Anda di halaman 1dari 5

NOTA MTE 3107- PISMP PEMULIHAN

Ina 3326
1


Bab 1
PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN KOMUNIKASI
A. Persekitaran fizikal
- keselamatan dan perlindungan (bekalkan keselamatan
psikologi kepada murid- tempat yg mesra & selamat)
- kontek sosial (rujuk kpd susun atur meja di blik M3
tentukn sejauh mana murid dpt berinteraksi)
- identifikasi simbolik (rangkumi maklumat tntg guru dan
murid- pncapaian akademik, kgemaran topik dan lb murid)
- penyempurnaan tugasan (pelbagai tugas & akt yg
dikendalikan dlm bilik m3- scra ind / kump)
- keseronokan (sejauh mana bilik m3 menarik mnat
murid)
- pertumbuhan dan perkembangan (sediakan buku
bacaan yg biasa, buku rujukan, bahan manipulative m3
model 3d & puzzle)
B. Disiplin murid
- sediakan peraturan dan prosedur bilik m3 (TL spesifik
yg dilarang sama sekali, konsekuen yg diterima olleh
murid yg melanggar peraturan)
- rancang peraturan bilik m3 (bersopan santun, hotmati
harta orang lain, patuhi peraturan BD, bantu-membantu)
C. Persekitaran pembelajaran
- kemahiran hubungan manusia umum (beramah
mesra, bersikap positif, kemahiran mendengar &
kebolehan memberi kata2 pujian)
- kemahiran hubungan manusia dengan murid
(menerapkan nilai murni dalam P&P, memodelkan sifat
sopan santun, memberi layanan yg baik, menggunakan
pengukuhan verbal & sifat behavioural)
KEPENTINGAN PENGURUSAN BILIK DARJAH
o Menggalakkan tingkah laku murid yang sesuai.
o Membentuk suasana pembelajaran yang positif.
o Menjalinkan hubungan interpersonal antara
guru-murid dan murid-murid.
o Mengurangkan masalah disiplin.
o Menggunakan masa yang diperuntukkan untuk
pembelajaran yang optimum.
o Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti
P&P.
o Pengurusan rutin yang berkesan.
o Murid belajar mengawal dan menguruskan diri
sendiri.
KOMUNIKASI BERKESAN DALAM P&P MATEMATIK
- komunikasi berkesan berlaku apabila mesej yg
disampaikan oleh penyampai dapat diterima & difahami
dgn jelas oleh penerima.
- komunikasi tntg idea m3 dpt membantu murid
menjelaskn & mmperkukuhkn pemahaman m3.
- perkongsian pemahaman m3 scra penulisan dan lisan~
tingkatkn keyakinan diri & memudahkan guru memantau
perkembangan kemahiran m3 mereka.
- komunikasi- idea m3 (lisan, penulisan- simbol &
perwakilan visual) dapat membantu murid memahami &
aplikasi m3 dengan lebih afektif.
- komunikasi ssma sendiri- bantu murid menggambarkan,
menjelaskan & memperkukuhkan idea & pemahaman m3
mereka.
-aspek penting: keupayaan utk memberikan penerangan
dengan afektif & memahami dan mengaplikasi notasi m3
dengan betul.
- memerlukan persekitaran yg sentiasa peka terhadap
keperluan murid, beri peluang utk berkomunikasi dengan
aktif.
PENGAJARAN MAKRO
- makro: awalan yg banyak.
- merangkumi segala proses pengajaran, sekurang-
kurangnya satu unit kemahiran, dlm sesuatu waktu
pelajaran (permulaan, perkembangan dan penutup).
- merupakan kesepaduan teknik2 pengajaran mikro yg
disokong oleh perancangan pengajaran pembelajaran yg
sekian lama dipelajari.
- objektif: sediakan 1 kem lengkap kpd semua guru
pelatih, mempraktikkan suatu suasana sebenar apabila
mengajar & perbaiki kelemahan pengajaran yg berlaku
disamping mengukuhkan kelebihan mengajar.
- matlamat: lahirkan guru yg berkeyakinan tinggi apbla
mula menjalankan tugas, jadi lebih berkaliber & kreatif
semasa mengajar, pendedahan menjadi sbg satu kayu
pengukur dlm menjalankan pengajaran & mengetahui
setiap persediaan yg perlu dibt apabila memulakan tugas
mengajar.
