SK Jimah Baru.


Tuan / Puan,


PERLANTIKAN SEBAGAI PENTAKSIR BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2013

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sehubungan dengan ini pihak sekolah melantik En. Mohd Shah Rizal B. Abdul Samad
Sebagai Pentaksir Berasaskan Sekolah (PBS) bagi mata pelajaran Pendidikan Islam,Tahun
1A & 1B yang berkuatkuasa mulai dari tarikh di atas.

3. Pihak sekolah berharap agar pihak tuan/puan dapat menjalankan tugas dengan penuh
tanggungjawab dan dedikasi kepada pihak sekolah.

Sekian, terima kasih.


BERKHIDMAT UNTUK NEGARA


SEKOLAH KEBANGSAAN JIMAH BARU
71100 SILIAU,
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.

TEL/FAX: 06-7922149Saya yang menurut perintah,(EISHAH BINTI AHMAD)
Guru Besar,
SK Jimah Baru.


Ruj. Kami :
Tarikh :02 Januari 2013
Kepada :

Pn. Nur Zieana Bt. Zainuddin

SK Jimah Baru.


Tuan / Puan,


PERLANTIKAN SEBAGAI PENTAKSIR BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2013

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sehubungan dengan ini pihak sekolah melantik Pn. Nur Zieana Bt. Zainuddin Sebagai
Pentaksir Berasaskan Sekolah (PBS) bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual,Tahun 1A
& 1B, Pendidikan jasmani dan Kesihatan, Tahun 2A & 2B dan Bahasa Inggeris, Tahun 2B
yang berkuatkuasa mulai dari tarikh di atas.

3. Pihak sekolah berharap agar pihak tuan/puan dapat menjalankan tugas dengan penuh
tanggungjawab dan dedikasi kepada pihak sekolah.

Sekian, terima kasih.


SEKOLAH KEBANGSAAN JIMAH BARU
71100 SILIAU,
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.

TEL/FAX: 06-7922149BERKHIDMAT UNTUK NEGARA


Saya yang menurut perintah,(EISHAH BINTI AHMAD)
Guru Besar,
SK Jimah Baru.

Ruj. Kami :
Tarikh :02 Januari 2013
Kepada :

En. Muhajir B. Haron

SK Jimah Baru.


Tuan / Puan,


PERLANTIKAN SEBAGAI PENTAKSIR BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2013

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sehubungan dengan ini pihak sekolah melantik En. Muhajir B. Haron Sebagai
Pentaksir Berasaskan Sekolah (PBS) bagi mata pelajaran Bahasa Arab,Tahun 1A & 1B dan
Bahasa Arab, Tahun 2A & 2B yang berkuatkuasa mulai dari tarikh di atas.

3. Pihak sekolah berharap agar pihak tuan/puan dapat menjalankan tugas dengan penuh
tanggungjawab dan dedikasi kepada pihak sekolah.

Sekian, terima kasih.

SEKOLAH KEBANGSAAN JIMAH BARU
71100 SILIAU,
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.

TEL/FAX: 06-7922149
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA


Saya yang menurut perintah,(EISHAH BINTI AHMAD)
Guru Besar,
SK Jimah Baru.


Ruj. Kami :
Tarikh :02 Januari 2013
Kepada :

Pn. Noor Azizah Bt. Abdullah

SK Jimah Baru.


Tuan / Puan,


PERLANTIKAN SEBAGAI PENTAKSIR BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2013

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sehubungan dengan ini pihak sekolah melantik Pn. Noor Azizah Bt. Abdullah Sebagai
Pentaksir Berasaskan Sekolah (PBS) bagi mata pelajaran Bahasa Melayu,Tahun 1B dan
Pendidikan Muzik, Tahun 1A yang berkuatkuasa mulai dari tarikh di atas.

3. Pihak sekolah berharap agar pihak tuan/puan dapat menjalankan tugas dengan penuh
tanggungjawab dan dedikasi kepada pihak sekolah.

SEKOLAH KEBANGSAAN JIMAH BARU
71100 SILIAU,
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.

TEL/FAX: 06-7922149Sekian, terima kasih.


BERKHIDMAT UNTUK NEGARA


Saya yang menurut perintah,(EISHAH BINTI AHMAD)
Guru Besar,
SK Jimah Baru.


