Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH KEBANGSAAN (1) JALAN BATU TIGA, Klang

Senarai Buku-Buku dan Alat-Alat Tulis Tahun 2014 TAHUN TIGA


NAMA : ... Kelas : ......
A. BUKU-BUKU TEKS
PERCUMA DI BAWAH SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
B. BUKU PILIHAN SEKOLAH (WAJIB)
Bil. Judul Buku Penerbit Harga (RM
! Bahasa Mela"u PBS Tahun #
MB
$.%&
' (nglish PBS )ear #
*+
%.,&
# Sains - Tekn.l.gi PBS Tahun #
*+
/.,&
0. BUKU-BUKU RAMPAIAN (WAJIB)
Bil. Jenis Buku Kuantiti Ju1lah
!
Buku 2aris Satu N.. 1
!' ,.3&
'
Buku 2aris Tiga N.. 2
' !.3&
#
Buku J.tter N.. 6
! &.$&
4
Buku Petak Sederhana N.. 9
' !.3&
% Buku N.ta Sains ! #.&&
3 Buku Penulisan ! #.%&
/
$
Ju1lah
20.10
+. KEPERLUAN SEKOLAH (WAJIB)
Bil. Jenis Ke5erluan Kuantiti Ju1lah
! 6en7ana Sek.lah ! !.&&
' Buku Nila1 ! !.%&
# Buku Segak ! !.%&
4
Rek.der ()a1aha
!
!4.%&
%
Ju1lah
18.50
(. BUKU-BUKU RUJUKAN(TIDAK WAJIB)
Bil. Judul Buku Harga (RM
!
Pr.gra1 Tuis"en 0e1erlang (set Tahun # !4.&&
'
Pendidikan Seni 8isual Tahun # $.,&
#
Pen9.d.h Bilangan 3.&&
4
N.ta Pantas +unia Sains - Tekn.l.gi #.%&
%
N.ta Pantas Mate1atik #.%&
3
N.ta Pantas 2ra11ar #.%&
:. ALAT-ALATULIS( PILIHAN)
Bil. Jenis Alatulis Kuantiti Ju1lah
! St.kin Sek.lah ! 4.&&
' K.tak Bun7h. Kra".n ! '.$&
# Bl.k 6ukisan ! #.%&
4 Pek Sarung Plastik Buku 6atihan ! 4.&&
% Pek Sarung Plastik Buku Teks ! 3.&&
K(+A* B;K; S(K<6AH +*B;KA PA+A HAR* 0;T* AKH*R TAH;N S(K<6AH.
Hari *snin = Ju1aat : ,.&& 5agi - '.#& 5etang Hari Sabtu : ,.&& 5agi - !'.#& tengah hari