Anda di halaman 1dari 2

No

Topik

Pengetahuan

Pemahaman

Aplikasi
Total
Mudah Sederhana Sukar Mudah sederhana Sukar Mudah sederhana Sukar
1 NOMBOR BULAT 10 1,2,3 11 25 6
2 PECAHAN 12,13 26 3
3 PERATUS 27 39 2
4 PERPULUHAN 14 16 2
5 WANG 15 28 2
6 MASA 5 4 29 17 4
7 PANJANG 19 31 32 3
8 JISIM 18 30 2
SK SINGGAH MANIS
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN
MATEMATIK (KERTAS 1)
TAHUN 6
PEPERIKSAAN SEMESTER 2/2014
J

9 ISIPADU CECAIR 6 20,40 21 34 33 6
10 BENTUK DAN RUANG 7 35 22 23 8 5
11 PERWAKILAN DATA 9 24,37 36,38 5
Subtotal 1 4 2 3 8 8 3 8 3
Total
7 19 14 40