Anda di halaman 1dari 1

Nama Murid : _________________________ Kelas : _________

Lengkapkan Peta Pemikiran-Peta Alir di bawah dengan menghuraikan peristiwa kearah kemerdekaan secara
kronologi.