Ruj. Kami :
Tarikh :02 Januari 2013
Kepada :

En. Mohd Izham B. Razalli

SK Jimah Baru.


Tuan / Puan,


PERLANTIKAN SEBAGAI PENTAKSIR BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2013

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sehubungan dengan ini pihak sekolah melantik En. Mohd Izham B. Razalli Sebagai
Pentaksir Berasaskan Sekolah (PBS) bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan
Kesihatan,Tahun 1A, Bahasa Inggeris, Tahun 2A & 3B yang berkuatkuasa mulai dari tarikh
di atas.

SEKOLAH KEBANGSAAN JIMAH BARU
71100 SILIAU,
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.

TEL/FAX: 06-79221493. Pihak sekolah berharap agar pihak tuan/puan dapat menjalankan tugas dengan penuh
tanggungjawab dan dedikasi kepada pihak sekolah.

Sekian, terima kasih.


BERKHIDMAT UNTUK NEGARA


Saya yang menurut perintah,(EISHAH BINTI AHMAD)
Guru Besar,
SK Jimah Baru.

Ruj. Kami :
Tarikh :02 Januari 2013
Kepada :

Pn. Nur Amalina Bt. Akob

SK Jimah Baru.


Tuan / Puan,


PERLANTIKAN SEBAGAI PENTAKSIR BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2013

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sehubungan dengan ini pihak sekolah melantik Pn. Nur Amalina Bt. Akob Sebagai
Pentaksir Berasaskan Sekolah (PBS) bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris,Tahun 1B,

SEKOLAH KEBANGSAAN JIMAH BARU
71100 SILIAU,
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.

TEL/FAX: 06-7922149


Matematik, Tahun 1B, Pendidikan Muzik, Tahun 1B, Pendidikan Jaasmani dan Kesihatan
Tahun 1B yang berkuatkuasa mulai dari tarikh di atas.

3. Pihak sekolah berharap agar pihak tuan/puan dapat menjalankan tugas dengan penuh
tanggungjawab dan dedikasi kepada pihak sekolah.

Sekian, terima kasih.


BERKHIDMAT UNTUK NEGARA


Saya yang menurut perintah,(EISHAH BINTI AHMAD)
Guru Besar,
SK Jimah Baru.

Ruj. Kami :
Tarikh :02 Januari 2013
Kepada :

Pn. Asmah Bt. Hussien

SK Jimah Baru.


Tuan / Puan,


PERLANTIKAN SEBAGAI PENTAKSIR BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2013

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.


SEKOLAH KEBANGSAAN JIMAH BARU
71100 SILIAU,
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.

TEL/FAX: 06-7922149


2. Sehubungan dengan ini pihak sekolah melantik Pn. Asmah Bt. Hussien Sebagai
Pentaksir Berasaskan Sekolah (PBS) bagi mata pelajaran Bahasa Melayu,Tahun 2A dan
Sains, Tahun 3B yang berkuatkuasa mulai dari tarikh di atas.

3. Pihak sekolah berharap agar pihak tuan/puan dapat menjalankan tugas dengan penuh
tanggungjawab dan dedikasi kepada pihak sekolah.

Sekian, terima kasih.


BERKHIDMAT UNTUK NEGARA


Saya yang menurut perintah,(EISHAH BINTI AHMAD)
Guru Besar,
SK Jimah Baru.


Ruj. Kami :
Tarikh :02 Januari 2013
Kepada :

Pn. Emmy Yuzana Bt. Alias

SK Jimah Baru.


Tuan / Puan,


PERLANTIKAN SEBAGAI PENTAKSIR BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2013


SEKOLAH KEBANGSAAN JIMAH BARU
71100 SILIAU,
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.

TEL/FAX: 06-7922149


Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sehubungan dengan ini pihak sekolah melantik Pn. Emmy Yuzana Bt. Alias Sebagai
Pentaksir Berasaskan Sekolah (PBS) bagi mata pelajaran Bahasa Melayu,Tahun 3B dan
Matematik, Tahun 2A yang berkuatkuasa mulai dari tarikh di atas.

3. Pihak sekolah berharap agar pihak tuan/puan dapat menjalankan tugas dengan penuh
tanggungjawab dan dedikasi kepada pihak sekolah.

Sekian, terima kasih.