- kepentingan: beri peluang kpd guru pelatih
mempraktikkan kemahiran mengajar satu demi satu dlm
situasi yg terancang, mengurangkan masalah dlm
pengajaran, meningkatkan keberkesanan kurikulum &
kaedah baru kpd beberapa org murid & membolehkan
guru menjalankan amali sebenar sbg latihan kpd guru
pelatih.
- perancangan: perancangan, komponen persediaan,
kemahiran, pengtahuan sdia ada, obj pgjrn, sumber P&P,
penerapan nilai & pgabungjlinn.
PENGAJARAN MIKRO
- suatu teknik pgjrn dalam masa di antara 5-15 minit utk
mengajar sesuatu kemahiran pljrn bg sekumpulan guru
pelatih, biasanya 5-10 orang (Mok Soon Sang,2008)
- satu teknik pengjrn utk meningkatkan kem pgjrn guru dlm
aspek2 tertentu srt set induksi, penyoalan, variasi
rangsangan, ABM, pengukuhan dll (Sharifah
Alwiah,1986)
- tujuan: bekalkan situasi pgjrn yg realistic kpd guru
pelatih, kurangkn risiko kpd guru & muid, beri peluang kpd
pelatih aplikasi teori pmbelajaran, tingkatkan &
kembangkan pglman pgjrn & jimatkn masa & sumber dlm
pngjrn & menilai kemahiran spesifik.
- pelaksanaan: pengjrn singkat (5-10 minit), penilaian &
pencerapan dilakukan utk kesan kelemahan &
perancangan semula utk penambahbaikkan.
NOTA MTE 3107- PISMP PEMULIHAN
Ina 3326
2


- kemahiran: set induksi,kemahiran menggunakan papan
tulis, variasi rangsangan, penyolan, menggunakan
pengukuhan dan penutup.
- kepentingan: dapat praktikkan kem mgjr satu demi satu
dlm situasi pljrn yg terancang & dipermudahkan, guru
pelatih blh bljr tknk mgjr dlm keadn yg tenang, bantu guru
mengamalkan teori pgjrn yg dsampaikan, bantu kurangkn
plbagai msalah drpd pgjrn biasa disekolah pd masa
depan, dpt kaji kekuatan & klemahan dan dapat
meningkatkn keyakinan guru pelatih.
Bab 2
TEKNIK DAN KAEDAH PENGAJARAN MATEMATIK
A. Berpusatkan murid
- galakkan mrd melibatkn diri scr aktif dlm akt pmbljrn,
guru pemimpin utk memandu mrd jlnkn akt (Mok Soon
Sang, 1993).
- mrd analisa penglmn2 mreka & galakkn mrd mnjd lebh
btggungjwb pd diri & terarah (Withall, 1991).
- kaedah: kump, inkuiri-penemuan, perbincangan,
penyoalan, pyelesaian mslh, bermain, simulasi dll.
- ciri2:
i. Mrd main peranan pntg, guru sbg fasi
ii. Interaksi 2 hala, libatkn murd berfikir.
iii. Guru bsft demokratik, mrd beri pendpt, kaedh
pbncngan digalakkan.
iv. P&P utamakan obj pmbljrn murd.
v. Interaksi ant murid lebih banyak.
vi. Murid tunjukkn sifat kreatf & berinisiatif.
B. Berpusatkan guru
- guru mnguasai & mengawal segala akt pembelajaran.
- komunikasi & interaksi ant guru- murid sehala.
- dikenali sbg pgjrn langsung / eksplisit.
- peranan guru adalah mengemukakan bhn pgjrn,
bombing mrd.
- ciri2:
i. Guru bckp lbbh drpd mrd smsa pgjrn.
ii. Pgjrn ditujukn kpd seluruh kelas.
iii. Buku teks panduan utk apa yg diajar dlm kls.
iv. Stiap episode pgjrn ditentukn oleh guru.
v. Interaksi sehala.
vi. Mrd x bebas utk bergerak dalam bilik darjah.
C. Berpusatkan media
- 2 kategori: bahan pgjrn & bhn pembljrn.
