Anda di halaman 1dari 32

EDU 3104

JABATAN ILMU PENDIDIKAN


IPG KAMPUS

PENGURUSAN BILIK DARJAH
MODEL PENGURUSAN DISIPLIN

PENGURUSAN BILIK DARJAH
MODEL PENGURUSAN DISIPLIN
Kawalan disiplin dalam bilik darjah
merupakan salah satu aspek dalam
pengurusan bilik darjah.
Pengetahuan tentang model pengurusan
disiplin dan cara-cara pelaksanaanya
merupakan panduan untuk guru
menguruskan bilik darjah dengan
berkesan.


PENGURUSAN BILIK DARJAH
MODEL PENGURUSAN DISIPLIN
KONSEP DISIPLIN
Disiplin merupakakn satu set peraturan yang dikenakan
kpd murid-murid utk mengawal dan mendaptakan
tingkah laku yang diingini.
Disiplin bilik darjah merupakan sebahagian drp
pengajaran yg juga meliputi arahan, komunikasi,
struktur dan pengurusan bilik darjah.

PENGURUSAN BILIK DARJAH
MODEL PENGURUSAN DISIPLIN
MODEL PENGURUSAN DISIPLIN
1. Model Modifikasi Tingkah Laku oleh B.F. Skinner
2. Model Disiplin Asertif oleh Lee Canter
3. Model Akibat Logikal oleh Rudolf Dreikurs
4. ModelPengurusan Kelompok oleh Jacob S.
Kounin
5. Model Terapi Realiti oleh William Glasser

PENGURUSAN BILIK DARJAH
MODEL PENGURUSAN DISIPLIN
MODEL MODIFIKASI TINGKAH LAKU (B.F.SKINNER)
Menggunakan prinsip peneguhan.
Terdapat dua jenis peneguhan iaitu positif dan negatif.
Peneguhan positif adalah ransangan yg diberikan spt
hadiah, pujian, markah merit dsbnya.
Ia adalah utk meningkatkan tingkah laku murid yang
diingini.
Peneguhan negatif adalah ransangan yg dibnrikah dalam
bentuk denda, hukuman, rampas hakhak atau
keistimewanan.
Ia adalah utk memastikan individu meninggalkan tingkah
laku yg tidak diingini.

PENGURUSAN BILIK DARJAH
MODEL PENGURUSAN DISIPLIN
MODEL MODIFIKASI TINGKAH LAKU (B.F.SKINNER)
Modifikasi tingkah laku sebenarnya merujuk kpd
langkah-langkah yg digunakan oleh guru utk membentuk
tingkah laku melalui penenguhan yang berkala.
Pembentukan tingkah laku boleh dilakukan dgn
memberikan peneguhan yg berkala setiap kali selepas
sesuatu tingkah laku yg diingini ditunjukkan.PENGURUSAN BILIK DARJAH
MODEL PENGURUSAN DISIPLIN
MODEL MODIFIKASI TINGKAH LAKU (B.F.SKINNER)
Kelebihan : senang digunakan; mendapat hasil dgn
cepat; dpt lihat kesan dgn segera dan murid akan
berpuas hati.
Kekuruangan: tidak kekal lama, keperluan motivasi
ekstrinsik, tidak berkesan utk pelajar dewasa atau
masalah tingkah laku yg serius.
Model ini kurang berkesan utk mengurangkan masalah
tingkah laku krn ia tidak merangkumi cara-cara
pencegahan masalag tingkah laku ttp lebih tertumpu kpd
pembetulan tingkah laku yg ditunjukkan.


PERBINCANGAN
Berikan kefahaman anda dgn contoh
tentang:
1. Peneguhan positif
2. Peneguhan negatif
3. Dendaan
Cadangkan satu tingkah laku yg anda
ingin bentuk di dalam bilik darjah pada
masa depan.
PENGURUSAN BILIK DARJAH
MODEL PENGURUSAN DISIPLIN
MODEL DISIPLIN ASERTIF CANTER
Model Disiplin Asertif Canter berasaskan peneguhan
terhadap tingkah laku yg diingini dan penerimaan murid
terhadap akibat drp tingkah laku yg ditunjukkan.
Model ini lebih menekankan penetapan dan
penguatkuasaan peraturan tersebut serta memastikan
murid-murid mematuhi pertauran tersebut dgn tegas.