BERKHIDMAT UNTUK NEGARA


Saya yang menurut perintah,(EISHAH BINTI AHMAD)
Guru Besar,
SK Jimah Baru.


Ruj. Kami :
Tarikh :02 Januari 2013
Kepada :

Pn. Gnambigai A/P Ramanathan

SK Jimah Baru.


Tuan / Puan,SEKOLAH KEBANGSAAN JIMAH BARU
71100 SILIAU,
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.

TEL/FAX: 06-7922149


PERLANTIKAN SEBAGAI PENTAKSIR BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2013

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sehubungan dengan ini pihak sekolah melantik Pn. Gnambigai A/P Ramanathan
Sebagai Pentaksir Berasaskan Sekolah (PBS) bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual
Tahun 2A, Pendidikan Muzik & Pendidikan Moral, Tahun 3B yang berkuatkuasa mulai dari
tarikh di atas.

3. Pihak sekolah berharap agar pihak tuan/puan dapat menjalankan tugas dengan penuh
tanggungjawab dan dedikasi kepada pihak sekolah.

Sekian, terima kasih.


BERKHIDMAT UNTUK NEGARA


Saya yang menurut perintah,(EISHAH BINTI AHMAD)
Guru Besar,
SK Jimah Baru.

Ruj. Kami :
Tarikh :02 Januari 2013
Kepada :

Pn. Azrina Bt. Mohd Sahil

SK Jimah Baru.


Tuan / Puan,

SEKOLAH KEBANGSAAN JIMAH BARU
71100 SILIAU,
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.

TEL/FAX: 06-7922149
PERLANTIKAN SEBAGAI PENTAKSIR BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2013

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sehubungan dengan ini pihak sekolah melantik Pn. Azrina Bt. Mohd Sahil Sebagai
Pentaksir Berasaskan Sekolah (PBS) bagi mata pelajaran Pendidikan Muzik,Tahun 2A dan
Tahun 2B yang berkuatkuasa mulai dari tarikh di atas.

3. Pihak sekolah berharap agar pihak tuan/puan dapat menjalankan tugas dengan penuh
tanggungjawab dan dedikasi kepada pihak sekolah.

Sekian, terima kasih.


BERKHIDMAT UNTUK NEGARA


Saya yang menurut perintah,(EISHAH BINTI AHMAD)
Guru Besar,
SK Jimah Baru.


Ruj. Kami :
Tarikh :02 Januari 2013
Kepada :

En. Rosli B. Akhmat @ Ahmad

SK Jimah Baru.


SEKOLAH KEBANGSAAN JIMAH BARU
71100 SILIAU,
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.

TEL/FAX: 06-7922149Tuan / Puan,


PERLANTIKAN SEBAGAI PENTAKSIR BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2013

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sehubungan dengan ini pihak sekolah melantik En. Rosli B. Akhmat @ Ahmad Sebagai
Pentaksir Berasaskan Sekolah (PBS) bagi mata pelajaran Pendidikan Moral,Tahun 2A yang
berkuatkuasa mulai dari tarikh di atas.

3. Pihak sekolah berharap agar pihak tuan/puan dapat menjalankan tugas dengan penuh
tanggungjawab dan dedikasi kepada pihak sekolah.

Sekian, terima kasih.


BERKHIDMAT UNTUK NEGARA


Saya yang menurut perintah,(EISHAH BINTI AHMAD)
Guru Besar,
SK Jimah Baru.


SEKOLAH KEBANGSAAN JIMAH BARU
71100 SILIAU,
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.

TEL/FAX: 06-7922149


Ruj. Kami :
Tarikh :02 Januari 2013
Kepada :

Pn. Siti Radziah Bt. Ahmad Nazli

SK Jimah Baru.


Tuan / Puan,


PERLANTIKAN SEBAGAI PENTAKSIR BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2013

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sehubungan dengan ini pihak sekolah melantik Pn. Siti Radziah Bt. Ahmad Nazli
Sebagai Pentaksir Berasaskan Sekolah (PBS) bagi mata pelajaran Bahasa Melayu,Tahun 2B
& 3A dan Pendidikan Seni Visual, Tahun 2B yang berkuatkuasa mulai dari tarikh di atas.

3. Pihak sekolah berharap agar pihak tuan/puan dapat menjalankan tugas dengan penuh
tanggungjawab dan dedikasi kepada pihak sekolah.

