Anda di halaman 1dari 1

PITIRIASIS RUBRA PILARIS

A. DEFINISI
Kelainan yang menahun dengan plak eritematoa! "erkuama! dan papul
keratotik #olikular$
B. ETI%L%&I
' (erediter
)ulai pada permulaan maa anak! dominan otoomal! tidak diertai kelainan
itemik$
' Didapat
)ulai pada etiap umur! tidak ada ri*ayat penyakit dalam keluarga$
' Diperkirakan + kekurangan ,itamin A! gangguan kineti- el epidermi
.keratiniai menigkat dan proli#erai el epidermi/$
C. )ANIFESTASI KLINIS
' Bentuk herediter + meluanya penyakit "ertahap dan perlahan'lahan!
mempunyai ke-enderungan untuk menetap eumur hidup$
Terlihat terle"ih dahulu! eritema dan kuama pada muka dan kulit kepala!
kemudian ter0adi eritema dan pene"alan di telapak tangan dan kaki$
' Bentuk yang didapat + meluanya penyakit angat -epat! mungkin
mengalami remii
' Papula #olikular akuminata halu yang "er*arna -okelat kemerahan! ditutupi
oleh um"at keratin entral! tertanam ram"ut e"agian atau eluruhnya!
"er-ak "eriik merah muda kekuningan! eringkali hyperkeratoi kon1uen
pada telapak tangan dan kaki dengan ke-enderungan ter0adi 2ura$
D. (IST%PAT%L%&I
' (yperkeratoi! parakeratoi di ekeliling #olikel! akantoi yang tidak
teratur! lapian "aal mengalami degenerai men-air$
' Terdapat e"ukan el radang menahun pada dermi "agian ata! terutama
ekitar #olikel ram"ut dan pem"uluh darah uper2-ial$
E. DIFERENSIAL DIA&N%SIS
Frinoderma! keratoi #olikulari Darier$
F. TERAPI
' 3itamin A 455$555 unit ehari per o elama "e"erapa "ulan mem"er hail
"aik$
' Pengo"atan topi-al dengan aam aliil .6'457/! alep kortikoteroid dengan
"e"at oklui# "erman#aat$ Dapat 0uga dio"ati dengan krim aam retinoat
5!587$
' )etotrekat! diduga mempunyai kemampuan mengham"at intei DNA dan
pem"elahan el$ Doi 9!48 mg per hari! intermiten 4 : 9 mingggu$
G. PR%&N%SIS
Ad ,itam + dapat mengaki"atkan pro"lem pikologik$
Ad anationum + "uruk untuk "entuk herediter! pada "entuk didapat dapat
mengalami remii$