PENGURUSAN BILIK DARJAH
MODEL PENGURUSAN DISIPLIN
MODEL DISIPLIN ASERTIF CANTER
CIRI-CIRI DISIPLIN ASERTIF
Mempunyai peraturan bilik darjah di mana guru boleh
memberi arahan yg tegas, jelas dan ringkas.
Pandangan guru asertif terhadap murid adalah bukan
musuh, dan tidak menggunakan gaya kasar, menyindir,
atau pun bermusuhan.
Guru perlu tegas.
Guru asertif membina hubungan positif dan boleh
dipercayai dgn murid-muridnya dan boleh memupuk
tingkah laku yg sesuai dlm bilik darjah.


PENGURUSAN BILIK DARJAH
MODEL PENGURUSAN DISIPLIN
MODEL DISIPLIN ASERTIF CANTER
CIRI-CIRI DISIPLIN ASERTIF
Dgn adanya disiplin asertif, interaksi di antara guru dgn
murid adalah positif dan secara hormat apabila tindakan
diambil terhadap tingkah laku yg tidak diingini berlaku.
Guru asertif mendengar secara teliti dan hormat
penjelasan murid, bercakap dgn hormatnya kpd mereka,
dan melayani setiap individu secara adil dan saksama.


PENGURUSAN BILIK DARJAH
MODEL PENGURUSAN DISIPLIN
MODEL DISIPLIN ASERTIF CANTER
CARA APLIKASI DISIPLIN ASERTIF
Tentukan peraturan yg guru hendak melaksanakannya
dlm bilik darjah.
Tentukan akibat negatif krn tidak mematuhi peraturan
bilik darjah.
Tentukan akibat positif utk tingkah laku yang sesuai.
Apabila tingkah laku yg tidak diingini berlaku, ambil
tindakan mengikut pertauran bilik darjah dgn serta
merta.


PERBINCANGAN
Jelaskan tiga jenis guru yg berikut:
1. Guru agresif
2. Guru tidak asertif
3. Guru asertif
1. Guru agresif : lebih bersifat autokratik,
menunjukkan kuasa dan tidak bertolak ansur.
2. Guru Tidak asertif: menggunakan pendekatan pasif,
tidak konsisten, dan mengelirukan.
3. Guru asertif: jelas dgn matlamat pengurusan, yakin
dan tegas dlm menetapkan peraturan.
PENGURUSAN BILIK DARJAH
MODEL PENGURUSAN DISIPLIN
MODEL AKIBAT LOGIKAL DREIKURS
Model ini menekankan guru perlu mengenal pasti punca
kpd masalah tingkah laku.
Model ini menyatakan bahawa disiplin boleh dicapai di
dalam suasana biik darjah yg demokratik.
Disiplin yg berkualiti terbentuk di dalam bilik darjah yg
mengamalkan demokrasi, iaitu guru dan murid
bekerjasama membuat keputusan dlm pengurusan bilik
darjah.


PENGURUSAN BILIK DARJAH
MODEL PENGURUSAN DISIPLIN
MODEL AKIBAT LOGIKAL DREIKURS
Model ini mendapati bhw tingkah laku bermasalah
berpunca drp motif-motif yg berikut:
Mendapatkan perhatian.
Mencabar kuasa.
Membalas dendam
Mempamerkan kekurangan.
Model ini berpendapat guru berperanan utk membantu
murid memahami motif tingkah laku mereka supaya dpt
menguruangkan salah laku dlm kalangan murid.PENGURUSAN BILIK DARJAH
MODEL PENGURUSAN DISIPLIN
MODEL AKIBAT LOGIKAL DREIKURS
MENDAPATKAN PERHATIAN
Bentuk tingkah laku yg digunaskan utk menarik perhatian guru
dan rakan sekelas yang lain termasuklah membuat lawak bodoh,
mengetuk meja tanpa sebab, bercakap dgn murid lain semasa
guru sedang mengajar, mengusik murid lain, tidak memberikan
tumpuan semasa P&P, malas dan tidak membuat kerja yg
disuruh.
MENCABAR KUASA
Banyak masalah disiplin berpunca drp perebutan kuasa antara
guru dgn murid.
Contoh: sengaja melanggar peraturan, tidak mengikut arahan,
menunjukkan kelakuan-kelakuan yg disruptif.


