Anda di halaman 1dari 12

"Vikruthi" Telugu Year Muhurthalu (Year 2010-11)

S.No. Date Day Thithi Star Lagnam Time Event


Gruha Arambam/
1 22-Mar Mon Sapthami Rohini Mesha 8.45AM Pravesham

2 24-Mar Wed Dasami Punarvasu Vrishaba 10.05AM Gruha Arambam


Gruha Arambam/
3 25-Mar Thu Dasami Punarvasu Kumbha 5.28AM Pravesham
Gruha Arambam/
4 25-Mar Thu Dasami Pushyami Mesha 8.36AM Pravesham

5 26-Mar Fri Ekadasami Pushyami Kumbha 5.24AM Vivaham

6 27-Mar Sat Dwadasi Magha Vrishaba 9.52AM Vivaham

7 28-Mar Sun Thrayodasi Pubba Mesha 8.14AM

8 29-Mar Mon Chathurdashi Uttara Kumbha 5.15AM


Gruha Arambam/
9 31-Mar Wed Vidiya Chitha Vrishaba 9.38AM Pravesham

10 31-Mar Wed Vidiya Chitha Thula 9.09PM Vivaham

Vivaham & Gruha


11 1-Apr Thu Thadiya Swathi Kumbha 5.00AM Arambam/ Pravesham
Vivaham & Gruha
12 1-Apr Thu Thadiya Swathi Mesha 8.06AM Arambam

13 2-Apr Fri Chavithi Anuradha Thula 8.57PM Vivaham

Vivaham & Gruha


14 3-Apr Sat Panchami Anuradha Kumbha 4.53AM Arambam/ Pravesham
Vivaham & Gruha
15 3-Apr Sat Panchami Anuradha Vrishaba 9.26AM Arambam
Gruha Arambam/
16 4-Apr Sun Shasti Moola Kumbha 4.52AM Pravesham
Vivaham & Gruha
17 9-Apr Fri Dasami Dhanista Mesha 7.34AM Arambam

18 10-Apr Sat Dasami Dhanista Kumbha 4.24AM Gruha Pravesham


19 16-May Sun Vidiya Mrigashira Mesha 4.56AM Vivaham

20 21-May Fri Navami Magha Mesha 4.51AM Vivaham

21 24-May Mon Dasami Hasta Karkataka 1.28AM Vivaham


Vivaham, Gruha
22 27-May Thu Purnima Anuradha Dhanur 9.22PM Pravesham

23 30-May Sun Vidiya Moola Mesha 4.17AM Vivaham


Vivaham & Gruha
24 30-May Sun Thadiya Moola Karkataka 9.26AM Arambam
Vivaham & Gruha
25 2-Jun Wed Panchami Shravana Karkataka 9.14AM Arambam
Vivaham & Gruha
26 7-Jun Mon Dasami U.Bhadra Mesha 3.45AM Arambam

27 17-Jun Thu Panchami Magha Karkataka 8.17AM Vivaham

28 21-Jun Mon Dasami Chitha Karkataka 8.41AM Gruha Pravesham

29 24-Jun Thu Thrayodasi Anuradha Karkataka 7.50AM Gruha Pravesham

30 26-Jun Sat Chathurdashi Moola Mesha 2.31AM Vivaham


Vivaham, Gruha
31 1-Jul Thu Panchami Dhanista Vrishaba 3.40AM Pravesham

32 2-Jul Fri Shasti Shathabisha Karkataka 7.18AM Vivaham

33 4-Jul Sun Sapthami U.Bhadra Mesha 1.59AM Vivaham


Vivaham, Gruha
34 4-Jul Sun Sapthami U.Bhadra Vrishaba 3.26AM Pravesham
Vivaham, Gruha
35 13-Aug Fri Chavithi Uttara Shimha 7.45AM Pravesham
Gruha Arambam/
36 15-Aug Sun Shasti Chitha Shimha 7.38AM Pravesham

37 20-Aug Fri Dasami Moola Karkataka 4.09AM Vivaham


Vivaham & Gruha
38 22-Aug Sun Thrayodasi U.Ashada Karkataka 4.07AM Arambam
Vivaham & Gruha
39 22-Aug Sun Thrayodasi U.Ashada Thula 11.39AM Arambam
Vivaham & Gruha
40 23-Aug Mon Chathurdashi Shravana Karkataka 4.01AM Arambam

