Anda di halaman 1dari 1

Ex officio

Pengetua / Guru
YDP PIBG
SETIAUSAHA PIBG
AJK KSIB
(dalam kalangan PIBG)
SK ZAINAB (2), KELANTAN
Program Cakna Mentoring

Ibu atau bapa yang menyertai program ini
akan menjadi mentor dan mengambil 5
orang murid tahun 6 di bawah
pengawasan mereka secara mingguan ,
sama ada mengajarkan sendiri atau
mengupah guru luar untuk memastikan
anak-anak mereka mendapat keputusan
baik
Kolej Sultan Alam Shah , Selangor

PIBG bekerjasama dengan kolej membina
jaringan dengan institusi pendidikan luar
Negara

PIBG bekerjasama dengan kolej membina
jaringan dengan sekolah di seluruh Negara

PIBG membina hubungan dengan organisasi
dan orang perseorangan yang mempunyai
kaitan dengan kolej seperti ALKIS dan
bekas-bekas pelajar .

PIBG bekerjasama dengan kolej memperba-
hurui Sijil MPC

PIBG member sumbangan kepada kolej un-
tuk lawatan SMA Manyar , Indonesia.
Maklumat lengkap berkenaan Sarana Sekolah
boleh dimuat turun di www.moe.gov.my
SARANA

SEKOLAH
Suatu inisiatif kebangsaan bagi meningkat-
kan penglibatan ibu bapa dan sekolah demi
kecemerlangan masa hadapan negara yang
SEKOLAH ADALAH PENGGERAK UTAMA
DALAM MENINGKATKAN PENGLIBATAN IBU
BAPA DAN KOMUNITI DALAM PEMBELAJA-
Enam elemen yang menyokong sistem
pembelajaran

1. Iklim sekolah

a) Aspek fizikal yang mengalu-alukan murid
dan guru ke sekolah dan kondusif untuk
pembelajaran

b) Aspek sosial yang menggalakkan komu-
nikasi dan interaktif antara murid dan guru,
guru dan ibu bapa / penjaga , serta pihak
sekolah dan komuniti

c)Aspek emosi yang menggalakan semangat
kekitaan dan harga diri

d). Aspek akademik yang menggalakkan pem-
belajaran dan pencapaian kendiri
STRUKTUR KSIB
NYDP PIBG
BENDAHARI PIBG
KETUA BIRO KSIB
Sukarelawan KSIB
(dalam kalangan PIBG)
Rakan KSIB
(Sukarelawan
Kalangan Komuniti)PIHAK SEKOLAH
AJK PIBG
AHLI PIBG
CONTOH AMALAN TERBAIK