PENGURUSAN BILIK DARJAH
MODEL PENGURUSAN DISIPLIN
MODEL AKIBAT LOGIKAL DREIKURS
MEMBALAS DENDAM
Murid akan menyimpan perasaan dendam akibat tindakan guru
yg dianggap sebagai tidak adil dan akan mencari jalan utk
membalas dendam.
Contoh: memcuri, sengaja mencari gaduh dgn murid,
merosakkan, menconteng dsbnya.
Guru perlu menenangkan keadaan dan cuba berbincang dgn
murid spy murid dpt melihat kesan drp matlamat mereka yg
salah.


PENGURUSAN BILIK DARJAH
MODEL PENGURUSAN DISIPLIN
MODEL AKIBAT LOGIKAL DREIKURS
MENUNJUKKAN KEKURANGAN
Murid yg gagal mendapat pengiktirafan melalui motif-motif
sebelumnya mungkin akan bertindak menunjukkan dirinya
sebagai seorang yg lemah dan tidak upaya.
Guru harus cuba menarik perhatian mereka dan beri peluang
menunjuukkan keupayaan.
Hargai usaha mereka dan beri pengiktirafan yg sesuai.


PENGURUSAN BILIK DARJAH
MODEL PENGURUSAN DISIPLIN
MODEL AKIBAT LOGIKAL DREIKURS
Langkah Guru:
Guru perlu mengenal pasit motif murid tersebut
berdasarkan empat motif utama.
Tunjuk dan beri kesedaran bhw mereka telah memilih
cara atau motif yg salah utk mendapat pengiktirafan diri.
Bantu murid utk menukarkan matlamat yg salah kpd
matlamat sebenar yg mendatangkan manfaat kpd semua
pihak.
Galak dan bimbing murid utk bertanggungjawab atas
matlamat baharu yg dipilih.


PERBINCANGAN
Sebagai guru pelatih atau guru,
bagaimana anda menyemai sifat
kepunyaan terhadap institusi tempat
anda belajar/berkhidmat?
Bicangkan peranan anda sebagai guru
untuk membantu murid memahami
motif tingkah laku mereka?
PENGURUSAN BILIK DARJAH
MODEL PENGURUSAN DISIPLIN
MODEL KOUNIN : PENGURUSAN KELOMPOK
Model ini mengintegrasi pengajaran dgn disiplin.
Pengurusan bilik darjah yg berkesan memerlukan teknik:
Withitness
Bertindih
Momentum
Kelancaran
Peka berwaspada kumpulan
Menggalakkan akauntabiliti
Format penyertaan tinggi
PeralihanPENGURUSAN BILIK DARJAH
MODEL PENGURUSAN DISIPLIN
MODEL KOUNIN : PENGURUSAN KELOMPOK
WITHITNESS:
Ia merujuk kpd keboloehan guru membentulkan tingkah
laku buruk sebelum ia sampai sesuatu situasi yg tidak
boleh dikawal.
BERTINDIH (OVERLAPPING):
Ia merujuk kpd kebolehan guru menguruskan dua atau
lebih aktiviti individu atau kumpulan pada masa yg
sama.


PENGURUSAN BILIK DARJAH
MODEL PENGURUSAN DISIPLIN
MODEL KOUNIN : PENGURUSAN KELOMPOK
MOMENTUM:
Ia merujuk keboloehan guru untuk menggunakan
pergerakan yg sesuai sepanjang masa pelajaran.
KELANCARAN:
Cirinya ialah kontinuiti, tanpa sebarang gangguan.
KEWAPADAAN KUMPULAN:
Iaitu memusatkan perhatian semua murid lain apabila
respons seorang murid sedang diberikan.