Vivaham, Gruha
41 25-Aug Wed Purnima Shathabisha Karkataka 3.51AM Arambam/ Pravesham
Vivaham & Gruha
42 27-Aug Fri Vidiya U.Bhadra Karkataka 3.47AM Arambam
Vivaham & Gruha
43 27-Aug Fri Thadiya U.Bhadra Thula 11.19AM Arambam
Vivaham & Gruha
44 28-Aug Sat Chavithi U.Bhadra Karkataka 3.45AM Arambam
Vivaham & Gruha
45 28-Aug Sat Chavithi Revathi Thula 11.15AM Arambam

46 28-Aug Sat Chavithi Revathi Vrishaba 11.50PM Gruha Pravesham


Vivaham & Gruha
47 29-Aug Sun Panchami Aswini Karkataka 3.40AM Arambam
Vivaham & Gruha
48 29-Aug Sun Panchami Aswini Thula 11.11AM Arambam

49 1-Sep Wed Sapthami Rohini Vrishaba 11.30PM Vivaham


Vivaham & Gruha
50 3-Sep Fri Dasami Mrigashira Karkataka 3.20AM Arambam

51 14-Oct Thu Sapthami Moola Karkataka 0.33AM Vivaham

52 17-Oct Sun Dasami Dhanista Vrischika 8.54AM Vivaham

53 21-Oct Thu Chathurdashi Revathi Karkataka 11.59PM Vivaham


Vivaham & Gruha
54 12-Nov Fri Sapthami Shravana Karkataka 10.34PM Pravesham
Vivaham & Gruha
55 13-Nov Sat Sapthami Shravana Shimha 1.42AM Pravesham
Vivaham & Gruha
56 18-Nov Thu Dwadasi Revathi Thula 5.55AM Arambam

57 18-Nov Thu Dwadasi Revathi Karkataka 10.11PM Vivaham


Vivaham & Gruha
58 19-Nov Fri Thrayodasi Aswini Thula 5.51AM Arambam
Vivaham & Gruha
59 19-Nov Fri Thrayodasi Aswini Makara 11.25AM Arambam

60 19-Nov Fri Thrayodasi Aswini Karkataka 10.07PM Vivaham

61 26-Nov Fri Panchami Punarvasu Thula 5.30AM Gruha Arambam

62 27-Nov Sat Sapthami Pushyami Shimha 0.50AM Gruha Pravesham

63 28-Nov Sun Sapthami Magha Karkataka 9.56PM Vivaham

64 1-Dec Wed Dasami Hasta Karkataka 9.20PM Vivaham

65 8-Dec Wed Thadiya U.Ashada Karkataka 8.52PM Vivaham

66 8-Dec Wed Chavithi U.Ashada Shimha 11.09PM Vivaham

67 9-Dec Thu Chavithi U.Ashada Karkataka 8.48PM Vivaham

68 9-Dec Thu Chavithi Shravana Shimha 11.58PM Vivaham

69 10-Dec Fri Panchami Shravana Makara 10.02AM Vivaham


Vivaham, Gruha
70 10-Dec Fri Panchami Dhanista Shimha 11.55PM Pravesham
Vivaham, Gruha
71 11-Dec Sat Shasti Dhanista Shimha 11.52PM Pravesham

72 12-Dec Sun Sapthami Shathabisha Karkataka 8.38PM Vivaham

73 16-Dec Thu Dasami Revathi Thula 04.04AM Vivaham

Vivaham & Gruha


74 17-Dec Fri Dasami Revathi Thula 3.52AM Arambam/ Pravesham

75 19-Dec Sun Thrayodasi Rohini Karkataka 8.25PM Vivaham


Vivaham, Gruha
76 19-Dec Sun Thrayodasi Rohini Shimha 11.22PM Pravesham

77 23-Dec Thu Vidiya Punarvasu Thula 3.40AM Gruha Pravesham

Gruha
78 24-Dec Fri Thadiya Pushyami Vrischika 4.32AM Arambam/Pravesham
79 7-Feb Mon Thadiya P.Bhadra Vrischika 1.34AM Vivaham

