Anda di halaman 1dari 3

SJK(C) CHUNG HUA DEBAK PENDIDIKAN ISLAM T3

LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PEMETAAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3


DESKRIPTOR DAN EVIDENS


Band

Bacaan

Kefahaman

Tajwid

Hadis

Akidah

Ibadah

Sirah

Adab

Jawi


D

E

D

E

D

E

D

E

D

E

D

E

D

E

D

E

D

E


1

B1D1

B1D1E1

B1D2
B1D3

B1D2E1
B1D3E1

B1D4

B1D4E1
B1D4E2

B1D5

B1D5E1

B1D6
B1D7
B1D8
B1D9

B1D6E1
B1D7E1
B1D8E1
B1D9E1

B1D10
B1D11
B1D12

B1D10E1
B1D11E1
B1D12E1

B1D13
B1D14
B1D15
B1D16

B1D13E1
B1D14E1
B1D15E1
B1D16E1


B1D17
B1D18

B1D17E1
B1D18E1

-

-

2

B2D1

B2D1E1

B2D2
B2D3

B2D2E1
B2D3E1

B2D4

B2D4E1
B2D4E2

B2D5

B2D5E1

B2D6
B2D7
B2D8
B2D9

B2D6E1
B2D7E1
B2D8E1
B2D9E1

B2D10
B2D11
B2D12
B2D13

B2D10E1
B2D11E1
B2D12E1
B2D13E1

B2D14
B2D15
B2D16
B2D17

B2D14E1
B2D15E1
B2D16E1
B2D17E1


B2D18
B2D19

B2D18E1
B2D19E1

-

-

3

B3D1

B3D1E1

B3D2
B3D3

B3D2E1
B3D3E1

B3D4

B3D4E1
B3D4E2

B3D5

B3D5E1
B3D5E2

B3D6
B3D7


B3D6E1
B3D7E1


B3D8
B3D9
B3D10

B3D8E1
B3D9E1
B3D10E1

B3D11
B3D12
B3D13

B3D11E1
B3D12E1
B3D13E1


B3D14
B3D15


B3D14E1
B3D15E1


B3D16

B3D16E1

4


B4D1

B4D1E1

B4D2
B4D3

B4D2E1
B4D3E1

-

-

-

-

-

-

B4D4


B4D4E1


-

-

B4D5
B4D6

B4D5E1
B4D6E1


B4D7

B4D7E1

5


B5D1

B5D1E1

-

-

-

-

-

-

-

-

B5D2

B5D2E1

-

-

B5D3
B5D4

B5D3E1
B5D4E1


B5D5

B5D5E1

6


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B6D1

B6D1E1

B6D2

B6D2E1
SJK(C) CHUNG HUA DEBAK PENDIDIKAN ISLAM T2LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PEMETAAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2

Deskriptor Dan Evidens
Band Bacaan Akidah Ibadah Sirah Adab Jawi
D E D E D E D E D E D E
1 B1D1

B1D1E1 B1D2
B1D3
B1D4
B1D5

B1D2E1
B1D3E1
B1D4E1
B1D5E1

B1D6
B1D7

B1D8
B1D9
B1D10
B1D6E1
B1D7E1
B1D7E2
B1D8E1
B1D9E1
B1D10E1
B1D11

B1D12
B1D13
B1D11E1
B1D11E2
B1D12E1
B1D13E1
B1D14

B1D14E1

B1D15 B1D15E1
2 B2D1

B2D1E1 B2D2

B2D3

B2D4
B2D5
B2D2E1
B2D2E2
B2D3E1
B2D3E2
B2D4E1
B2D5E1

B2D6

B2D7
B2D8
B2D9
B2D10
B2D6E1
B2D6E2
B2D7E1
B2D8E1
B2D9E1
B2D10E1
B2D11
B2D12
B2D13
B2D11E1
B2D12E1
B2D13E1
B2D14

B2D14E1

B2D15B2D15E1
3 B3D1

B3D1E1 B3D2
B3D3

B3D4
B3D5
B3D6
B3D7
B3D8
B3D2E1
B3D3E1
B3D3E2
B3D4E1
B3D5E1
B3D6E1
B3D7E1
B3D8E1
B3D9
B3D10
B3D11
B3D12
B3D13
B3D9E1
B3D10E1
B3D11E1
B3D12E1
B3D13E1
B3D14
B3D15
B3D16
B3D14E1
B3D15E1
B3D16E1
B3D17


B3D17E1

B3D18


B3D18E1
B3D18E2

4 B4D1

B4D1E1 - - B4D2
B4D3
B4D2E1
B4D3E1
- - B4D4


B4D4E1

B4D5


B4D5E1

5 - - - - B5D1
B5D2
B5D1E1
B5D2E1
- - B5D3

B5D3E1

B5D4B5D4E1
B5D4E2

6 - - - - B6D1 B6D1E1 - - B6D2

B6D2E1

B6D3 B6D3E1

SJK(C) CHUNG HUA DEBAK PENDIDIKAN ISLAM T1
LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PEMETAAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1

Deskriptor Dan Evidens
Band Bacaan Hafazan Akidah Ibadah Sirah Adab Jawi
D E D E D E D E D E D E D E
1 B1D1

B1D1E1 B1D2 B1D2E1 B1D3

B1D4

B1D5

B1D3E1
B1D3E2
B1D4E1
B1D4E2
B1D5E1

B1D6

B1D6E1

B1D7
B1D8


B1D7E1
B1D8E1

B1D9

B1D9E1

B1D10 B1D10E1
B1D10E2


2 B2D1
B2D2
B2D1E1
B2D2E1
B2D3 B2D3E1 B2D4

B2D5

B2D4E1
B2D4E2
B2D5E1

B2D6


B2D6E1

B2D7
B2D8


B2D7E1
B2D8E1

B2D9

B2D9E1

B2D10 B2D10E1
3 - - B3D1 B3D1E1 B3D2
B3D3


B3D2E1
B3D3E1
B3D4
B3D5

B3D4E1
B3D5E1
B3D5E2

- - B3D6

B3D6E1

B3D7

B3D7E1

4 - - B4D1 B4D1E1 - - B4D2
B4D3
B4D2E1
B4D3E1
- - B4D4

B4D4E1

B4D5
B4D6

B4D5E1
B4D6E1

5 B5D1 B5D1E1 - - - - B5D2
B5D3
B5D2E1
B5D3E1
- - B5D4

B5D4E1


B5D5
B5D6
B5D5E1
B5D6E1

6 B6D1 B6D1E1 - - - - B6D2
B6D3
B6D2E1
B6D3E1

- - B6D4 B6D4E1 B6D5 B6D5E1