PENGURUSAN BILIK DARJAH
MODEL PENGURUSAN DISIPLIN
MODEL KOUNIN : PENGURUSAN KELOMPOK
MENGGALAKKAN AKAUNTABILITI:
Ia merujuk komunikasi kpd semua murid bhw
penyertaan mereka sedang diperhatian dan ditaksir.
FORMAT PENYERTAAN TINGGI:
Iaitu menggunakan pelajaran utk mentakrifkan tingkah
laku murid apabila mereka tidak menjawab soalan guru
secara langsung.
PERALIHAN:
Iaitu kelancaran peralihan di antara dua aktiviti.


PENGURUSAN BILIK DARJAH
MODEL PENGURUSAN DISIPLIN
MODEL KOUNIN : PENGURUSAN KELOMPOK
Implikasi Model Kounin Terhadap Tingkah Laku
Bermasalah:
Kesan riak (ripple effect) : tingkah laku seseorang boleh
mempengaruhi tingkah laku rakan sedarjah yg lain.
Withitness : guru harus sedari semua aktiviti yg berlaku
di dalam seluruh bilik darjah dlm setiap masa.
Kebolehan memberi perhatian yg lancar di antara dua
aktiviti dan mengekalkan momentum yg konsisten di dlm
aktiviti adalah ptg utk pengurusan kumpulan dgn
berkesan.


PENGURUSAN BILIK DARJAH
MODEL PENGURUSAN DISIPLIN
MODEL KOUNIN : PENGURUSAN KELOMPOK
Implikasi Model Kounin Terhadap Tingkah Laku
Bermasalah:
Guru hendaklah berusaha mengekalkan kewaspadaan
kumpulan dan menjamin setiap ahli kumpulan
mempunyai akauntabiliti dlm pembelajaran, dan
memastikan pembelajaran optimal berlaku.
Kebosanan murid boleh dielakkan dgn memupuk
perasaan kemajuan atau kejayaan, menambah pelbagai
aktiviti dlm kurikulum dan alam belajar bilik darjah.


PERBINCANGAN
Bagaimanakah guru boleh memastikan
kelancaran pengajaran dan
mengelakkan penerangan yang meleret
dan fragmentasi?
Buat rumusan terhadap model
pengurusan kelompok oleh Kounin.
PENGURUSAN BILIK DARJAH
MODEL PENGURUSAN DISIPLIN
MODEL TERAPI REALITI (WILLIAM GLASSER)
Merupakan satu teknik kaunseling utk membantu
individu meneroka kemahuan diri, membuat refleksi
tentang apa yang sedang dilakukan dan membuat
perancangan tentang kehendak sebenar mereka pada
masa akan datang.
Murid berhak memilih tingkah laku atau corak hidup yg
boleh memenuhi empat keperluan asas iaitu kasih
sayang, keupayaan mengawal kehidupan, kebebasan
dan keseronokan.PENGURUSAN BILIK DARJAH
MODEL PENGURUSAN DISIPLIN
MODEL TERAPI REALITI (WILLIAM GLASSER)
Model ini adalah satu bentuk siri langkah-langkah yg
boleh membantu murid-murid utk memahami tindakan
dan pilihan-pilihan yg dibuat oleh mereka.
Model ini membantu individu mengenal realiti kehidupan
dan memenuhi kehendak kehidupan mereka melalui
pilihan-pilihan yg dibuat mengikut lunas yg telah
ditetapkan.
PENGURUSAN BILIK DARJAH
MODEL PENGURUSAN DISIPLIN
MODEL TERAPI REALITI (WILLIAM GLASSER)
Melalui Terapi Tealiti, guru :
Bantu murid kenal pasti akibat tingkah laku yg ditunjukkan.
Pastikan akibat realiti atau dipilih oleh murid.
Kemukakan pelan perancangan untuk membantu murid
mengurus tingkah laku.
Bertindak sebagai pembimbing murid.
PERBINCANGAN
Apakah keperluan-keperluan asas anda
sebagai guru pelatih/guru semasa
mengikuti latihan atau mengajar di bilik
darjah?
Bincangkan bagaimana anda sebagai
seorang guru boleh mengaplikasikan
Teori Realiti di dalam bilik darjah anda.
Sekian


terima kasih