Anda di halaman 1dari 2

PELAN OPERASI

PANITIA PENDIDIKAN KHAS 2014


(BAHASA MALAYSIA)
NAMA PROJEK

Fasih Suku kata

OBJEKTIF

Membina dan membaca suku kata dan perkataan


Menulis perkataan vkv, kvkv dan kvk

TEMPOH SASARAN

Januari hingga Oktober

KUMPULAN SASARAN

Murid Pendidikan Khas Kelas A

GURU TERLIBAT

Guru komponen Bahasa Malaysia

PROSES KERJA

1. Taklimat Program Fasih Suku kata


1.1 Ucapan Ketua Panitia
1.2 Penerangan tentang program
1.3 Pelantikan penyelaras program
2. Kenal pasti kumpulan sasaran
2.1 Analisis buku kerja dan ujian murid
2.2 Pembahagian kumpulan murid mengikut aras kebolehan
3. Perbincangan cara pelaksanaan program tersebut dalam pembelajaran dan pengajaran
berdasarkan kebolehan murid.
4. Program dilaksanakan pada awal pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia mengikut
jadual.

5. Pelaksanaan aktiviti
5.1Menyanyikan lagu abjad
5.2 Menyebut dan membaca abjad dari carta dan kad abjad
5.3 Membaca suku kata vkv, kvkv dan kvk.
5.4 Membaca suku kata dan membina perkataan
5.5 Membaca perkataan dan ayat mudah
5.6 Menyalin dan menulis abjad, suku kata, perkataan dan ayat
KEKANGAN

1.
2.
3.
4.
5.

Murid tidak mengenal abjad


Murid mudah lupa
Murid tidak minat membaca
Murid tidak dapat memberi tumpuan dalam tempoh masa yang sepatutnya
Murid menghadapi masalah pertuturan

PEMANTAUAN

Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar / Guru Penolong Kanan / Ketua Panitia /
Penyelaras Program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas sekali dalam
sebulan bagi setiap kelas.

PENILAIAN

Penilaian dijalankan selepas sesuatu program bagi mengenalpasti keberkesanan program


tersebut.

PENAMBAHBAIKAN

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi


meningkatkan keberkesanan program.