Sekian, terima kasih.


BERKHIDMAT UNTUK NEGARA


Saya yang menurut perintah,(EISHAH BINTI AHMAD)
Guru Besar,
SK Jimah Baru.
Ruj. Kami :
Tarikh :02 Januari 2013
Kepada :

En. Zulkarnain B. Zainal

SK Jimah Baru.


Tuan / Puan,


PERLANTIKAN SEBAGAI PENTAKSIR BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2013

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sehubungan dengan ini pihak sekolah melantik En. Zulkarnain B. Zainal Sebagai
Pentaksir Berasaskan Sekolah (PBS) bagi mata pelajaran Matematik,Tahun 2B dan 3A
yang berkuatkuasa mulai dari tarikh di atas.

3. Pihak sekolah berharap agar pihak tuan/puan dapat menjalankan tugas dengan penuh
tanggungjawab dan dedikasi kepada pihak sekolah.

Sekian, terima kasih.


BERKHIDMAT UNTUK NEGARA


Saya yang menurut perintah,(EISHAH BINTI AHMAD)
Guru Besar,
SK Jimah Baru.

SEKOLAH KEBANGSAAN JIMAH BARU
71100 SILIAU,
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.

TEL/FAX: 06-7922149Ruj. Kami :
Tarikh :02 Januari 2013
Kepada :

Pn. Vinothini A/P Krishnan

SK Jimah Baru.


Tuan / Puan,


PERLANTIKAN SEBAGAI PENTAKSIR BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2013

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sehubungan dengan ini pihak sekolah melantik Pn. Vinothini A/P Krishnan Sebagai
Pentaksir Berasaskan Sekolah (PBS) bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris,Tahun 3A yang
berkuatkuasa mulai dari tarikh di atas.

3. Pihak sekolah berharap agar pihak tuan/puan dapat menjalankan tugas dengan penuh
tanggungjawab dan dedikasi kepada pihak sekolah.

Sekian, terima kasih.


BERKHIDMAT UNTUK NEGARA


Saya yang menurut perintah,(EISHAH BINTI AHMAD)
Guru Besar,

SEKOLAH KEBANGSAAN JIMAH BARU
71100 SILIAU,
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.

TEL/FAX: 06-7922149


SK Jimah Baru.


Ruj. Kami :
Tarikh :02 Januari 2013
Kepada :

Cik NorAtiqah Bt. Ismail

SK Jimah Baru.


Tuan / Puan,


PERLANTIKAN SEBAGAI PENTAKSIR BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2013

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sehubungan dengan ini pihak sekolah melantik Cik NorAtiqah Bt. Ismail Sebagai
Pentaksir Berasaskan Sekolah (PBS) bagi mata pelajaran Pendidikan Islam,Tahun 3A yang
berkuatkuasa mulai dari tarikh di atas.

3. Pihak sekolah berharap agar pihak tuan/puan dapat menjalankan tugas dengan penuh
tanggungjawab dan dedikasi kepada pihak sekolah.

Sekian, terima kasih.


BERKHIDMAT UNTUK NEGARA


Saya yang menurut perintah,
SEKOLAH KEBANGSAAN JIMAH BARU
71100 SILIAU,
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.

TEL/FAX: 06-7922149


(EISHAH BINTI AHMAD)
Guru Besar,
SK Jimah Baru.


Ruj. Kami :
Tarikh :02 Januari 2013
Kepada :

Pn. Khairunnisa Bt. Ab Azid

SK Jimah Baru.


Tuan / Puan,


PERLANTIKAN SEBAGAI PENTAKSIR BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2013

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sehubungan dengan ini pihak sekolah melantik Pn. Khairunnisa Bt. Ab Azid Sebagai
Pentaksir Berasaskan Sekolah (PBS) bagi mata pelajaran Bahasa Arab,Tahun 3A dan 3B
yang berkuatkuasa mulai dari tarikh di atas.

3. Pihak sekolah berharap agar pihak tuan/puan dapat menjalankan tugas dengan penuh
tanggungjawab dan dedikasi kepada pihak sekolah.

Sekian, terima kasih.


BERKHIDMAT UNTUK NEGARA


Saya yang menurut perintah,


SEKOLAH KEBANGSAAN JIMAH BARU
71100 SILIAU,
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.

