Anda di halaman 1dari 2

NOTA SERAH TUGAS

(SITI DIANA BINTI AHMAD)


PPPS DG 41
SMK(L) METHODIST PULAU PINANG
SURAT PENYERAHAN DAN
NOTA AKUAN TERIMA NOTA SERAH TUGAS
Adalah saya Siti Diana Binti Ahmad yang memegang jawatan guru akademik
di Sekolah Menengah Kebangsaan Laki-Laki Methodist Pulau Pinang dari
tarikh 1 September !!" hingga 1# Ma$ !1% bersama-sma ini menyerahkan
&ota Serah 'ugas sepertimana diarahkan oleh (abatan Pelajaran &egeri Pulau
Pinang melalui surat Bil) (P&PP*M+&,-!!-./*---#!, bertarikh 0 Ma$ !1%)
Disertakan juga bersama-sama ini 1ail Meja)
Diserahkan oleh 2 3333333333333333) Disemak oleh 2
333333333333333333))
'andatangan 2 333333333333333) 'andatangan 2
3333333333333333333
&ama 2 S4'4 D4A&A B4&'4 A5MAD &ama 2
333333333333333333333
*Pegawai yang akan bertukar,
Senarai 'ugas (awatan
Bidang 'ugas2
1) Senarai 'ugas 6uru Akademik
1)1mengajar sebilangan waktu mengikut arahan bahagian
pentadbiran)
1)Menjalankan tugas-tugas lain seperti guru kelas iaitu menguruskan
hal-hal yang berkaitan dengan kelas tersebut)
1)%Bertanggungjawab menjadi guru bertugas mingguan iaitu menjaga
kebajikan dan keselamtan
) 6uru kelas D
%) 6uru &ilam
.) 6uru Penasihat 7umah Sukan Balderstone
8) Setiausaha Pantia 6eogra9