- pupuk sifat sosial yg +ve khasnya bg mrd & guru bkongsi
bhn
- interaksi berlaku byk hala.
- cth bhn: buku kerja, video, pakej pita, CD-ROM dll.
- peranan guru:
i. Bombing mrd utk mndptkn maklumat.
ii. Bantu mrd mencari / bentuk soalan yg sesuai
utk dikeukakan.
iii. Atasi masalah sekirany mrd ddlm perpustakaan.
iv. Beri galakan apabila mrd gagal.
v. Bolehkn mrd berinteraksi dlm kerja kump.
D. Induksi
- digunakn utk mndptkn rumusn, fakta / ciri am drpd kajian
ke atas bbrapa cth m3 yg khusus.
- mmerlukn mrd mkaji cth m3, mmbt pbndgn & analiss
shgga mndpt rumusnnya.
- byk hkum & rumus m3 dpt dpljri dgn mggunakn kaedh
induktf.
- dlm pmbljrn, mrd dkhndki mggnakn pgthuan sdia ada utk
mcgkil ciri2 yg sma drpd cth m3 yg dberi.
- cth: mndptkn hkum tukar trtib dlm operasi darab (a x b =
b x a)
E. Deduksi
- kaedh yg mggunakn rumus, hukum / teorem m3 yg tlh
dpljri utk mndptkn rumusn / generalisai m3 yg baru.
- lbh kompleks kerana mmerlukn mrd yg mmpunyai pglmn
yg luas & pgthuan m3 yg ckup utk mdptkn rumus.
- cth: utk mdptkn rmus luas sgi 3 (p x l / 2)
F. Penemuan dan penyiasatan
- mrangkumi akt mrncg, myiast, manalisa & menemui.
G. Perbincangan dan penyoalan
- mlbtkn akt perbualan ant guru & mrd dlm klas.
- akt yg galakkn mrd btkr2 fkran serta bkongsi mklumt.
- tujuan: galakkn perkemb mental mrd, latih mrd bfkir dgn
teliti, beri pluang kpd mrd gunakn kem lisan & pupuk smgt
kerjsma.
H. Kerja amali
- suatu akt yg btujuan utk mdptkn hsl drpd kerjanya.
- Kepntgn: lth mrd gunakn ABM utk bljr konsep / fakta m3
& kuasai kem dlm pyelesaian masalah m3 serta pljari kem
m3 dgn mudah, beri kyakinan kpd mrd, mudh fahami
konsep, lath psikomotor mrd.
- cth: konsep pcahan, knsep luas, knsep pnjg, isipadu &
ciri2 bongkah.
I. Ekspositori
- pndktn pgjrn Ausubel: guru persembahkn bhn dlm suatu
bentuk yg tersusun & mengikut sekuen.
- guru smpaikn mklumat scra langsung.
- cdgkn penggunaan pgurusn grafik pd awl pgjrn.
- gunakn utk tergkn konsep, fakta, hukum, prinsip &
teorem2 m3.
- kelemahan:
i. X dpt melayan semua karenah murd.
ii. Disampaikn melalui crmh, sulit kembangkn kem
sosial mrd.
iii. Kejayaan bgntung kpd persiapan guru.
iv. Dpt dikuasi oleh mrd yg mmpunyai kem mndgr
& mlht yg baik shj.
J. Laboratori
- bkairpt dgn kaedh kerja praktik, kaedh inkuiri pnmuan &
pnggunaan sdut m3 dlm kls.
- mrd perlukn akt konkrit utk mmhami simbol & tttnda m3
yg abstrak.
- kjian Piaget, Bruner & Dienes: mkml dpt mainkn pranan
dlm pmbljrn m3 yg bmkna.
- kpntgn: tlg bina knsep dgn tpt, lath mrd dlm kem
pyelesaian mash m3, glakkn mrd teroka idea m3, bntu
mrd fhmi prinsip, temui sstu generalisasi thdp pmbntukn
msalah m3 & galakkn mrd kuasai kem mngukur & mmbuat
pghmpirn dgn unit pgkurn & sukatan.
- strategi: orentasikn mrd (ind), guru mainkn pranan dlm
prncngn akt yg ssuai & guru rncg strategi pgjrn.
