Anda di halaman 1dari 4

Tajuk : Sifat sifat Olahraga

Seorang yang mengambil bahagian dalam olahraga disebut atlet


bagi lelaki dan olahragawati bagi perempuan. Seorang olahragawan
atau olahragawati mungkin terdiri daripada peserta yang mengambil
bahagian sebagai amatur dan mungkin juga bertaraf professional,
yakni mereka dibayar gaji atau ganjaran tertentu untuk mengambil
bahagian. Kini ramai juga olahragawan dan olahragawati terutamanya
di barat yang dikategorikan sebagai professional. Malah ada di antara
mereka yang telah menjadi jutawan.
Adakah setiap orang boleh mengambil bahagian dalam sukan
olahraga? Dan apakah acara yang sesuai untuk disertai? Disebabkan
terdapat banyak acara dalam sukan olahraga seseorang atlet bebas
memilih acara yang paling sesuai baginya berdasarkan keupayaan
dan kebolehan sendiri. Adakah tidak mungkin seorang olahragawan
mapu mengambil bahagian dalam semua atau sejumlah besar acara.
ada hal ia hanya berupaya dalam satu atau dua acara tertentu
sahaju. Ada pula atlet yang terpaksa membuat pilihan walaupun dia
mampu mencapai prestasi yang baik dalam sebilangan besar acara.
Sebagai atlet, seseorang itu mempunyai beberapa ciri yang
tertentu yang diharapan mampu membawa kejayaan kepadanya.
enetuan penyertaan dalam sesuatu acara itu walaupun bergantung
kepada diri indi!idu itu juga bergantung kepada kebijaksanaan
jurulatih atau guru pengawas. Antara ciri"ciri itu adalah seperti berikut#
$. %erdisiplin tinggi
Setiap atlet seharusnya mempunyai disiplin yang tinggi, sama ada
semasa mengikuti latihan ataupun pertandingan. Arahan jurulatih dan
guru pengawas hendaklah dipatuhi. %egitu juga segala peraturan dan
undang"undang hendaklah dipatuhi.
&. semangat untuk bertanding
Setiap atlet harus mempunyai semangat yang tinggi untuk bertanding
dan seterusnya mencapai kejayaan. Semua ini hanya akan tercapai
menerusi latihan dan tunjuk ajar jurulatih.
'. %erperibadi mulia dan dihormati
(lahragawan dan ahli"ahli sukan sering menjadi perhatian dan ikutan
orang ramai. (leh itu, mereka harus menunjukkan peribadi dan
mempamerkan gerak geri yang terbatas serta tidak terkeluar daripada
etika kemasyarakatan, keagamaan dan kehendak negara.
). Mempunyai semangat berpasukan
Sebagai atlet mereaka juga diharpakan mempunyai semangat
berpasukan dan bekerjasama serta bertanggungjawab terhadap
pasukan yang mereka wakili terutama juka penyertaan mereka
menerusi acara berpasukan.
*. %ersemangat tinggi dan tidak mudah menyerah kalah
Matlamat utama seseorang mengambil bahagian dalam olahraga
adalah untuk mencapai kejayaan seta mempamerkan prestasi yang
terbaik menandingi pihak lawan. Di sini mereka dihendaki
memmpunyai semangat juang yang tinggi tanpa mudah mengaku
kalah. +alaupun mereka tidak mencapai kejayaan, tetapi mereka
tetap berusaha mempamerkan persembahan terbaik sedaya mungkin.
,. enyabar dan bertimbang rasa
Atlet haruslah mempunyai sifat sabar dan bertimbang rasa kuhsusnya
dalam hal yang melibatkan pungutan mata, lebih"lebih lagi jika dia
gagal dalam kejohanan itu. Di samping itu banyak lagi contoh teladan
yang baik yang menjadi ciri"ciri olahragawan. +alaupun ada kalaynya
terdapat berita yang tidak disenangi daripada olahragawan
keseluruhannya mereka mempunyai ciri"ciri yang menjadi ikutan
masyarakat umum. Mereka juga hendaklah berusaha bersungguh"
sungguh dan mengamalkan sifat serta sikap yang dapat membantu
meningkatkan prestasi mereka. -idak dapat dinafikan mereka sering
dijadikan teladan oleh mereka yang baru menceburkan diri dalam
bidang ini. Segala yang baik daripada mereka dijadikan pendorong
dan galakan kepada olahragawan yang baru ini.
Tajuk 4 : Peralatan Untuk Olahraga
Dahulunya soal peralatan tidak begitu di ambil kira oleh para
olahragawan. Mereka memakai kasut biasa dan ada kalanya berlari
berkaki ayam, selain memakai seluar pendek dan baju . - atau
singlet. Apabila terciptanya kasut lari /spikes0 pada penghujung abad
ke . $1, spikes terus menjadi peralatan penting para pelari acara
pecut sehingga para pelari merasakan spikes adalah suatu yang
penting bagi mereka. 2munya dalam sukan olahraga, terutamanya
dalam acara"acara larin, terdapat beberapa peralatan yang diperlukan
selain spikes ini.
$.Kasut
Kasut atau spikes merupakan peralatan penting para olahragawan
bukan sahaja mereka yang mengambil bahagian dalam acara lari
petuc, tetapi juga untuk kegunaan dalam acara lain, termasuk acara
padang. +alau bagaimanapun penggunaan kasut ini amat penting
dan dimestikan bagi acara olahraga pada masa kini terutama untuk
acara lari pecut. 3enis kasut bergantung pada keselesaan atlet secara
indi!idu.
&. %lok permulaan
%lok permulaan merupakan sejenis alat yang digunakan untuk
membantu para pelari pecut membuat lojakan yang pantas semasa
memulakan larian. %iasanya para pelari tidak diwajidkan
menggunakan blok permulaan ini, tetapi bagi kebanyakan pelari blok
ini amat diperlukan, termasuk dalam perlumbaan di poeringkat
sekolah. elari boleh meminta nasihat guru pengawas atau jurulatih
tentang pemilihan jenis blok permulaan yang sesuai.
'. akaian sukan
Seperti acara sukan lainnya, para olahragawan juga perlu
mengenakan pakaian yang sesuai untuk setiap acara yang mereka
sertai. Dalam kebanyakan perjumpaan sukan terbesar dunia, para
olahragawan akan memakai singlet yang terdapat nombor peserta,
negara atau pasukan yang mereka wakili serta nama penaja yang
menganjurkan perjumpaan itu. %agaimanapun setiap peserta
dibolehkan memakai pakaian yang mereka gemari asalkan
dipersetujui oleh negara dan pasukan mereka. 4ontohnya, Sukan
(limpik yang dapat kita tontoni menerusi kaca tele!isyen tidak lama
dahulu, pelbagai jenis dan bentuk pakaian yang dipakai oleh para
olahragawan lelaki dan wanita asalkan pakaian tiu selesa dan tidak
mengganggu pergerakan dan lairan mereka.
). eralatan sampingan
Setiap olahragawan juga digalakkan mempunyai beg peralatan
masing"masing. Mungkin ada di kalangan olahragawan yang
mengangap perkara ini sesuatu yang tidak penting, namun sebagai
olahragawan , sesuatu yang mempunyai katian dengan mereka
hendaklah diberi perhatian. %agi peralatan ini pula harus
mengandungi barangan seperti berikut#
a. -uala
b. eralatan kecemasan yang ringan, seperti munyak urut, plaster,
aspirin, botol minuman dan sebagainya.
c. Seluar pendek dan singlet.
d. Kasut jogging dan kasut berlari spikes
e. 3am radik atau pita pengukur

Anda mungkin juga menyukai