Anda di halaman 1dari 1

Lord Sri Sainaths worship

SRI SAINATHA ATHANGA PUJA

1. Om Sri Sainathaya namaha Padou pujayami
2. Om bhava bandha vinashakaya namaha gulbhe pujayami
3. Om Shirdi nivasine namaha janghai pujayami
4. Om bhakta vana pratignaya namaha jaanuni pujayami
5. Om sarva dharaaya namaha uru pujayami
6. Om sadhu rupaye namaha jaghanam pujayami
7. Om bhakta prabhodakaya namaha katim pujayami
8. Om sarva math sammathaye namaha madhyamam pujayami
9. Om bramhacharya prabhasithaya namaha udaram pujayami
10. Om tapashreshtaya namaha hrudayam pujayami
11. Om niradambaraye namaha hastou pujayami
12. Om sarva bhootantaryamine namaha baahu pujayami
13. Om bhakta bheeshta pradaya namaha skandou pujayami
14. Om mukti pradaya namaha kantam pujayami
15. Om gyana bodhakaya namaha chubakam pujayami
16. Om adi vyadi nirmulanandanaya namaha adaroshtam pujayami
17. Om bhutagana bhaishtaya namaha mukham pujayami
18. Om nimba vruksha moola tala gathaya namaha naasikam pujayami
19. Om samastha sura moorthiye namaha netre pujayami
20. Om guru bhakti pradaya namaha karnou pujayami
21. Om bahu rupa vishva moortiya namaha paalam pujayami
22. Om punya sravana keertanaya namaha kehsani pujayami
23. Om prasannarthi haraya namaha sirah pujayami
24. Om premarupaye namaha sarvanganyani pujayami