Anda di halaman 1dari 15

Di Bawah GTP 1.

0,
NKRA Pendidikan Memberikan Fokus
kepada 5 Sub NKRA
1. Prasekolah
Meningkatkan kadar enrolmen kanak-kanak
berumur (4+ dan 5+) kepada 87% menjelang 2012; serta
meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah dengan
menjadikan prasekolah swasta dan agensi-agensi lain.

2. Literasi & Numerasi (LINUS)
Setiap kanak-kanak menguasai kemahiran asas
literasi dan numerasi selepas mengikuti 3 tahun
pendidikan rendah pada akhir tahun 2012.

3. Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT)
100 buah Sekolah Berprestasi Tinggi diwujudkan
menjelang 2012 yang mempunyai etos, karakter dan
identiti tersendiri. Sekolah-sekolah ini akan melonjakkan
kecemerlangan pelajar ke peringkat paling tinggi.

4. Tawaran Baharu untuk Pengetua/Guru Besar
Memperkenalkan penilaian berasaskan pencapaian
untuk menilai Pengetua dan Guru Besar (PGB) dengan
menawarkan ganjaran yang menarik kepada PGB yang
melepasi sasaran serta membantu PGB yang lemah.

5. Program Pembangunan Prestasi Sekolah (SIP)
Mengurangkan bilangan sekolah dalam Band 6 dan
7 melalui program-program khusus yang dirancang untuk
sekolah-sekolah berprestasi rendah.
GTP2.0 (2013-2015) adalah
Sebahagian daripada Pelan
Transformasi Pendidikan 2013-2025
Semua inisiatif GTP2 dan Pelan Transformasi Pendidikan akan dilaksanakan
serentak mulai 2012
1. Kurikulum dan Pentaksiran


2. Ibubapa, Komuniti dan Sektor
Swasta


3. Pendidikan Vokasional


4. Transformasi kementerian

Contoh Bidang Lain yang


terdapat dalam Pelan
Transformasi Pendidikan
(PTP)
Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia 2013-2025
Kandungan
PPPM
2013-2025
5 ASPIRASI UTAMA
SISTEM PENDIDIKAN
6 ASPIRASI UTAMA
MURID
3 OBJEKTIF PELAN
PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN
9 BIDANG
KEBERHASILAN UTAMA
PENDIDIKAN
11 ANJAKAN UTAMA
TRANSFORMASI SISTEM
PENDIDIKAN NEGARA
Objektif Pelan Pembangunan
Pendidikan

1
Memahami prestasi dan cabaran semasa
sistem pendidikan Malaysia dengan
tumpuan kepada akses, kualiti, ekuiti,
perpaduan dan kecekapan.
2
Mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas
untuk sistem pendidikan dan setiap murid
bagi 13 tahun akan datang.
3
Menggariskan program transformasi bagi
sistem pendidikan, termasuk perubahan
penting dalam KPM yang membolehkan
sistem ini memenuhi permintaan baharu
dan jangkaan yang meningkat serta
menyokong transformasi perkhidmatan
awam.
Aspirasi Sistem Pendidikan
Malaysia

AKSES
100% enrolmen merentas semua
peringkat pendidikan daripada
prasekolah hingga menengah atas
menjelang tahun 2020
KUALITI
Negara dalam kelompok sepertiga
teratas dalam pentaksiran
antarabangsa seperti TIMSS dan
PISA dalam tempoh 15 tahun.
EKUITI
50% pengurangan dalam jurang
pencapaian (bandar-luar bandar,
sosioekonomi, gender) menjelang
tahun 2020.
PERPADUAN
Sistem pendidikan yang
menawarkan perkongsian
pengalaman dan nilai kepada
kanak-kanak dengan menghargai
kepelbagaian.
KECEKAPAN
Sistem yang memaksimumkan
keberhasilan murid mengikut
peruntukan sedia ada.
PENGUASAAN
BAHASA
PENGLIBATAN
IBU BAPA DAN
MASYARAKAT
PROFESION
PERGURUAN
KESEDIAAN UNTUK
PENDIDIKAN TINGGI
DAN PASARAN KERJA
KEPIMPINAN
SEKOLAH
KECEKAPAN DAN
KEBERKESANAN
SUMBER
KUALITI SEKOLAH
KEMAMPUAN DAN
KEUPAYAAN SISTEM
PENYAMPAIAN