80 9-Feb Wed Shasti Aswini Kumbha 8.21AM Vivaham

81 9-Feb Wed Sapthami Aswini Shimha 7.56PM Vivaham


Vivaham, Gruha
82 12-Feb Sat Navami Rohini Shimha 7.45PM Pravesham

83 13-Feb Sun Dasami Mrigashira Mesha 11.14AM Vivaham

Gruha
84 14-Feb Mon Ekadasami Mrigashira Dhanur 4.15AM Arambam/Pravesham

85 17-Feb Thu Thrayodasi Pushyami Vrischika 0.52AM Gruha Pravesham

86 18-Feb Fri Padyami Magha Mesha 10.54AM Vivaham

87 18-Feb Fri Padyami Magha Thula 11.48PM Vivaham

88 20-Feb Sun Thadiya Uttara Thula 11.41PM Vivaham

89 21-Feb Mon Thadiya Hasta Makara 5.19AM Gruha Arambam


Vivaham & Gruha
90 23-Feb Wed Shasti Swathi Mesha 10.35AM Arambam
Vivaham & Gruha
91 27-Feb Sun Dasami Moola Mesha 10.20AM Arambam

92 6-Mar Sun Vidiya U.Bhadra Mesha 9.52AM Vivaham

93 6-Mar Sun Vidiya U.Bhadra Thula 10.45AM Vivaham


Vivaham, Gruha
94 11-Mar Fri Sapthami Rohini Vrischika 11.21PM Pravesham

95 16-Mar Wed Ekadasami Pushyami Dhanur 2.15AM Gruha Pravesham

96 16-Mar Wed Ekadasami Pushyami Mesha 9.10AM Gruha Arambam

97 17-Mar Thu Thrayodasi Magha Thula 10.00PM Vivaham

98 18-Mar Fri Chathurdashi Magha Vrishaba 10.30AM Vivaham

99 19-Mar Sat Purnima Uttara Thula 9.53AM Vivaham


Vivaham, Gruha
100 19-Mar Sat Purnima Uttara Vrischika 10.50PM Pravesham
Vivaham & Gruha
101 20-Mar Sun Purnima Uttara Makara 3.31AM Arambam
Vivaham & Gruha
102 20-Mar Sun Padyami Uttara Mesha 8.55AM Arambam
Vivaham & Gruha
103 20-Mar Sun Padyami Hasta Vrishaba 10.22AM Arambam

104 20-Mar Sun Padyami Hasta Thula 8.49PM Vivaham

105 20-Mar Sun Padyami Hasta Vrischika 10.46PM Vivaham

106 21-Mar Mon Vidiya Hasta Makara 3.27AM Gruha Arambam

107 24-Mar Thu Shasti Anuradha Thula 9.33PM Vivaham

Vivaham & Gruha


108 26-Mar Sat Sapthami Moola Makara 3.06AM Arambam/ Pravesham
By JyothishyaRatna Dr. Venugop
urthalu (Year 2010-11)
Suitable Birth/Name Star
Aswini, Magha, Moola, Krithika, Uthara, U. Ashada, Mrigashira, Chitha, Dhanista, Arudra,
Swathi, Sathabisha, Pushyami, Anuradha, U. Bhadra
Bharani, Pubba, P. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Arudra, Swathi, Sathabisha,
Pushyami, Anuradha, U. Bhadra, Aslesha, Jyesta, Revathi
Bharani, Pubba, P. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Arudra, Swathi, Sathabisha,
Pushyami, Anuradha, U. Bhadra, Aslesha, Jyesta, Revathi
Bharani, Pubba, P. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Arudra, Swathi, Sathabisha,
Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Aslesha, Jyesta, Revathi
Bharani, Pubba, P. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Arudra, Swathi, Sathabisha,
Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Aslesha, Jyesta, Revathi
Bharani, Pubba, P. Ashada, Krithika, Uthara, U. Ashada, Mrigashira, Chitha, Dhanista,
Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Aslesha, Jyesta, Revathi
Aswini, Magha, Moola, Krithika, Uthara, U. Ashada, Mrigashira, Chitha, Dhanista,
Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Aslesha, Jyesta, Revathi
Aswini, Magha, Moola,Bharani, Pubba, P. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Arudra,
Swathi, Sathabisha, Pushyami, Anuradha, U. Bhadra,
Aswini, Magha, Moola, Krithika, Uthara, U. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Arudra,
Swathi, Sathabisha, Pushyami, Anuradha, U. Bhadra

