Anda di halaman 1dari 2

PEMERIKSAAN KADAR AIR TANAH

( MOISTURE CONTENT TEST )


Tempat Percobaan : Lab. Mekanika TanahI. Pengertian Umum
Kadar air ( Moisture Content ) adalah perbandingan berat air terkandung dalam contoh
tanah atau agregat dengan berat kering tanah / agregat.Nilai kadar air biasanya
dinyatakan dalam persen ( % ). Apabila satuan nilai kadar air tidak dinyatakan dalam
persen,maka hasil pengujian dikalikan dengan 0.01.

II. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menetukan nilai kadar air tanah yang dikandung oleh
contoh tanah atau agregat yang diambil dari lapangan.

III. Alat

1. Cawan kedap air + tutupnya,dari logam atau aluminium,
2. Oven,dengan pengatur suhu 30
0
C-2000C
3. Timbangan/Neraca Ohauss,Ketelitian 0,01 gram
4. Dessicator/Alat pendingin
5. Spatula
6. Alat Tulis

IV. Bahan Uji

Dalam hal ini kami menggunakan tanah yang tidak terganggu yang kami dapatkan dari
hasil pemboran yaitu pada kedalaman 140 cm.Tanah yang tidak terganggu tersebut di
keluarkan dengan menggunakan Extruder horizontal menggunakan tabung
contoh.Keluarkan tanahnya sesuai dengan prosedur dan sediakan pan sebagai tempatnya.

V. Cara Pemeriksaan

1. Sediakan alat dan bahan uji yang akan kita gunakan dan pastikan berapa banyak sample
yang akan kita buat dalam memeriksa kadar dan beri tanda pada setiap bahan uji.Dalam
hal ini kami membuat tiga sample percobaan.
2. Langkah selanjutnya adalah menimbang setiap cawan beserta tutupnya.Beri tanda pada
setiap cawan dan catat berapa berat setiap cawan.
3. Ambil sedikit sample tanah yang akan di uji dari tabung Extruder.M asukkan tanah tanah
kedalam setiap cawan secara perlahan dengan menggunakan spatula.
4. Timbang kembali setiap cawan yang telah berisi tanah sample dan catat beratnya.
5. Bukan tutup setiap cawan kemudian masukkan kedalam oven.Atur suhunya ( 100 5
)
0
C dan diamkan selama 24 jam.
6. Setelah 24 jam keluarkan bahan uji dari oven lalu dinginkan contoh tanah ( bahan uji )
dalam desikator,kemudian timbang hingga dalam beberapa kali penimbang beratnya
konstan.
7. Catat berapa berat masing-masing cawan.