Anda di halaman 1dari 1

ciliboh@work

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN - TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI


TARIKH: 6 - 10 Okt 2014
MINGGU: 37
KELAS/MASA/
SUBJEK
ISI PELAJARAN CATATAN
KELAS:

MASA:

TEKNOLOGI
MAKLUMAT
&
KOMUNIKASI

BIL. MURID:
___ / ___


EKSPLORASI MULTIMEDIA
MENGGUNAKAN APLIKASI KHUSUS UNTUK
MEMBINA BAHAN MULTIMEDIA
Di akhir pengajaran, murid dapat:
2.2 Menggunakan aplikasi penyunting audio untuk
menghasil dan menyunting audio dalam format *.wav,
*.wma, *.midi atau *.mp3
-
-
-
Aktiviti/Strategi:
1.
2.
3.
4.
5.
BBM:
EMK: EK2.5-
Menambahbaik idea yang
dipilih (inovasi);
KI8- Amalan Berterusan
TMK5- Membuat
perbandingan nilai kualiti
bahan atau projek yang
dihasilkan menggunakan
TMK
NILAI: Keberanian
SPI: -
IMPAK: