Anda di halaman 1dari 1

Peranan Yang Boleh Dimainkan Oleh Guru Selaras Dengan

Falsafah Pendidikan Guru
Guru hendaklah melengkapkan diri dengan pengetahuan am dan
pengetahuan dalam mata pelajaran , khasnya mata pelajaran KBSR, serta
pengetahuan ikhtisas keguruan
Mengamalkan pengajaran dan pembelajaran selaras dengan hasrat Falsafah
Pendidikan Guru, khasnya mengembangkan individu dan memelihara
suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, prgresif dan berdisiplin
Menyemai dan memupuk amalan nilai-nilai murni dan etika keguruan
kepada diri dan pelajar selaras dengan tuntutan Falsafah Pendidikan Guru
Menyempurnakan tanggungjawab dan akauntabiliti sebagai insan guru
yang sentiasa mencari ilmu serta mengamalkannya bagi memenuhi
tuntutan keperluan pendidikan dan masa depan
Menggunakan ilmu dan kemahiran mendidik serta nilai keguruan untuk
merangsang perkembangan pelajar
PERANAN GURU SEBAGAI PENDIDIK