Anda di halaman 1dari 2

PELAN OPERASI

PANITIA PENDIDIKAN KHAS 2014


(KEMAHIRAN MANIPULATIF)


NAMA PROJEK

OBJEKTIF


TEMPOH SASARAN

KUMPULAN SASARAN

GURU TERLIBATPROSES KERJAMenggunting kertas mengikut garisan dan bentuk

Meningkatkan kemahiran motor halus.


Januari hingga Oktober

Semua murid Pendidikan Khas

1.Guru Pendidikan Khas
2.Pembantu Pengurusan Murid Pendidikan Khas


1. Taklimat Program

1.1 Ucapan Ketua Panitia
1.2 Penerangan tentang program
1.3 Pelantikan penyelaras program

2. Kenal pasti kumpulan sasaran

2.1 Hasil pemerhatian

3. Perbincangan cara pelaksanaan program tersebut dalam pembelajaran dan pengajaran
berdasarkan penampilan murid

4.Latihan mengoyak kertas mengikut bentuk.


KEKANGAN
PEMANTAUANPENILAIAN


PENAMBAHBAIKAN5. Pelaksanaan aktiviti

5.1 Latihan menggunting pelbagai jenis kertas secara bebas.
5.2 Latihan menggunting kertas mengikut garisan lurus.
5.3 Latihan menggunting kertas mengikut garisan beralun.
5.4 Latihan menggunting kertas mengikut bentuk.

1. Murid mudah jemu dengan aktiviti motor halus
2. Murid tidak dapat memegang gunting dengan betul.
3. Murid tidak dapat menggunting mengikut garisan dan bentuk.
4. Murid mudah terganggu dengan persekitaran


Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar / Guru Penolong Kanan / Ketua Panitia /
Penyelaras Program dengan menggunakan instrument yang dibina khas sekali dalam
sebulan bagi setiap kelas.

Penilaian dijalankan selepas sesuatu program bagi mengenalpasti keberkesanan program
tersebut.

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi
meningkatkan keberkesanan program.