Aswini, Magha, Moola, Krithika, Uthara, U. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Arudra,
Swathi, Sathabisha, Pushyami, Anuradha, U. Bhadra

Bharani, Pubba, P. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Mrigashira, Chitha, Dhanista,


Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Aslesha, Jyesta, Revathi
Bharani, Pubba, P. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Mrigashira, Chitha, Dhanista,
Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Aslesha, Jyesta, Revathi
Bharani, Pubba, P. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Arudra, Swathi, Sathabisha,
Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Aslesha, Jyesta, Revathi

Bharani, Pubba, P. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Arudra, Swathi, Sathabisha,


Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Aslesha, Jyesta, Revathi
Bharani, Pubba, P. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Arudra, Swathi, Sathabisha,
Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Aslesha, Jyesta, Revathi
Bharani, Pubba, P. Ashada, Krithika, Uthara, U. Ashada, Mrigashira, Chitha, Dhanista,
Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Aslesha, Jyesta, Revathi
Aswini, Magha, Moola, Krithika, Uthara, U. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Arudra,
Swathi, Sathabisha, Pushyami, Anuradha, U. Bhadra
Aswini, Magha, Moola, Krithika, Uthara, U. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Arudra,
Swathi, Sathabisha, Pushyami, Anuradha, U. Bhadra
Aswini, Magha, Moola, Krithika, Uthara, U. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Arudra,
Swathi, Sathabisha, Pushyami, Anuradha, U. Bhadra
Bharani, Pubba, P. Ashada, Krithika, Uthara, U. Ashada, Mrigashira, Chitha, Dhanista,
Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Aslesha, Jyesta, Revathi
Aswini, Magha, Moola, Krithika, Uthara, U. Ashada, Mrigashira, Chitha, Dhanista, Arudra,
Swathi, Sathabisha, Pushyami, Anuradha, U. Bhadra
Bharani, Pubba, P. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Arudra, Swathi, Sathabisha,
Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Aslesha, Jyesta, Revathi
Bharani, Pubba, P. Ashada, Krithika, Uthara, U. Ashada, Mrigashira, Chitha, Dhanista,
Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Aslesha, Jyesta, Revathi
Bharani, Pubba, P. Ashada, Krithika, Uthara, U. Ashada, Mrigashira, Chitha, Dhanista,
Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Aslesha, Jyesta, Revathi
Aswini, Magha, Moola, Krithika, Uthara, U. Ashada, Mrigashira, Chitha, Dhanista, Arudra,
Swathi, Sathabisha, Pushyami, Anuradha, U. Bhadra
Bharani, Pubba, P. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Arudra, Swathi, Sathabisha,
Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Aslesha, Jyesta, Revathi
Bharani, Pubba, P. Ashada, Krithika, Uthara, U. Ashada, Mrigashira, Chitha, Dhanista,
Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Aslesha, Jyesta, Revathi
Aswini, Magha, Moola, Krithika, Uthara, U. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Arudra,
Swathi, Sathabisha, Pushyami, Anuradha, U. Bhadra
Bharani, Pubba, P. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Arudra, Swathi, Sathabisha,
Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Aslesha, Jyesta, Revathi
Bharani, Pubba, P. Ashada, Krithika, Uthara, U. Ashada, Mrigashira, Chitha, Dhanista,
Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Aslesha, Jyesta, Revathi
Aswini, Magha, Moola, Krithika, Uthara, U. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Arudra,
Swathi, Sathabisha, Pushyami, Anuradha, U. Bhadra
Bharani, Pubba, P. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Mrigashira, Chitha, Dhanista,
Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Aslesha, Jyesta, Revathi
Bharani, Pubba, P. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Arudra, Swathi, Sathabisha,
Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Aslesha, Jyesta, Revathi
Bharani, Pubba, P. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Arudra, Swathi, Sathabisha,
Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Aslesha, Jyesta, Revathi
Aswini, Magha, Moola,Bharani, Pubba, P. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Arudra,
Swathi, Sathabisha, Pushyami, Anuradha, U. Bhadra,
Aswini, Magha, Moola, Krithika, Uthara, U. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Arudra,
Swathi, Sathabisha, Pushyami, Anuradha, U. Bhadra
Bharani, Pubba, P. Ashada, Krithika, Uthara, U. Ashada, Mrigashira, Chitha, Dhanista,
Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Aslesha, Jyesta, Revathi
Aswini, Magha, Moola,Bharani, Pubba, P. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Arudra,
Swathi, Sathabisha, Pushyami, Anuradha, U. Bhadra,
Aswini, Magha, Moola,Bharani, Pubba, P. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Arudra,
Swathi, Sathabisha, Pushyami, Anuradha, U. Bhadra,
Aswini, Magha, Moola, Krithika, Uthara, U. Ashada, Mrigashira, Chitha, Dhanista, Arudra,
Swathi, Sathabisha, Pushyami, Anuradha, U. Bhadra