- cth: kaji ciri bongkah, cari rumus luas segi 4, kaji ciri2
bongkah (geometri).
K. Demonstrasi
- 1 kaedah utk melatih mrd memerhati & melakukan
sesuatu akt mengikut prosedur2 tertentu.
- suatu tknk P&P yg mlbtkn kem guru mndemonstrasikn
cara / lgkh melakukn sstu akt dhdapan mrd.
- libatkn akt pnrgn & dmnstrasi guru bsama dgn akt mndgr
& mliht serta pcubaan mrd.
- prinsip: sblm, smasa & slpas.
- tujuan: dpt cntohi dgn lbh tpat & mudh, kukuhkn ingatan,
mudahkn pmhmn mrd serta tmbulkn mnt utk bljr, bina
kemahirn yg kukuh, bina keyakinn mrd, kurgkn masa
pmbljrn.
- libatkn pdktn visual utk memerhati proses, maklumat &
idea.
- Mmbolehkn mrd melihat perkara sbnr & bgaimana ia
berfungsi.
- tnjukcara blh digunakan utk mnunjukkan ssuatu isi /
prosedur scr berkesan, timbulkn mnt dlm sstu tpik,
sediakn model utk kem mngjr & ubah kdr pmljrn mrd.
- guru tentukn topik, obj & sediakn alatn / bhn yg hndk
digunakan dlm sesi pgjrn.
- kebaikan: perkenlkn bhn pmbljrn baru kpd mrd melalui
deria pglhtn & pdgrn.
L. Koperatif
- pmbljrn yg melibatkn kerjasama utk bljr & btanggungjwb
k eats setiap ahli kumpulan.
- slavin (1982): pgjrn yg mmerlukn murid drpd pelbgai
kebolehn bkerjsma dlm kump kcl utk mncpai 1 matlamt yg
sma.
NOTA MTE 3107- PISMP PEMULIHAN
Ina 3326
3


- effendi zakaria (1998): 1 strategi pgjrn dmna pljr2 saling
mmbntu di antr 1 sma lain ddlm kump kcl yg mmpunyai
mtlamat yg sma.
- tujuan: mncapai kemajuan & prestasi cmerlang.
- unsur asas: sling bgntung antr 1 sma lain scr postf, slg
binteraksi scr bersemuka, akauntabiliti ind ats pmbljrn dri
sndri, kemahirn koperatif & pemprosesan kump.
- prinsip:
i. Saling kebergantungan scr positif (P)
- rujuk kpd kaedh pgjrn yg mmerlukn mrd dri
plbgai kblehn bkrjsma dlm kump kcl utk mncpai
mtlmt yg sma.
- Sasarn, tahap pmbljrn yg maksimum bkn shja
utk diri sndri, ttpi jg utk rkan2.
- slg bergntung scr +ve akan mjd mtivasi utk
bjaya.
ii. Akauntabiliti ind (I)
- utk menilai: 1 tgsan dberikn kpd kump.
Pcapaian kump akan dinilai ikut sumb setiap
ind.
- setiap ahli akan trima mrkh ikut sumb / idea
mreka.
iii. Penglibatan sama rata (E)
- pglbtn sma rta ahli kump blh dcapai mlalui
pmbhgian / urutn tugsn.
- stiap murd diberi pluang utk ambl bhgian~
jadikn stiap mrd btnggungjwb & mlibtkn mereka
scr sma rata.
iv. Struktur (S)
- trdpt strktr dlm model kagan dmna stiap 1
mmpunyai kegunaan & kpntgn msg2.
- pgthuan mgnai strktr2 ini & cara plksanaannya
mmerlukn pmhmn & lthn yg berulg2.
- gnjrn dberikn kpd ind & kump- ind dlm kump perlu
tnjukkn kfhmn msg2 & aminkn pernn yg berbeza berglr2-
kem sosial & pemprosesn kump digalakkan.
- cara pembeljrn: jigsaw, teams games tournaments
(TGT), students teams achievement division (STAD), bljr
bersama, permainn pggl no., & meja bulat.
- galakkn mrd berinterksi scr aktf & +ve dlm kump~ bantu
perkongsia idea & pmeriksaan idea dlm suasana yg x
terancam (falsafah konstruktivisme)
- manfaat: terima kepelbagaian, hargai prbzaan ind,
pkmbgn interpersonal & plbtn mrd scr aktif.
