Anda di halaman 1dari 3

Anak Titiwangsa - SN Keris Mas

1. Novel ini kali pertama diterbitkan pada tahun 1967. Sepuluh tahun selepas negara Malaysia
mencapai kemerdekaannya. Dan kini novel ini telah diulang cetak sebanyak 6 kali. Yang
berada pada saya ini adalah edisi kedua cetakan kedua tahun !1!. "ersi paling baru
daripada De#an $ahasa dan %ustaka.
. &eris Mas melalui novel 'nak (iti#angsa memba#a pembaca menghayati kisah per)alanan
hidup seorang anak rema)a yang sedang giat tumbuh membesar dalam mengenal erti
kehidupan yang sebenarnya.
*. Sudin dan &arim adalah dua orang rakan karib. Dari kampung yang sama+ membesar dan
melakukan aktiviti berdua sehingga mereka men)adi akrab. Namun keduanya mengalami
nasib yang berbe,a.
-. Sudin digambarkan sebagai seorang anak muda yang memiliki cita.cita dan impian yang
besar+ iaitu untuk men)adi seorang petani moden seperti idolanya+ /rancisco 0abat.
"Tapi saya memang mahu jadi orang tani moden. Saya tidak mahu jadi orang surat khabar." (ms
16)
1. (etapi berlainan pula dengan &arim. &ehidupannya tidak menentu. %erpindahannya ke ibu
kota telah mengakibatkan )alan hidupnya berliku dan kerana tidak mampu untuk mela#an
godaan.godaan di &uala 2umpur itu+ maka dia terus tersesat dengan arus kemaksiatan dan
)enayah.
"Sekarang Kuala Lumpur penuh orang-orang maam Karim. !rang-orang muda datang dari
kampung mahu hidup main-main" senang-senang" seronok-seronok." (ms 1#)
"$udak-budak %elayu mahu ari kerja senang-senang dan mahu dapat suka-suka tengok
&ayang" main joget dan minum"" katanya lagi. (ms 1#)
6. &edua orang sahabat itu pun men)alani dan mendepani lorong kehidupan yang berbe,a.
Sudin lebih bernasib baik kerana dia tinggal bersama dengan pak ciknya di &uala 2umpur.
Yang mana dengan adanya pak ciknya itu+ telah men)adikan Sudin seorang yang berdisiplin+
dan men)adi orang baik.baik.
7. &arim pula+ kerana tersalah memilih ka#an dia terus.menerus melakukan )enayah dan
kehidupannya sering tidak tenang dengan setiap dosa yang telah dilakukannya itu.
3. Melalui 'nak (iti#angsa ini+ &eris Mas menun)ukkan sebab dan akibat mengapa soal
pemilihan ka#an itu men)adi sangat penting dalam hal mendidik diri kita sendiri untuk
men)adi insan yang berguna kepada masyarakat dan negara.
"Sudin sekarang sudah mahu masuk uni'ersiti" Karim mahu masuk jel. Sudin dijaga oleh (nik
Samad" Karim tak ada siapa yang jaga." (ms 1)))
"*ku jadi jahat sebab tak ada ka&an dengan orang baik"" katanya lagi. +ia mula hendak
bererita. "(ngkau pun kalau tak lekas ikut *bang Samad ke Kuala Lumpur ni" aku agak akan
jadi maam aku juga. Lepas ,ailed periksa ,orm tiga tu dan engkau dah tak ada aku tenggelam
puna betul. -sup dapat ka&al dek ayahnya. *ku tidak" dan ayah aku pun tidak peduli sangat.
+ia tak tahu pun dengan siapa aku berka&an di bandar. *da tak ada *bang +ollahlah sekali-
sekali nasihatkan aku suruh berhenti ka&an dengan budak-budak" di bandar tu." (ms 16.)
9. Mese) yang cuba disampaikan &eris Mas melalui novel ini cukup mudah untuk di4ahami.
%enceritaannya begitu langsung tanpa perlu untuk pembaca menyelak.nyelak lapisan kulit
untuk mengerti perkara isi yang cuba disampaikan penulisnya. $etapa peri pentingnya untuk
kita mencari dan memilih ka#an yang baik akhlaknya+ yang akan memba#a kita bersama ke
arah kebaikan itu.
1!. %eranan ibu bapa )uga harus dimainkan dalam memastikan dengan siapa anak.anaknya
sering bermain+ berkeliaran.
11. Selain daripada itu+ novel ini )uga menarik kerana &eris Mas seorang sastera#an yang
bi)ak bermain dengan mata penanya. Meliuk.liuk madah sehingga terkesan oleh pembaca.
"/ahaya bulan kelihatan dari tingkap serambi itu. $urung tukang bersahut-sahutan jauh-jauh di
tepi kampung seperti bunyi lesung dalam musim orang mengemping. Sunyi di kampung lain
sekali dari sunyi malam di kota. Kesunyian itu begitu hening dan mendesing hingga memba&a
kita ke masa-masa yang lampau. Sunyi di kota menderu dan menggema" memba&a kita ke hari
esok dan hari-hari akan datang." (ms 00)
1. &arim yang sudah )auh tersasar dengan segala ke)ahatan yang dilakukan itu telah
menghilangkan diri di &uala 2umpur sehingga mengakibatkan kebimbangan kepada ahli
keluarganya. Dan Sudin sebagai seorang rakan yang akrab+ telah mengorbankan masa dan
tenaganya berusaha untuk mencari &arim sehingga ber)umpa dan memba#anya kembali ke
pangkal )alan dan men)alani hidupnya yang masih muda sebagai seorang manusia yang
berguna.
1*. Sepan)ang pencarian Sudin itulah dia telah banyak bela)ar dari keragaman kehidupan
orang.orang yang ditemuinya. Dia men)adi de#asa dan matang dengan pengalaman hidupnya
itu.
1-. 5ntuk mengetahui kisah sepenuhnya mengenai Sudin dan &arim ini+ boleh dibaca terus
le#at novel ini.
11. Novel kecil ini boleh didapati dengan harga 0M 1-.!! saha)a. Dan sempena dengan pesta
buku yang sedang berlangsung kini+ 6 'pril . 1 Mei !117 novel ini boleh diperolehi di booth
Da#ama dengan harga potongan diskaun.