Anda di halaman 1dari 9

UNIT BERUNIFORM

PANDU PUTERI KADET


TAJUK : REFLEKSI
AHLI KUMPULAN :
1. ORMILLA ANNE ANAK BERAOH
2. DYANA DONALD
3. IBNA NUR WATUL BINTI PADLI
Konsep Penulisan Refleksi
Merupakan proses pemikiran yang aktif dan
dilaksanakan secara sedar untuk
membolehkan sesorang menyelesaikan
masalah dan memahaminya secara
bermakna.
Penting untuk pelajar untuk meningkatkan
perkembangan kognitif dalam profesion
perguruan.
Melibatkan kitaran persekitaran dan tindakan
berdasarkan pengalaman ke arah
meningkatkan kompentensi diri sebagai
pendidik.
( Hanifah, 1999)
Proses merenung, menganalisis, mencari
alasan, membuat cadangan dan tindakan
untuk memperbaiki diri yang dilakukan
secara berterusan. Refleksi kritikal
menitikberatkan penerokaan domain
afektif, kerohanian dan pemikiran rasional
oleh seorang dalam tindakannya untuk
mencari kebenaran terhadap tindakan
bertujuan memperbaiki diri dan
persekitaran.


Tujuan
1. Membentuk sikap keterbukaan minda dan
kemahiran berfikir serta menaakul.
2. Melihat permasalahn secara mendalam serta
menilai diri.
3. Menggunakan ilmu yang diperolehi untuk
mengingat, merenung kembali aktivit yang
dijalankan untuk melihat kesannya.
4. Menyelesaikan masalah yang berlaku dalam
konteks sosial.
5. Membina pemikiran sendiri.
Model Refleksi
Model Refleksi Schon
Schon (1987)
Refleksi boleh berlaku ketika berada dalam
situasi berkenaan (reflection-in action) atau
mengingat kembali situasi yang telah berlaku.
Refleksi yang dilakukan semasa menghadapi
sesuatu masalah melibatkan proses membentuk
semula tindakannya secara sedar dan berterusan
dalam mencari penyelesaian.
Refleksi keatas pengalaman pula merujuk kepada
proses menilai semula bagaimana kefahaman
ketika melakukan tindakan berkenaan telah
memberi kesan keatas penyelesaian masalah.
Proses Penulisan Refleksi

Rumusan
Proses berfikir secara dalam membuat
penilaian terhadap satu kepercayaan dan
pegangan diri, meneroka kelemahan dan
kekuatan diri serta mencari kebenaran
untuk memperbaiki diri sendiri.
Juga sebagai suatu pengalaman untuk
mendapatkan makna dan kefahaman
yang mendalam bagi tujuan
meningkatkan kualiti amalan diri.
Rujukan :
http://kheru2006.webs.com/pedagogi/refleksi
.htm
Sekian Terima Kasih