Anda di halaman 1dari 6

Rancangan Pengajaran Harian (RPH)

Subjek : Matematik
Tahun : 5 Kristal
Tarikh : 19 Ogos 2013 (Isnin)
Masa : 11.45 12.15 pagi (30 minit)
Bilangan Murid : 26 Orang (12 lelaki , 14 perempuan)
Topik : Ukuran Panjang (Length)
Skop Pembelajaran : Hubungan antara unit-unit panjang.
Objektif Pengajaran : Murid akan diajar untuk :
Mengukur dan membandingan jarak sesuatu
tempat
Hasil Pembelajaran : Pada akhir sesi pengajaran, murid dapat :
a) mengukur jarak sesuatu tempat
b) mengukur jarak menggunakan skala cm dan
km
Pengetahuan Sedia Ada : Murid-murid telah mengetahui cara mengukur
sesuatu objek menggunakan alat mengukur
Penggabungjalinan : Sains dan Kajian Tempatan
Kemahiran Berfikir : Menjana pengetahuan murid cara mengukur
jarak sesuatu tempat dalam keadaan jalan
yang tidak lurus menggunakan skala.
Penerapan Nilai : Bertanggungjawab
Bahan Bantu Mengajar : Benang, pita pengukur, kad manila
LANGKAH
(MASA)
ISI KANDUNGAN
AKTIVITI
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
CATATAN
Set
Induksi (4
minit)
Penggunaan alat
mengukur dalam
kehidupan
1) Guru meminta murid
mengeluarkan
pembaris masing-
KB :
menjana
idea
seharian.
Soalan guru :
i. Apa kegunaan
pembaris ini?
ii. Apa lagi alat
mengukur yang
anda tahu?
iii. Penting atau tidak
alat-alat
mengukur ini?
iv. Jika ingin
mengukur jarak
sesuatu tempat,
alat apakah yang
perlu digunakan?
masing.
2) Guru bertanyakan
soalan kepada murid-
murid.
3) Daripada jawapan
yang diberikan, guru
memperkenalkan
subtopik yang akan
dipelajari pada hari ini
iaitu tentang
mengukur jarak.

BBM :
pembaris,
pita
pengukur
Langkah 1
(5 minit)
Penerangan tentang
konsep ukuran jarak
sesuatu tempat.
Soalan guru :
i. Apa alat yang
boleh digunakan
untuk mengukur
jarak yang
melengkung?
1) Guru menerangkan
kepada murid konsep
tentang ukuran jarak.
- Alat yang boleh
digunakan
- Unit yang sesuai
2) Guru menerangkan
penggunaan skala
dalam peta seperti
1cm=1km
- Pertukaran unit cm
kepada km
mengikut skala
yang diberi
3) Guru bertanya soalan
kepada murid
BBM :
pembaris,
pita
pengukur,
tali
Langkah 2
(10 minit)
Langkah-langkah
mengukur jarak
1) Guru menunjukkan
satu peta
BBM :
lukisan peta
sesuatu tempat
menggunakan tali
penempatan yang
dibuat diatas kad
manila.
2) Guru memberi skala
yang sesuai untuk
mengukur jarak
antara satu-satu
lokasi.
3) Guru
memperkenalkan
penggunaan tali yang
boleh digunakan
untuk mengukur jarak
yang mempunyai
jalan yang
melengkung.
4) Guru menunjukkan
jalan kerja mengikut
urutan untuk
mengukur jarak
antara tempat
menggunakan tali.
5) Guru memanggil
beberapa orang
murid untuk mencuba
pada kad
manila, tali,
pita
pengukur,
pembaris,
pen
Langkah 3
(7 minit)
Menyelesaikan
soalan dalam
lembaran kerja yang
disediakan oleh
guru. (Lampiran 1)
1) Setiap murid diberi
satu lembaran kerja
yang mengandungi
beberapa soalan.
2) Murid-murid perlu
menyelesaikan
semua solan tersebut
dalam masa yang

telah ditetapkan.
3) Guru mengumpul
semula lembaran
kerja untuk disemak
dan diberikan semula
kepada murid-murid.
4) Guru berbincang
soalan yang ramai
murid menghadapi
masalah.

Penutup
(4 minit)
Rumusan tentang
topik yang diajar
pada hari ini.
Soalan guru ;
i. Apa yang telah
kita belajar pada
hari ini?
ii. Siapa boleh
beritahu rakan-
rakan yang lain
apa kepentingan
topik yang kita
belajar pada hari
ini?
1) Guru membuat sesi
soal jawab dengan
murid tentang apa
yang telah dipelajari
pada hari tersebut.
2) Guru mengingatkan
kembali kepada
murid perkara yang
penting yang harus
diingti.
3) Guru merumuskan
topik yang diajar pada
hari itu.

(LAMPIRAN 1)
LEMBARAN KERJA
Kira jarak dari satu titik ke satu titik dengan menggunakan alat
yang sesuai. Skala 1cm=1km.

1)


2)
............cm = km
............cm = km
............cm = km

3)

Anda mungkin juga menyukai