Anda di halaman 1dari 1

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2014 2016)

PANITIA PENDIDIKAN KHAS


(BAHASA MELAYU)
ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN
Kemahiran membaca
sangat lemah.
Tidak menguasai
kemahiran motor halus.
Murid kurang
perbendaharaan kata
sukar memahami
arahan yang diberi dan
memahami petikan
yang dibaca

2 orang murid tidak
mengenal huruf abjad
sepenuhnya.
3 orang murid belum
menguasai kemahiran
membaca sukukata
terbuka dan tertutup
3 orang murid boleh
membaca tetapi tidak
dapat menjawab
soalan kefahaman.
2 orang murid tidak
boleh meniru bentuk
huruf dengan betul.
Murid kurang
perbendaharaan kata
Murid dapat
menghafal huruf abjad
sepenuhnya
Murid dapat membaca
petikan mudah yang
mempunyai sukukata
terbuka dan tertutup
Murid dapat
menjawab soalan
kefahaman.
Murid dapat menulis
dengan baik.
Murid mempunyai
perbendaharaan kata
Bahasa Melayu yang
luas
Meningkatkan kualiti
pengajaran guru.
Meningkatkan
pembelajaran murid
secara latih tubi.
enggunaan BBM
yang lebih menarik
dan berkesan.
!atih tubi koordinasi
mata dan tangan
setiap hari.
Murid wewujudkan
kamus BM"B# sendiri

Murid dapat berupaya
mengenal huruf a"$
sepenuhnya.
Murid berupaya membaca
dengan lancar tanpa
membatang sukukata.
Murid dapat menjawab
soalan kefahaman
sekurang"kurangnya %&'
betul.
Murid dapat menulis bentuk
huruf dengan sempurna
Murid memahami
sekurang"kurangnya 3&&
patah perkataan Bahasa
Melayu