M. Kolaboratif
- konsep:
i. 1 urusn mlibtkn 2 org guru bkerjasama scr
kolaboratf dstiap pgjrn; rncg & sediakn rncgn
pgjrn, laksana & nilai pncapaian (Sturman,
1992).
ii. Guru slg bgntungn utk mmberi & terima idea,
sokongn moral & galakn apbla mhdpi ksukarn
sma ada scr prbdi / professional (Hargreaves,
1995)
- definisi:
i. Pmbljrn kolabortif memerlukn pglibtn semua ahli
kump. Memerlukn idea yg mncbr, myokong &
tmbh baik ssuatu idea shgga mncpai perstujuan
kump.
ii. Kamus dewan (1998)- kerjasama erat di antr 2
pihak / lebih. Blh ditafsirkn sbg usaha bsma utk
mncapai ssuatu mtlamat yg sama.
- prinsip: krjsama dlm kelompok, bebas, terbuka,
mncakupi smua proses pmbljrn.
- ciri penting: kbolehn bgaul & bkerjasama pd prgkt
peribadi, komitmen, kesdian utk berkorbn masa & slg
mmbntu antr 1 sma lain utk capai prestasi akadmk yg
baik.
- matlamat: intelek, sosial & pyelesaian mslh disiplin
(Colen).
- kriteria asas: mmpunyai smgt slg bgntung, kemahirn
sosial, ksdrn akauntabiliti ind & penilain kump.
- kebaikan: tingktkn kem sosial, bina skap slg mghargai,
galak pmkrn kreatf, latih mrd urus konflik yg timbul &
benarkn komunikasi tbuka serta pkongsian ilmu.
- kelemahan: mrd x fungsi yg spesifik, blakunya ptgkaran,
berpuak2, murid aktf vs mrd pasif & tkt utk beri idea.
- contoh: adding two digit numbers, bank four & four in a
row addition.
PERSAMAAN KOPERATIF DAN KOLABORATIF
o Memetingkn pmbljrn aktif.
o Guru bperanan sbg fasilitator.
o P&P dialami oleh guru & murid.
o 2-2 memantapkn kem kognitif aras tggi.
o Mrd pikul tggjwb atas pmbljrn diri sndiri.
o Bangunkn kem sosial murid.
o Gunakan kepelbagaian pljr.
PERBEZAAN
KOPERATIF KOLABORATIF
- terima llat dlm kem
bkump & sosial.
- punya kem sosial~
bangunkn kem sedia ada
utk cpai mtlmt pgjrn.
- akt distrukturkn dmna
stiap mrd memainkn prann
spesifik.
- mrd merunding &
organisasi usaha sndri.
- guru pntau, dgr & cmpur
tgn kegiatn kump jika perlu.
- akt x dpantau oleh guru
(guru Cuma bmbing kea
rah pylesaian mslh)
- hntr kerja di akhir pljrn utk
dinilai.
- mrd smpan draf kerja utk
krja2 lnjutn.
- murid nilai prestasi ind &
kump dgn bimbingn olh
guru.
- murd nilai prestasi ind &
kump tanpa dibimbing oleh
guru.

Bab 3
TEORI PEMBELAJARAN MATEMATIK
a) Behavioris
- dipelopori: Ivan Pavlov, Thorndike Skinner.
- fokus: pengukuhan, pengukuhan berjadual, shaping,
penghapusan & modifikasi TL.
- pelaziman klasik
Terapkan prinsip plaziman klasik & pghpusan yg
mula diasaskn oleh Ivan Pavlov.
prinsiP; gunakan paradigm pmblhubah
perantara bg mhasilkn prubhn TL (rgsgn GB
peneguhan)
GB thsl dri rangsangan. TL dperkukuhkn dgn
wjdnya peneguhan.
Pmbljrn yg sesuai ialah gunakan rgsgn x
terlazim dikaitkn dgn rgsgn terlazim.
Kajian: dilakukan keatas anjing (tekankan
kepada peneguhan)
Implikasi: GB +ve & berkait dgn pgthuan sedia
ada mrd.
