Anda di halaman 1dari 1

Bahasa merupakan alat perhubungan yang sangat penting dalam kehidupan manusia.

Melalui bahasa
seseorang itu dapat berkomunikasi dengan orang lain untuk menyampaikan apa sahaja
kehendak,.perasaan, pendapat pengalaman,pengetahuan,buah fikiran,mendapatkan
informasi,menambahkan ilmu pengetahuan,memahami orang lain dan sebagainya.