TEL/FAX: 06-7922149
(EISHAH BINTI AHMAD)
Guru Besar,
SK Jimah Baru.


Ruj. Kami :
Tarikh :02 Januari 2013
Kepada :

En. Mohd Lothfi B. Alang Karim

SK Jimah Baru.


Tuan / Puan,


PERLANTIKAN SEBAGAI PENTAKSIR BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2013

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sehubungan dengan ini pihak sekolah melantik En. Mohd Lothfi B. Alang Karim
Sebagai Pentaksir Berasaskan Sekolah (PBS) bagi mata pelajaran Matematik,Tahun 3B,
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, Tahun 3A dan Tahun 3B yang berkuatkuasa mulai dari
tarikh di atas.

3. Pihak sekolah berharap agar pihak tuan/puan dapat menjalankan tugas dengan penuh
tanggungjawab dan dedikasi kepada pihak sekolah.

Sekian, terima kasih.


BERKHIDMAT UNTUK NEGARA


SEKOLAH KEBANGSAAN JIMAH BARU
71100 SILIAU,
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.

TEL/FAX: 06-7922149Saya yang menurut perintah,(EISHAH BINTI AHMAD)
Guru Besar,
SK Jimah Baru.

Ruj. Kami :
Tarikh :02 Januari 2013
Kepada :

Pn. Ruhaidah Bt. Ibrahim

SK Jimah Baru.


Tuan / Puan,


PERLANTIKAN SEBAGAI PENTAKSIR BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2013

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sehubungan dengan ini pihak sekolah melantik Pn. Ruhaidah Bt. Ibrahim Sebagai
Pentaksir Berasaskan Sekolah (PBS) bagi mata pelajaran Pendidikan Islam,Tahun 2B yang
berkuatkuasa mulai dari tarikh di atas.

3. Pihak sekolah berharap agar pihak tuan/puan dapat menjalankan tugas dengan penuh
tanggungjawab dan dedikasi kepada pihak sekolah.

Sekian, terima kasih.


BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

SEKOLAH KEBANGSAAN JIMAH BARU
71100 SILIAU,
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.

TEL/FAX: 06-7922149
Saya yang menurut perintah,(EISHAH BINTI AHMAD)
Guru Besar,
SK Jimah Baru.


Ruj. Kami :
Tarikh :02 Januari 2013
Kepada :

Pn. Noorul Ashiqin Bt. Ahmad

SK Jimah Baru.


Tuan / Puan,


PERLANTIKAN SEBAGAI PENTAKSIR BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2013

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sehubungan dengan ini pihak sekolah melantik Pn. Noorul Ashiqin Bt. Ahmad Sebagai
Pentaksir Berasaskan Sekolah (PBS) bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual, Tahun 3B
yang berkuatkuasa mulai dari tarikh di atas.

3. Pihak sekolah berharap agar pihak tuan/puan dapat menjalankan tugas dengan penuh
tanggungjawab dan dedikasi kepada pihak sekolah.

Sekian, terima kasih.


SEKOLAH KEBANGSAAN JIMAH BARU
71100 SILIAU,
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.

TEL/FAX: 06-7922149BERKHIDMAT UNTUK NEGARA


Saya yang menurut perintah,(EISHAH BINTI AHMAD)
Guru Besar,
SK Jimah Baru.


Ruj. Kami :
Tarikh :02 Januari 2013
Kepada :

Pn. Noridah Bt. Ismail

SK Jimah Baru.


Tuan / Puan,


PERLANTIKAN SEBAGAI PENTAKSIR BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2013

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sehubungan dengan ini pihak sekolah melantik Pn. Noridah Bt. Ismail Sebagai
Pentaksir Berasaskan Sekolah (PBS) bagi mata pelajaran Pendidikan Islam,Tahun 2A & 3B
yang berkuatkuasa mulai dari tarikh di atas.

3. Pihak sekolah berharap agar pihak tuan/puan dapat menjalankan tugas dengan penuh
tanggungjawab dan dedikasi kepada pihak sekolah.


SEKOLAH KEBANGSAAN JIMAH BARU
71100 SILIAU,
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.

TEL/FAX: 06-7922149


Sekian, terima kasih.


BERKHIDMAT UNTUK NEGARA


Saya yang menurut perintah,(EISHAH BINTI AHMAD)
Guru Besar,
SK Jimah Baru.