Anda di halaman 1dari 2

) Aktiviti pengajaran & pembelajaran:

Objektif: Mencari hasil darab 2.3 x 1.2 dengan menggunakan model luas.

Bahan: Kertas grid segi empat sama 1 markah

Situasi: Mencari luas sebidang tanah yang mempunyai 2.3 m darab 1.2 m.
1 markah
Langkah-langkah:
Guru meminta murid membuat anggaran dengan membundarkan kepada
nombor bulat yang terdekat. Anggaran= 2.5 x 1 = 2.5 ~ 3
1 markah
Guru membimbing murid untuk membina model luas untuk mencari 2.3 x 1.2
seperti berikut:
0.01 0.01
0.01 0.01
0.01 0.01
1 x 0.2
1 1
0
.
1

0
.
1

1 1
0
.
1

0
.
1

0
.
3

0.1
0.1
0.1

Gambar rajah 4 markah

Guru membimbing murid mengira bilangan sa, persepuluh dan perseratus.

Sa : 1 + 1 = 2
Persepuluh : 7 x 0.1 = 0.7
Perseratus : 6 x 0.01 = 0.06

2 markah


Murid mencari jumlah bagi semua sa, persepulu dan perseratus.

2 + 0.7 + 0.06 = 2.76

Murid menyemak keputusan ini dengan membandingkan dengan jawapan
dalam anggaran (Anggaran = 3).
1 markah

Jumlah [ 10 markah ]