- pelaziman operan
NOTA MTE 3107- PISMP PEMULIHAN
Ina 3326
4


Dipelopori o skinner (tekankan kpd peneguhan
slps responden bjaya dlm sstu usaha)
Kajian ke atas seekor tikus (TL disertai dgn
pngukuhn akan tingkatkn kebarangkalian
brlakunya TL yg sama)
Pnguhan ve beri ksn x mnyeronokkan.
Implikasi: kem baru yg dplajari perlu diberi
peneghan, tknk pghpusn sesuai utk
memodifikasikn TL & pnghn ve dlakukn utk
dptkn TL yg diingini.
- teori TL Thorndike
Popular dgn plziman operan.
Kjian thdp haiwan: prose scuba jaya mmbentuk
kebiasaan
Kajian: kcg dikurung dlm kotak yg ada penekan-
pnekan ditekan pntu terbuka kcg dpt kluar- kcg
dibiarkn blpr- ltk mknan dluar kotak- kcg usaha
utk keluar.
- ciri2
Pmbljrn adalah 1 tabiat
Pngukuhn 1 syarat pntg dlm pmbljrn
Lathn pmbljrn adalah lthn yg dkukuhkn
Utamakn model terbaik
Wujudkn operasi rgsgn & TB dlm pmbljrn
Pmbljrn bdsrkn prsekitrn yg konkrit & nyata.
b) Kognitif
- dipelopori o Jean Piaget.
- perkmbngn kognitif ada 4 peringkt (deria motor: 0-2 thn,
pra operasi: 2-7 thn, operasi konkrit: 7-12 thn &
operasi formal: slps 12 thn)
- tekankan 5 konsep (skema, adaptasi, keseimbangan,
asimilasi & akomodasi)
- implikasi: sediakan isi pljrn & akt yg seimbang dgn
setiap prgkt perkembgn ind, sediakn plbagai akt yg
mggalakkn penerokaan & pnemuan, tntukn mrd bsedia scr
mental utk blr sstu, terima pbezaan ind & gunakan bhn
maujud serta cth.
Jerome Bruner
- 3 cara perkemb pemikiran
Enaktif 0-2 thn (pggunaan bhn maujud)
Ikonik 2-4 thn (bina gmbrn dlm mental)
Simbolik 5-7 thn ( guna simbol utk wakili
pngmatan imej mental bg objek)
- pmbljrn mlalui konsep- fhm struktr asas sstu konsep/
prinsip & hbngnnya.
- implikasi: tekankn strktur asas bhn baru, beri byk cth &
bkn cth bg pmbljrn knsep, bntu mrd bina sstm kod, guna
pmbljrn baru kpd situasi yg bbza, susun isi kand pgjrn dri
am kpd spesifik & libtkn mrd dlm akt yg mggalakkn inkuiri
& pnmuan.
c) Konstruktivisme
- pdktn pmbljrn yg myediakn pluang kpd pljr utk mmbina
kfhman thdp perkara yg dipljari dgn mwujudkn hbngn
antra idea & fakta.
- tokoh: Vygotsky & Jean Piaget.
- trgkn bgaiman pgthuan disusun dlm mnda manusia.
- ssorg bljr dgn mmbina mkna / pngthuan dri pglmn sndri.
- implikasi: guru sbg pmbimbing, pglman sdia ada faktor
pntg, pnilaian tradisi kurg sesuai & proses pgjrn ibentuk
bsama guru & mrd.
d) Humanisme
- dipelopori o Abraham Maslow.
- implikasi: bentuk BD yg kondusif, pupuk nilai pghargaan
kendiri dlm klngn mrd & beri motivasi, rncg akt pgjrn ikut
kblhn mrd, pupuk nilai mtvasi diri mlalui bimbingan, galk
mrd ambl bhgian dlm krja kump, guru tnjukkn cth yg baik &
guru hndklh bsft pyyg.
Bab 4
JENIS PENGETAHUAN PENGAJARAN MATEMATIK
a. Pengetahuan fakta

b. Pengetahuan konsep
Your goal is to have students know what
something is.
Mathematically: a definition & a unifying
theme.
Models are most appropriate to achieve this
goal.
