Anda di halaman 1dari 3

Contoh

Rencanakan tulangan pelat yang terletak pada dua perletakan sederhana. Beban hidup pelat
sebesar 16 kN/m
2
, panjang bentang pelat = 3 m. Mutu beton fc = 20 MPa, Mutu baja fy =
300 MPa.


3 m

Penyelesaian

h minimum =

(0,4 +

)
=

(0,4 +

) = 124,3 mm

Gunakan tebal pelat 150 mm

Berat sendiri pelat (lebar 1 m)

q
bs
= 0,15.1. 24 = 3,6 kN/m
q
u
= 1,2. 3,6 + 1,6.16 = 29,92 kN/m

Mu =

q l
2
=

29,92. 3
2
= 33,66 kNm

Rencanakan dengan menggunakan tulangan D 16 dengan selimut beton 20 mm

d = 150 - 20 - 8 = 122 mm

Mn =

= 42,075. 10
6
kNm

Rn =

= 2,8268

m =

= 17,65

=
m
1
(1 -
f y
Rnm 2
1 )
=
65 , 17
1
(1 -
300
65 , 17 . 8268 , 2 . 2
1 )
0,0104


min =
300
4 , 1 4 , 1

fy
= 0,0046
b =
fy fy
c f
600
600 . ' . 85 , 0

b =
300 600
600
300
85 , 0 . 20 . 85 , 0


= 0,032
max = 0,75 b
max = 0,75 . 0,032 = 0,024
< dapat digunakan tulangan tunggal
As = bd = 0,0104.1000.122 = 1268,8 mm
2

Jarak tulangan :

0,25.3,14.16
2
= 1268,8
s = 158 mm
gunakan D16150 mm
Periksa jarak maksimum tulangan:
3.150 = 450 mm > 150 mm OK
500 > 150 mm OK
Tulangan susut dan suhu
As = 0,002.1000.150 = 300 mm
2

Gunakan D10

0,25.3,14.10
2
= 300
s = 261,67 mm
gunakan D10250

A
D10--250
D16--150


A

D 16--150
Potongan A--A