Anda di halaman 1dari 4

ASPEK STRATEGI PENGURUSAN

INOVASI
Merancang, menggubal
dan melaksanakan
program latihan dalam
bidang pengurusan
kualiti pendidikan.

Memantau pencapaian
pengurusan kualiti.

Menjalin hubungan dan
kerjasama dengan
agensi luar berkaitan
dengan pengurusan
inovasi.

Menjadi kumpulan
pemikir dalam bidang
pengurusan kualiti
pendidikan.
STRATEGI PENGURUSAN INOVASI
Strategi Kekuasaan
Mengenakan sistem kad perakam waktu.

Strategi Pujukan
Contoh, membudayakan penggunaan TMK
dalam kalangan guru dan murid.

Strategi Pendidikan Semula
Contoh, guru-guru perlu memiliki keupayaan
dalam melaksanakan pengajaran dan
pembelajaran yang mampu melahirkan generasi
yang kreatif dan inovatif.

Stategi Memudah Cara
Guru di kelas Pendidikan Khas Masalah Penglihatan
memilih untuk melaksanakan aktiviti pengajaran
dan pembelajaran berbantukan komputer untuk
kemahiran mengarang, maka pihak sekolah
hendaklah berusaha mendapatkan kemudahan
tersebut.
kesan
Positif

Melatih guru menepati
masa.

Pengajaran lebih bekesan
darn menyeronokkan.

pengajaran lebih mudah.

semua murid mendapat
manfaat.
Negatif

Penipu

Murid mudah terdedah
dengan unsur lucah.

Kos tinggi