Anda di halaman 1dari 11

DASAR LUAR MALAYSIA : ASEAN

Persatuan Negara Negara Asia Tenggara (ASEAN)


Hasrat Malaysia untuk berbaik baik dan mengadakan kerjasama dengan negara negara jiran
tetap diteruskan walaupun dua buah pertubuhan yang dibentuk sebelum ini, iaitu ASA dan
MAPHILINDO gagal dan tidak dapat bertahan lama. Usaha ini akhirnya berhasil dengan
termeterainya Deklarasi Bangkok pada 8 Ogos 1967 yang membawa kepada penubuhan Persatuan
Negara Negara Asia Teenager atau lebih dikenali sebagai ASEAN.

Antara matlamat pembentukan ASEAN termasuklah mengekalkan kestabilan politik di rantau Asia
Tenggara, membantu antara satu sama lain dalam bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan,
meningkatkan taraf hidup penduduk melalui kerjasama dalam bidang pertanian, perdagangan dan
perindustrian, memberikan kerjasama dan membantu dalam bentuk latihan dan penyelidikan serta
mengadakan hubungan yang erat dengan persatuan atau pertubuhan serantau dan antarabangsa.
Keanggotaan ASEAN pada ketika itu terdiri daripada lima buah negara, iaitu Malaysia, Indonesia,
Thailand, Filipina dan Singapura. Jumlah anggotanya bertambah menjadi sepuluh apabila kesemua
negara di Asia Tenggara menjadi ahli. Negara negara berkenaan ialah Vietnam, Myanmar, Brunei,
Laos dan Kampuchea. Negara Papua New Guinea telah dilantik sebagai pemerhati kerana negara ini
terletak bersempadan dengan Indonesia tetapi bukan dalam Zon Asia Tenggara.

Kerjasama antara negara anggota ASEAN semakin teguh hingga ke hari ini dan bagi memastikan
perjalanannya yang lancar, struktur pentadbiran ASEAN dibentuk.

Peranan dan Sumbangan Malaysia dalam ASEAN
ASEAN dapat dilihat sebagai asas yang kuat dalam menjalinkan kerjasama serantau. Jika dilihat dari
awal penubuhannya hingga kini, banyank rancangan yang berjaya dilaksanakan demi kebaikan
bersama.

Dalam Mesyuarat Menteri Menteri Luar ASEAN di Kuala Lumpur pada bulan November 1971, satu
deklarasi bersama telah ditandatangani oleh semua negara anggota yang dikenali sebagai Deklarasi
Kuala Lumpur. Mereka sepakat mengisytiharkan negara negara ASEAN sebagai zon aman, bebas
dan berkecuali atau lebih dikenali sebagai Zone of Peace, Free and Nuetrality (ZOPFAN). Tujuan
utama penubuhan ZOPFAN adalah untuk mengekalkan keamanan dan kstabilan politik di rantau Asia
Tenggara, tidak bersetongkol dengan mana mana blok Barat atau blok Timur bagi mengelakkan
campur tangan kuasa kuasa besar.

Walau bagaimanapun, konsep ZOPFAN ini teruji apabila Vietnam menceroboh Kampuchea pada
tahun 1978 dan menjatuhkan kerajaan Khmer Rouge. ASEAN telah berusaha untuk mengatasi
masalah ini dengan mengadakan satu mesyuarat bagi membentuk kerajaan Demokratik Campuran
Kampuchea di bawah pimpinan Putera Norodom Sihanouk. Vietnam telah bersetuju dengan
cadangan berkenaan dan mesyuarat ini telah diadakan di Kuala Lumpur pada tahun 1982.

Dalam mesyuarat pada tahun 1984, Menteri Menteri Luar ASEAN telah memutuskan bahawa
ASEAN ialah Zon Bebas Senjata Nuklear. Ini bermakna rantau ini tidak akan membenarkan mana
mana kapal menggunakan perairan dan kemudahan pebuhannya untuk mengangkut bahan atau
senjata nuclear. Pengisytiharan ini menunjukkan kepada dunia akan komitmen negara negara
anggota ASEAN terhadap konsep ZOPFAN.