Bharani, Pubba, P. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Mrigashira, Chitha, Dhanista,


Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Aslesha, Jyesta, Revathi
Bharani, Pubba, P. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Arudra, Swathi, Sathabisha,
Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Aslesha, Jyesta, Revathi
Bharani, Pubba, P. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Arudra, Swathi, Sathabisha,
Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Aslesha, Jyesta, Revathi
Bharani, Pubba, P. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Arudra, Swathi, Sathabisha,
Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Aslesha, Jyesta, Revathi
Aswini, Magha, Moola, Krithika, Uthara, U. Ashada, Mrigashira, Chitha, Dhanista,
Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Pushyami, Anuradha, U. Bhadra

Aswini, Magha, Moola, Krithika, Uthara, U. Ashada, Mrigashira, Chitha, Dhanista,


Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Pushyami, Anuradha, U. Bhadra
Bharani, Pubba, P. Ashada, Krithika, Uthara, U. Ashada, Mrigashira, Chitha, Dhanista,
Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Aslesha, Jyesta, Revathi
Bharani, Pubba, P. Ashada, Krithika, Uthara, U. Ashada, Mrigashira, Chitha, Dhanista,
Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Aslesha, Jyesta, Revathi
Aswini, Magha, Moola, Krithika, Uthara, U. Ashada, Mrigashira, Chitha, Dhanista, Arudra,
Swathi, Sathabisha, Pushyami, Anuradha, U. Bhadra
Aswini, Magha, Moola, Krithika, Uthara, U. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Arudra,
Swathi, Sathabisha, Pushyami, Anuradha, U. Bhadra
Bharani, Pubba, P. Ashada, Krithika, Uthara, U. Ashada, Mrigashira, Chitha, Dhanista,
Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Aslesha, Jyesta, Revathi
Aswini, Magha, Moola, Krithika, Uthara, U. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Arudra,
Swathi, Sathabisha, Pushyami, Anuradha, U. Bhadra

Aswini, Magha, Moola, Krithika, Uthara, U. Ashada, Mrigashira, Chitha, Dhanista,


Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Pushyami, Anuradha, U. Bhadra
Aswini, Magha, Moola, Krithika, Uthara, U. Ashada, Mrigashira, Chitha, Dhanista, Arudra,
Swathi, Sathabisha, Pushyami, Anuradha, U. Bhadra
Aswini, Magha, Moola, Krithika, Uthara, U. Ashada, Mrigashira, Chitha, Dhanista, Arudra,
Swathi, Sathabisha, Pushyami, Anuradha, U. Bhadra
Aswini, Magha, Moola, Krithika, Uthara, U. Ashada, Mrigashira, Chitha, Dhanista,
Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Pushyami, Anuradha, U. Bhadra