KURIKULUM DAN
PENTAKSIRAN

01- Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti
bertaraf antarabangsa.
04- Transformasi keguruan sebagai profesien pilihan.
02- Memastikan setiap murid profesien dalam Bahasa Malaysia dan
Bahasa Inggeris.
03- Melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai.
05- Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap
sekolah.
06- Mengupaya JPN, PPD & sekolah untuk menyediakan penyelesaian
khusus berasaskan keperluan.
07- Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di
Malaysia.
08- Transformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan.
09- Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sector swasta secara
meluas.
10- Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit.
11- Meningkatkan ketelusan untuk akauntabiliti awam secara langsung.
Mengubah sistem dengan
memberi sokongan
kepada guru dan
memberi fokus kepada
kemahiran utama.
GELOMBANG 1
(2013-2015)
Memacu peningkatan
sistem.
GELOMBANG 2
(2016-2020)
Menganjak ke arah
kecemerlangan melalui
peningkatan tadbir-urus
kendiri.
GELOMBANG 3
(2021-2025)
Daripada 100 Inisiatif PPPM, 25 telah
dikenal pasti sebagai Inisiatif Utama
1. Transfotmasi pendidikan vokasional, termasuk kolaborasi
sekolah vokasional dengan industri.
2. Penjajaran kurikulum dengan tandard antarabangsa.
3. Peningkatan kemahiran guru dalam TIMSS dan PISA.
4. Perluasan LINUS 2.0 merangkumi literasi B. Inggeris.
5. Peningkatan profesiensi guru B. Inggeris.
6. Piagam Guru (Teacher Carter) termasuk pakej kerjaya dan
instrumen penilaian kompetensi.
7. Pelaksanaan pelan induk CPD baharu.
8. Piagam Pemimpin Sekolah (Principal Carter) termasuk
NPQEL, laluan kerjaya, dan menambahbaik Tawaran
Baharu.
9. Program Transformasi Daerah, termasuk Program
Peningkatan Sekolah (SIP+ and SICS+) dan Sekolah
Berprestij Tinggi.
10. Transformasi Tingkatan Enam dan Pengukuhan Matrikulasi.
11. Peningkatan enrolmen dalam program pendidikan inklusif,
termasuk infrastruktur supaya lebih mesra untuk murid
berkeperluan khas.
12. Penyediaan 1BestariNet dan perisian ke sekolah.
13. Pelaksanaan Belanjawan Berasaskan Outcome (OBB).
14. Penstrukturan Kementerian (fungsi utama).
15. Pengintergrasian data pendidikan untuk penghasilan satu
sumber data pendidikan.
16. Pengukuhan kurikulum Pend. Islam, Moral dan Sivik.
17. Perombakan dan penjenamaan semula program RIMUP.
18. Peningkatan ennrolmen ke prasekolah berkualiti.
19. Transformasi IPG untuk meningkatkan kualiti latihan guru.
20. Pelaksanaan HOTS dalam kurikulum pentaksiran dan
latihan.
21. Pelaksanaan sarana penglibatan ibu bapa, komuniti dan
sektor swasta.
22. Penyemakan semula nisbah guru-murid bagi sekolah
berenrolmen rendah.
23. Naik taraf infrastruktur asas bagi memenuhi standard (e.g.,
air, elektrik, bilik darjah, tandas).
24. Penjajaran Bajet.
25. Penyediaan dan pelancaran portal dan perpustakaan video
eGuru

21
daripada 25
INISIATIF UTAMA
adalah di bawah
BIDANG
PROFESIONAL
10
daripada 25
INISIATIF UTAMA
adalah program
untuk STAR
RATING JPN/PPD
Sejauh mana PPPM
difahami dan
dilaksanakan oleh
pemimpin pendidikan?
Aspirasi
anjakan
Program Star Rating
(Perkhidmatan Teras)
1. 1Murid, 1Sukan
2. RIMUP
3. Virtual Learning Environment (VLE)
4. SARANA
5. LINUS
6. Prasekolah
7. I Think (HOTS)
8. Program Organisasi Sekolah (PrOD)/
Program Organisasi Sekolah Johor
(POSe-J)
9. PKS-SKPM
10. Sistem Pengurusan Sekolah Kualiti
(SPSK)

Inisiatif
Utama
sebagai KPI

Inisiatif
Utama
sebagai
KPI
Menteri
Inisiatif
Utama
sebagai
KPI JPN
Key Performance Indicator
(KPI)
1. Memaksimumkan
keberhasilan
2. Piagam Guru
3. Penstrukturan KPM
4. Pendidikan
Vokasional
5. 1 Bestari Net
6. Piagam Pemimpin
Sekolah

Inisiatif
Utama
sebagai KPI
Menteri
Key Performance Indicator
(KPI)
Key Performance Indicator
(KPI)
1. KBAT
2. TIMS S & PIS A
3. LINUS
4. Infrastruktur
5. Transformasi
Daerah
6. Enrolmen
Prasekolah
7. Sarana Ibu Bapa
8. Profeinsi Guru BI
Inisiatif
Utama
sebagai KPI
JPN

Anda mungkin juga menyukai