Anda di halaman 1dari 1

SEKOLAH KEBANGSAAN (1) JALAN BATU TIGA, Klang

Senarai Buku-Buku dan Alat-Alat Tulis Tahun 2014 TAHUN EMPAT


NAMA : ... Kelas : ...........................
A. BUKU-BUKU TEKS
PERCUMA DI BAWAH SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
B. BUKU PILIHAN SEKOLAH (WAJIB)
Bil. Judul Buku Penerbit Harga (RM
!
Bahasa Mala"sia Tahun #
$%
&.'(
)
Mate*atik Tahun #
$%
&.'(
+. BUKU-BUKU RAMPAIAN (WAJIB)
Bil. Jenis Buku Kuantiti Ju*lah
! Buku ,aris Satu N-. 1 !# !!.)(
) Buku ,aris Tiga N-. 2 ! (.&(
. Buku J-tter N-. 6 ! (.&(
# Buku Petak Ke/il N-. 8 # ..)(
0 Buku Mu1ik ! ..'(
2 Buku N-ta Sains ) 2.((
3 Buku Penulisan ) 3.((
&
'
Ju*lah
32!0
%. BUKU KEPERLUAN SEKOLAH (WAJIB)
Bil. Jenis Ke4erluan Kuantiti Ju*lah
! 5en/ana Sek-lah ! !.((
) Buku Nila* ! !.0(
.
Ju*lah
2"0
6. BUKU-BUKU RUJUKAN (TIDAK WAJIB)
Bil. Judul Buku Harga (RM
!
N-ta Pantas ,ra**ar ..0(
)
Pendidikan Seni 7isual Tahun # &.'(
.
8-/us Tatabahasa 9PSR (!2.'0 !#.0(
#
Pas4-rt K-leksi Karangan 9PSR (2..( 0.0(
0 Pas4-rt +-*4-siti-n 9PSR (2..( 0.0(
8. ALAT-ALATULIS (PILIHAN)
Bil. Jenis Alatulis Kuantiti Ju*lah
!
St-kin Sek-lah
!
#.((
)
Bl-k 5ukisan
!
..0(
.
Set Alat Seni (:arna P-ster;Berus;Bekas
!
!0.0(
#
Pek Sarung Plastik Buku 5atihan
!
#.((
0
Pek Sarung Plastik Buku Teks
!
2.((
K6%A$ B9K9 S6K<5AH %$B9KA PA%A HAR$ +9T$ AKH$R TAH9N S6K<5AH.
Hari $snin = Ju*aat : '.(( 4agi - )..( 4etang Hari Sabtu : '.(( 4agi - !)..( tengah hari