Anda di halaman 1dari 1

BORANG PENILAIAN

PERTANDINGAN INOVASI PEDAGOGI 2011


IPG KAMPUS BAHASA MELAYU
TAJUK INOVASI :_________________________________________ KUMPULAN ________
JABATAN : _______________________________________
KRITERIA PENERANGAN MARKAH CATATAN
Kreat!t
"2#$%
Inovasi yang diperkenalkan
hendaklah kreatif sama ada yang
baru atau telah diadaptasi
S&'()a'
"20$%
Terdapat bukti yang nyata inovasi
dapat memberi faedah yang jelas
kepada peningkatan kualiti
E(*e'
"2+$%
Terdapat bukti yang nyata inovasi
dapat menyumbang kepada cara
bekerja yang lebih cekap, cepat,
tepat dan mudah.
Replicability
"20$%
Terdapat bukti inovasi boleh
diguna pakai oleh agensi-agensi
dan pihak-pihak lain secara terus
atau dengan diubahsuai mengikut
keperluan.
Ke,er)e*a'a'
K-*
"#$%
Terdapat bukti yang nyata inovasi
dapat meningkatkan produktiviti
hasil kerja organisasi dengan kos
yang sama atau lebih rendah.
P-te'*
Pe.a)*a'aa'
"#$%
Terdapat bukti inovasi telah
berjaya dilaksanakan sama ada
secara penuh atau percubaan dan
mencapai matlamat ianya
diperkenalkan.
K-/t/e'
Pe'&0r0*a'
Ata*a'
"#$%
Terdapat bukti yang jelas
mengenai penglibatan kepimpinan
dan sokongan pihak pengurusan
atasan dalam menghasilkan
inovasi.
JUMLAH MARKAH KESELURUHAN
JPIPK!"#"