Walaupun agenda utama ASEAN adalah ke arah integrasi ekonomi, namun, perkembangan ke arah
kerjasama ekonomi ini agak perlahan. Negara negara ASEAN telah membentuk kerjasama dalam
projek projek perindustrian contohnya projek baja urea di Bintulu (Sarawak) serta di Acheh
(Indonesia). Kerjasama ekonomi ASEAN cuba difikirkan melaui zon Kawasan Perdagangan Bebas
ASEAN atau ASEAN Free Trade Area (AFTA) yang telah diumumkan dalam Sidang Kemuncak ASEAN di
Singapura pada tahun 1992.

Malaysia juga telah mengemukakan idea melalui ASEAN untuk memperluas skop kerjasama
ekonomi bagi rantau sebelah sini yang melibatkan China, Jepun dan Korea Selatan. Idea ini yang
telah dikemukakan Dato Seri Dr. Mahathir Mohamad dinamakan Perundingan Ekonomi Asia Timur
atau East Asian Economic Caucus (EAEC). Walau bagaimanapun, idea ini telah ditentang oleh negara
negara maju terutamanya Amerika Syarikat. Tetapi, usaha ini tidak dibiarkan begitu sahaja kerana
kerjasama secar tidak rasmi tetap terus diadakan melalui konsep ASEAN + 3. Konsep ASEAN + 3 ini
merujuk pada kerjasama yang ingin diwujudkan antara negara ASEAN dengan negara negara timur
iaitu China, Jepun dan Korea. Menteri Menteri Luar negara negara ini dijemput menghadiri siri
perbincangan tentang kerjasama yang ingin diwujudkan.

Kerjasama dalam bidang pendidikan juga wujud dengan tertubuhnya Pertubuhan Menteri Menteri
Pelajaran ASEAN (SEAMEO) yang memberikan tumpuan ke arah kerjasama dalam semua bidang
yang berkaitan. Contohnya, pembinaan Pusat Serantau untuk Sains dan Matematik (RECSAM) di
Pulau Pinang, Malaysia.

Kerjasama lain yang dibuat atas semangat kerjasama ASEAN adalah dalam bidang kebudayaan dan
sosial seperti mengadakan festival kebudayaan dan kesenian dengan menubuhkan Tabung
Kebudayaan ASEAN. Selain itu, pertukaran rancangan televisyen dan radio dijalankan. Sukan SEA
juga diadakan untuk merapatkan hubungan antara negara melalui semangat kesukanan. Dalam
bidang pelancongan kerjasama dijalinkan dengan mengadakan Tahun Melawat ASEAN pada tahun
1992.

Malaysia telah memainkan peranan penting dalam mewujudkan kerjasama serantau melalui dasar
berbaik baik dengan negara jiran. Ini jelas kelihatan melalui peranan Malaysia dalam pertubuhan
ASA, MAPHILINDO dan ASEAN.

DASAR LUAR MALAYSIA : OIC
Pertubuhan Persidangan Islam (OIC)

OIC yang beribu pejabat di Jeddah, Arab Saudi, ditubuhkan pada tahun 1971 daripada idea Tunku
Abdul Rahman. Semasa ditubuhkan, ahlinya terdiri daripada 57 buah negara dengan tiga buah
negara lagi sebagai pemerhati. Matlamat utama penubuhannya adalah untuk mengeratkan
hubungan sesama negara Islam dalam segala bidang dan bersuara dalam satu nada bagi kepentingan
umat Islam. Matlamatnya juga adalah untuk mengekalkan perdamaian dalam segala persengketaan
antara negara Islam serta bersama-sama memastikan tempat-tempat suci Islam dihormati dan tidak
dicemari.

Pertubuhan ini banyak memberikan bantuan kepada negara-negara Islam yang mengahadapi
masalah seperti menghantar pasukan perubatan ke Lubnan, Bosnia dan Afghanistan. Bantuan dalam
bentuk kewangan juga diberikan kepada negara-negara Islam yang maju seperti Sudan, Nigeria dan
Chad. OIC juga telah menubuhkan Bank Pembangunan Islam bagi memberikan perkhidmatan
kewangan kepada negara anggota.

Malaysia telah memainkan peranan penting dalam pertubuhan ini apabila Tunku Abdul Rahman
diberikan penghormatan untuk menjadi Setiausaha Agung OIC yang pertama. Malaysia telah menjadi
perantara dalam menyelesaikan peperangan Iran Iraq. Di samping itu, Malaysia juga memberikan
sokongan kepada rakyat Palestin dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan semula tanah air
mereka daripada Israel.

Malaysia pernah menjadi tuan rumah Persidangan OIC pada tahun 1974 dan 2003, di samping
menganjurkan persidangan menentang pengganas di kalangan negara Islam pada tahun 2002.
Tawaran biasiswa juga diberikan kepada para pelajar dari negara OIC untuk belajar di Universiti Islam
Antarabangsa Malaysia (UIAM). Malaysia juga telah mengesyorkan penggunaan dinar emas di
kalangan negara Islam untuk urusan perdagangan dan kegiatan ekonomi yang lain.

Sebagai negara anggota OIC, Malaysia juga telah medapat faedah berupa pinjaman daripada Bank
Pembangunan Islam bagi melaksanakan projek projek pembangunan untuk kepentingan rakyat.
OIC juga telah memberikan bantuan kepada Malaysia untuk menubuhkan UIAM. Selain itu, Malaysia
telah mendapat penghormatan daripada negara anggota yang lain kerana amat serius dalam
memperjuangkan hak dan kebajikan negara negara Islam.

Dasar Luar Malaysia yang mengutamakan kesejahteraan dan keamanan serantau dunia telah
meninggalkan kesan positif kepada Malaysia. Ketokohan para pemimpin Malaysia jelas terbayang
melalui dasar luar yang diamalkan. Dasar luar yang dinamik ini perlu agar Malaysia juga harus
mampu menangani cabaran ini dengan mengadakan perubahan yang pesat dan pantas di dalam
negeri melalui dasar negara yang inovatif agar terus dapat bersaing pada peringkat antarabangsa.

DASAR LUAR MALAYSIA : NAM
Pergerakan Negara Negara Berkecuali (NAM)

NAM telah ditubuhkan pada bulan September 1961 semasa kemuncak Perang Dingin. Ahlinya
merupakan negara-negara membangun di Asia, Afrika dan Amerika Selatan. Anggotanya terdiri
daripada 113 buah negara, manakala 16 buah negara sebagai pemerhati dan 28 buah negara
merupakan tetamu jemputan.

Matlamat utama penubuhannya adalah untuk mengekalkan keamanan dunia tanpa menyokong
blok Barat atau blok komunis. Malaysia telah menganggotai pertubuhan ini pada tahun 1970, iaitu
selepas berlakunya pertukaran Dasar Luar Malaysia daripada dasar pro-Barat dan antikomunis
kepada dasar berbaik-baik dengan semua negara.

Prinsip perjuangan NAM adalah mengelakkan campur tangan asing dalam hal ehwal sesebuah
negara, menyelesaikan sebarang pertelingkahan antara negara melalui perundingan dan
persefahaman serta menghormati hak asasi manusia. Dalam Sidang Kemuncak Ketujuh di New Delhi
pada tahun 1987, Malaysia telah membuat beberapa usul bagi membela kepentingan negara-negara
yang sedang membangun. Anataranya termasuklah isu Palestin, kerjasama ekonomi dan isu Benua
Antartika. Dalam Sidang Kemuncak Kelapan di Harare (Zimbabwe), Malaysia telah menegmukakan
cadangan bagi menghapuskan dasar apartheid di Afrika Selatan. Pada tahun 1989, Malaysia telah
diberikan penghormatan apabila dipilih sebagai Naib Presiden dalam Sidang Kemuncak NAM di
Belgrade, Yugoslavia. Malaysia juga telah dilantik sebagaih ahli Kumpulan 16 yang membincangkan
isu kerjasama politik negara anggota. Di samping itu, Malaysia juga telah berjaya menjadi tuan
rumah kepada Sidang Kemuncak NAM yang ke 13 pada tahun 2003. siding kemuncak ini
mencatatkan penyertaan tertinggi dengan kehadiran 63 negara ahli, iaitu Timur Leste dan Pulau
Catalina. Pada masa yang sama, sidang ini berjaya menganjurkan satu mesyuarat tidak rasmi OIC.
Deklarasi Kuala Lumpur menekankan usaha menghidupkan kembali NAM dan pernyataan bersama
telah dikeluarkan tentang kedudukan Palestin dan serangan Amerika Syarikat terhadap Iraq.
DASAR LUAR MALAYSIA : PBB
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)