Aswini, Magha, Moola, Krithika, Uthara, U. Ashada, Mrigashira, Chitha, Dhanista,


Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Pushyami, Anuradha, U. Bhadra
Bharani, Pubba, P. Ashada, Krithika, Uthara, U. Ashada, Mrigashira, Chitha, Dhanista,
Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Aslesha, Jyesta, Revathi
Bharani, Pubba, P. Ashada, Krithika, Uthara, U. Ashada, Mrigashira, Chitha, Dhanista,
Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Aslesha, Jyesta, Revathi
Bharani, Pubba, P. Ashada, Krithika, Uthara, U. Ashada, Mrigashira, Chitha, Dhanista,
Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Aslesha, Jyesta, Revathi
Bharani, Pubba, P. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Arudra, Swathi, Sathabisha,
Pushyami, Anuradha, U. Bhadra, Aslesha, Jyesta, Revathi
Bharani, Pubba, P. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Arudra, Swathi, Sathabisha,
Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Aslesha, Jyesta, Revathi
Bharani, Pubba, P. Ashada, Krithika, Uthara, U. Ashada, Mrigashira, Chitha, Dhanista,
Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Aslesha, Jyesta, Revathi
Aswini, Magha, Moola, Krithika, Uthara, U. Ashada, Mrigashira, Chitha, Dhanista, Arudra,
Swathi, Sathabisha, Pushyami, Anuradha, U. Bhadra
Aswini, Magha, Moola,Bharani, Pubba, P. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Arudra,
Swathi, Sathabisha, Pushyami, Anuradha, U. Bhadra,
Aswini, Magha, Moola,Bharani, Pubba, P. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Arudra,
Swathi, Sathabisha, Pushyami, Anuradha, U. Bhadra,
Aswini, Magha, Moola,Bharani, Pubba, P. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Arudra,
Swathi, Sathabisha, Pushyami, Anuradha, U. Bhadra,
Aswini, Magha, Moola, Krithika, Uthara, U. Ashada, Mrigashira, Chitha, Dhanista, Arudra,
Swathi, Sathabisha, Pushyami, Anuradha, U. Bhadra
Aswini, Magha, Moola, Krithika, Uthara, U. Ashada, Mrigashira, Chitha, Dhanista, Arudra,
Swathi, Sathabisha, Pushyami, Anuradha, U. Bhadra
Aswini, Magha, Moola, Krithika, Uthara, U. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Arudra,
Swathi, Sathabisha, Pushyami, Anuradha, U. Bhadra
Aswini, Magha, Moola, Krithika, Uthara, U. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Arudra,
Swathi, Sathabisha, Pushyami, Anuradha, U. Bhadra
Bharani, Pubba, P. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Mrigashira, Chitha, Dhanista,
Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Aslesha, Jyesta, Revathi

Aswini, Magha, Moola, Krithika, Uthara, U. Ashada, Mrigashira, Chitha, Dhanista,


Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Pushyami, Anuradha, U. Bhadra

Aswini, Magha, Moola, Krithika, Uthara, U. Ashada, Mrigashira, Chitha, Dhanista,


Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Pushyami, Anuradha, U. Bhadra
Aswini, Magha, Moola, Krithika, Uthara, U. Ashada, Mrigashira, Chitha, Dhanista, Arudra,
Swathi, Sathabisha, Pushyami, Anuradha, U. Bhadra
Aswini, Magha, Moola, Krithika, Uthara, U. Ashada, Mrigashira, Chitha, Dhanista, Arudra,
Swathi, Sathabisha, Pushyami, Anuradha, U. Bhadra
Bharani, Pubba, P. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Arudra, Swathi, Sathabisha,
Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Aslesha, Jyesta, Revathi

Bharani, Pubba, P. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Arudra, Swathi, Sathabisha,


Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Aslesha, Jyesta, Revathi
Bharani, Pubba, P. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Arudra, Swathi, Sathabisha,
Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Aslesha, Jyesta, Revathi
Bharani, Pubba, P. Ashada, Krithika, Uthara, U. Ashada, Mrigashira, Chitha, Dhanista,
Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Aslesha, Jyesta, Revathi
Bharani, Pubba, P. Ashada, Krithika, Uthara, U. Ashada, Mrigashira, Chitha, Dhanista,
Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Aslesha, Jyesta, Revathi
Aswini, Magha, Moola, Krithika, Uthara, U. Ashada, Mrigashira, Chitha, Dhanista, Arudra,
Swathi, Sathabisha, Pushyami, Anuradha, U. Bhadra
Aswini, Magha, Moola, Krithika, Uthara, U. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Arudra,
Swathi, Sathabisha, Pushyami, Anuradha, U. Bhadra