Characteristics of concept: identify things
that are necessarily true about examples of
the concept, determine properties sufficient
to make something an example to the
concept, tell how one concept is like / unlike
another concept, define the concept & tell
how we use the concept.
c. Pengetahuan presedur
Mathematically- an algorithm.
Step by step procedure that is the result of a
concept / generalization.
Student knows how to solve.
Understand how the procedure work
Bab 5
PENINGKATAN PEMBELAJARAN MATEMATIK
a. Stail pembelajaran dan perbezaan individu
Perbezaan individu
- ketidksamaan dlm aspek pkemb scr fizikal,
mental, emosi & sosial dklangan ind.
Aspek perbezaan
- jantina, fizikal, kognitif, personality, emosi, TL,
sosial & bhasa.
Faktor yg mmpengaruhi perbezaan ind
- pgruh genetik & persekitaran
Konsep gaya pembelajaran
- 1 cara / stail pmbljrn.
- cara mrd beri tumpuan & tindakan utk
mmproses, perolehi mklumt & pglmn baru
(kontks pend)
- plbagai cara mmbuat persepsi & proses
mklumat utk mmbntk konsep & idea yg sbnr
(ahli psikologi mazhab kognitif)
Faktor mempengaruhi gaya pembelajaran
- rangsangn persekitaran
- rangsangan emosi
- rangsangan sosial
- rangsanagan psikologi
- rangsanagan fisiologi
Implikasi
- kesediaan belajar mrd bbza.
- obj P&P dsesuaikn dgn mrd.
- TL mngggu pmbljrn: kawal mrd yg bmsalah TL.
- pbezaan gaya belajar: 8 perbezaan
Strategi
- kaedah kump.
- pngjaran terancang.
- pelbagaikan BBM.
- agihkn tgsn ikut minat & keupayaan mrd.
- plbagaikn strategi P&P.
- plbagaikn bntuk penilaian.
b. Rekreasi matematik
Plbagai cara yg blh dlakukn utk mmbt MP m3
seronok.
Antaranya mmbt teka teki, puisi & lagu yg
bunsurkn m3.
NOTA MTE 3107- PISMP PEMULIHAN
Ina 3326
5


Guru perlu tahu tlbh dhulu peringkt mrd2 sblm
mmbt bbrapa akt.
Lagu m3 ssuai daplikai dlm proses P&P
khususnya bg kump sderhana & lmah.
Tujuan: bantu mrd mhfal, mingati & mmahmi
sgala yg berkaitn dgn m3.

c. Pembelajaran berasaskan projek
Konsep
- proses pmbljrn yg bfokuskn tugasn amali scr
sstemtik / trncg dlm jangka masa yg trtntu. Ia
biasanya mlintkn kutipn serta analiss data &
persediaan 1 laporan yg btl.
Ciri2
- blh djlnkn scra ind / bkumpulan.
- interaksi guru & mrd yg brupa bmbingan &
prundingn pda setiap thp proses.
- guru perlu jlaskn prosedur plaksanaan yg
lengkap.
- libatkn pngumpuln data, bhn, mklumat & jg
plaporn hsl jg refleksi kendiri.
- integrasi pgthuan dgn akt.
- berasaskn kem pgthuan, pglman & kblhn mrd.
Kepentingan
- wujudkn komunikasi +ve & phubungan
kolaboratif dklngan mrd yg plbagai.
- tarik mnt & motivasikn mrd yg kurg tumpukn
phatian dlm proses P&P.
- tolong mrd dlm mmhami & maplikasikn
pgthuan.
- tolong mrd dlm pmbljrn & kuasai kem
selesaikn msalah, bkomunikasi & pgurusn
kendiri.
- integrasi bdg kurikulum, pgjrn btema & isu2
kmuniti.
- galakkn akauntabiliti & pnntuan mtlamat.
- penuhi kperluan mrd yg mmpunyai thp pmbljrn
& gaya pmbljrn yg bbza.
Strategi
- beri tugasan ikut kurikulum.
- tentukan jadual kerja.
- pastikn bilangan ahli kump kecil.
- penilaian haruslh dlaksanakan spnjg tempoh
projek.
- pelaksanaan & prncngn projek haruslh
bperingkt.
- guru perlu beri bimbingan & pmantauan spnjg
tempoh projek.