Anda di halaman 1dari 24

7

Pendahuluan
Sedekah
Mendatangkan kebaikan
Tidak ada arti tanpa niat
yang ikhlas,
mengharapkan pujian
dan balasan
8
Antara tujuan sedekah ialah :
Menjunjung ketaatan
kepadaNya
Mencari keridhoan
Allah
Memupuk rasa kasih
sayang kepada
manusia
Membantu golongan
yang memerlukan
9
Maksud Ayat :
Bandingan (derma) orang-orang yang
membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah
seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan
tujuh tangkai; tiap-tiap tangkai itu pula
mengandungi seratus biji. Dan (ingatlah), Allah
akan melipatgandakan pahala bagi siapa yang
dikehendakiNya dan Allah Maha Luas (rahmat)
kurniaNya, lagi meliputi ilmu pengetahuanNya
Surah al-Baqarah : Ayat 261
.

11
Maksud Ayat :
Katakanlah (wahai Muhammad): Sesungguhnya
Tuhanku memurahkan rezeki bagi siapa yang
dikehendakiNya di antara hamba-hambaNya, Dia
juga yang menyempitkannya bagi mereka dan
apa sahaja yang kamu dermakan maka Allah
akan menggantikannya, Dialah jua sebaik-baik
Pemberi rezeki
Surah as-Saba : Ayat 39
.

13
Adab-adab bersedekah :
Bukti Keikhlasan
Pertama
Merahsiakan sedekah
yang disalurkan
14
Maksud Ayat :
Jika kamu zahirkan sedekah itu (secara terang), maka
yang demikian adalah baik (kerana menjadi contoh
tauladan). Dan jika pula kamu sembunyikan sedekah itu
serta kamu berikan kepada orang-orang fakir miskin,
maka itu adalah lebih baik bagi kamu dan Allah akan
menghapuskan dari kamu sebahagian dari kesalahan-
kesalahan kamu. Dan (ingatlah), Allah amat mengetahui
secara mendalam akan apa yang kamu lakukan
Surah al-Baqarah : Ayat 271
.
16
Amalan sedekah para salafus soleh :
Mencari orang fakir
dan miskin yang buta
Memberi dan mengikat
sedekah pada pakaian
si fakir ketika tidur
Merahasiakan sedekah
daripada pengetahuan
umum
17
Adab-adab bersedekah :
(sambungan)
Jauhi perbuatan
ungkit-mengungkit
Kedua
Menyakiti hati orang
yang menerima
sedekah
18
Maksud Ayat :
Wahai orang-orang yang beriman! Jangan kamu
rasakkan (pahala amal) sedekah kamu dengan
perkataan membangkit-bangkit dan (kelakuan
yang) menyakiti, seperti (rasaknya pahala amal
sedekah) orang yang membelanjakan hartanya
kerana hendak menunjuk-nunjuk kepada manusia
(riak) dan ia pula tidak beriman kepada Allah dan
hari akhirat
Surah al-Baqarah : Ayat 264
20
Adab-adab bersedekah :
(sambungan)
Ketiga
Paling baik
Paling disayangi
Sedekahkan
harta
21
Menurut Imam Sufian ath-Thauri :
Umpama
membersihkan
pakaian dengan air
najis
siapa mendermakan sesuatu
yang haram
Kecuali dengan
sesuatu yang halal
Dosa tidak dapat dihapuskan
24
Adab-adab bersedekah :
(sambungan)
Mempamerkan
wajah yang ceria
ketika bersedekah
Keempat
25
Adab-adab bersedekah :
(sambungan)
Golongan
memerlukan
Mereka yang
menganjurkan
kebajikan
Memastikan sedekah
disalurkan kepada
Kelima
26
Adab-adab bersedekah :
(sambungan)
Utamakan sedekah
kepada ahli
keluarga
Keenam
Pahala
menghubungkan
silaturrahim
Pahala sedekah
2 ganjaran
27
Orang Yang Bersedekah
www.hizbut-tahrir.or.id
Diampuni dosa dosanya
1

Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang
baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya
kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha
Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.
(At-Taghabun [64]: 17)
Dari Jabir ra ia berkata: Sesungguhnya
Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa
mempunyai sebuah sumur yang tidak pernah
diambil minum olehnya, namun makhluk yang
bernyawa seperti jin, manusia dan burung-
burung yang meminumnya, melainkan ia akan
diberi pahala oleh Allah di hari kiamat nanti.
Orang Yang Bersedekah
www.hizbut-tahrir.or.id
Berpahala Walaupun kpd Burung
2
Orang Yang Bersedekah
www.hizbut-tahrir.or.id
Tetap dilakukan Walau dalam
Keadaan Sempit
3
Hadits Qudsi

Dari Abu Hurairah, Wahai Anak Cucu
Adam, Berinfaklah, niscaya Aku akan
memberi rizky atas kalian.
[HR Muslim]
Allah yang akan Bersedekah
4
Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang
sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta
yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan,
maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.
(Ali Imran [3]: 92)
Orang Yang Bersedekah
www.hizbut-tahrir.or.id
Sedekah dengan Maksimal
5
Kisah Shahabat
www.hizbut-tahrir.or.id
1
A.Menurut Ibnu Syihab az-Zuhri: Utsman bin Affan
ra telah menyerahkan kepada Jaisul Usrah dalam
Perang Tabuk sejumlah:
940 ekor unta
60 ekor kuda
1000 dinar = 4250 gr emas
(Tafsir Ibnu Aasyur II/514)

B.Hudzaifah al-Yamani: Utsman datang kepada
Rasulullah saw. dengan membawa uang untuk Jaisul
Usrah dengan dicurahkan di atas telapak tangannya.
Rasulullah pun membolak-balikkan uang itu dengan
tangannya seraya bersabda, Allah telah mengampuni
dosa-dosamu, wahai Utsman, baik yang kamu
sembunyikan maupun nyatakan, begitupun apa yang
akan terjadi nanti sampai kiamat.

Kisah Shahabat
2

A. Dalam Perang Tabuk, Abdurrahman bin
Auf, bersedekah sejumlah 4000 dirham atau
sekitar (4000 X 2.975)=11.900 gram perak

B. Abdurrahman bin Auf pernah bersedekah:
40 ribu dirham perak
40 ribu dinar emas
500 ekor kuda untuk mujahidin
1500 kendaraan kepada mujahidin

LanjutanAbdurrahman bin Auf

C.Menjelang wafat, beliau berwasiat untuk
memberikan hartanya kepada 400 orang veteran
Perang Badar masing-masing sejumlah 400 dinar,
atau total sekitar 160 ribu dinar atau 160 ribu X 4,25
gr= 680 ribu gram emas atau sekitar 68 Milyar.

D.Meskipun demikian, beliau tetap meninggalkan
harta warisan dalam jumlah yang banyak, yakni
1000 ekor unta, 100 ekor kuda, 3000 ekor kambing
dan emas-perak yang melimpah (Shuwar min Hayati
ash-Shahabah, hal. 263-264)
Kesimpulan :
Marilah kita suburkan sikap suka bersedekah
Orang yang suka bersedekah mendapat
penghormatan yang tinggi dari Allah
Malaikat sentiasa mendoakan kepada orang
yang suka bersedekah
28