Aswini, Magha, Moola, Krithika, Uthara, U. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Arudra,
Swathi, Sathabisha, Pushyami, Anuradha, U. Bhadra
Bharani, Pubba, P. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Arudra, Swathi, Sathabisha,
Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Aslesha, Jyesta, Revathi
Bharani, Pubba, P. Ashada, Krithika, Uthara, U. Ashada, Mrigashira, Chitha, Dhanista,
Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Aslesha, Jyesta, Revathi
Bharani, Pubba, P. Ashada, Krithika, Uthara, U. Ashada, Mrigashira, Chitha, Dhanista,
Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Aslesha, Jyesta, Revathi
Aswini, Magha, Moola,Bharani, Pubba, P. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Arudra,
Swathi, Sathabisha, Pushyami, Anuradha, U. Bhadra,
Aswini, Magha, Moola, Krithika, Uthara, U. Ashada, Mrigashira, Chitha, Dhanista, Arudra,
Swathi, Sathabisha, Pushyami, Anuradha, U. Bhadra
Bharani, Pubba, P. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Mrigashira, Chitha, Dhanista,
Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Aslesha, Jyesta, Revathi
Bharani, Pubba, P. Ashada, Krithika, Uthara, U. Ashada, Mrigashira, Chitha, Dhanista,
Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Aslesha, Jyesta, Revathi
Bharani, Pubba, P. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Arudra, Swathi, Sathabisha,
Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Aslesha, Jyesta, Revathi
Bharani, Pubba, P. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Arudra, Swathi, Sathabisha,
Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Aslesha, Jyesta, Revathi
Aswini, Magha, Moola, Krithika, Uthara, U. Ashada, Mrigashira, Chitha, Dhanista, Arudra,
Swathi, Sathabisha, Pushyami, Anuradha, U. Bhadra
Bharani, Pubba, P. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Arudra, Swathi, Sathabisha,
Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Aslesha, Jyesta, Revathi
Bharani, Pubba, P. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Arudra, Swathi, Sathabisha,
Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Aslesha, Jyesta, Revathi
Bharani, Pubba, P. Ashada, Krithika, Uthara, U. Ashada, Mrigashira, Chitha, Dhanista,
Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Aslesha, Jyesta, Revathi
Bharani, Pubba, P. Ashada, Krithika, Uthara, U. Ashada, Mrigashira, Chitha, Dhanista,
Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Aslesha, Jyesta, Revathi
Aswini, Magha, Moola,Bharani, Pubba, P. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Arudra,
Swathi, Sathabisha, Pushyami, Anuradha, U. Bhadra,
Aswini, Magha, Moola,Bharani, Pubba, P. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Arudra,
Swathi, Sathabisha, Pushyami, Anuradha, U. Bhadra,
Aswini, Magha, Moola,Bharani, Pubba, P. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Arudra,
Swathi, Sathabisha, Pushyami, Anuradha, U. Bhadra,
Aswini, Magha, Moola,Bharani, Pubba, P. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Arudra,
Swathi, Sathabisha, Pushyami, Anuradha, U. Bhadra,
Aswini, Magha, Moola, Krithika, Uthara, U. Ashada, Mrigashira, Chitha, Dhanista, Arudra,
Swathi, Sathabisha, Pushyami, Anuradha, U. Bhadra
Aswini, Magha, Moola, Krithika, Uthara, U. Ashada, Mrigashira, Chitha, Dhanista, Arudra,
Swathi, Sathabisha, Pushyami, Anuradha, U. Bhadra
Aswini, Magha, Moola, Krithika, Uthara, U. Ashada, Mrigashira, Chitha, Dhanista, Arudra,
Swathi, Sathabisha, Pushyami, Anuradha, U. Bhadra
Aswini, Magha, Moola, Krithika, Uthara, U. Ashada, Mrigashira, Chitha, Dhanista, Arudra,
Swathi, Sathabisha, Pushyami, Anuradha, U. Bhadra
Bharani, Pubba, P. Ashada, Rohoni, Hasta, Sravanam, Arudra, Swathi, Sathabisha,
Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Aslesha, Jyesta, Revathi

Bharani, Pubba, P. Ashada, Krithika, Uthara, U. Ashada, Mrigashira, Chitha, Dhanista,


Punarvasu, Vishaka, P. Bhadra, Aslesha, Jyesta, Revathi
By JyothishyaRatna Dr. Venugopal Rao VEERAMANENI