PBB telah ditubuhkan secara rasminya pada tahun 1945, iaitu selepas Perang Dunia Kedua apabila
Liga Bangsa dibubarkan setelah gagal menghalang berlakunya Perang Dunia Kedua. Ibu pejabat
asalnya di San Francisco tetapi pada tahun 1946 berpindah ke New York. Pada awal penubuhannya,
PBB dianggotai oleh 51 buah negara sahaja tetapi sehingga tahun 2002 keanggotaanya meningkat
kepada 189 buah negara. Malaysia telah menjadi ahli PBB pada tahun 1957, setelah negara kita
mencapai kemerdekaan.

Negara anggota PBB harus akur dengan Piagam PBB, iaitu satu perjanjian antarabangsa yang
menggalurkan prinsip-prinsip asas hubungan antarabangsa. Terdapat empat matlamat Piagam PBB.
Pertama, menjamin keamanan dan keselamatan dunia. Kedua, menggalakkan hubungan berbaik-
baik antara negara anggota. Ketiga, berkerjasama dalam menyelesaikan masalah antarabangsa dan
melindungi hak asasi manusia tanpa mengira bangsa, agama dan warna kulit. Keempat, menjadi
pusat bagi mengharmonikan tindakan negara-negara anggota.

Malaysia telah memainkan peranan penting dalam PBB semasa membantu menyelesaikan konflik
antarabangsa. Sejak tahun 1960, Malaysia telah dipilih untuk menyertai pasukan pendamai di bawah
panji-panji PBB untuk menamatkan perang saudara di Congo (kini dikenali sebagai Zaire). Pada tahun
1989, sekali lagi Malaysia dipilih untuk mewakili pasukan pengamanan PBB ke Namibia bagi
membantu negara itu mncapai kemerdekaan. Pada tahun 1990-an, Malaysia telah menghantar
pasukan pemerhati ke sempadan Iran Iraq dan Kampuchea serta menghantar pasukan
pengamanan ke Bosnia.

Malaysia juga lantang bersuara di PBB menentang dasar apartheid di Afrika Selatan. Negara kita juga
menyarankan agar Benua Antartika menjadi warisan dunia yang diletakkan di bawah hak milik atau
kuasa semua negara.

Dari segi ekonomi, Malaysia juga menjadi ahli Bank Dunia, iaitu bank antarabangsa yang ditubuhkan
oleh PBB pada bulan Disember 1945. Matlamat penubuhan Bank Dunia ini adalah untuk membantu
negara-negara ahli yang sedang membangun terutama dari segi kewangan dalam menyusun semula
dan membangunkan ekonomi negara-negara tersebut. Malaysia sebagai ahli memperoleh faedah
dari segi kemasukan pelabur-pelabur asing dan ini diharapkan dapat membasmi kemiskinan di luar
bandar selain menyediakan peluang pekerjaan. Malaysia telah menggunakan bantuan daripada Bank
Dunia untuk menjayakan rancangan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) dan
membangunkan prasarana pendidikan dan penyelidikan.

Malaysia juga mengambil pendirian teguh terhadap usaha-usaha memerangi gejala penyalahgunaan
dadah. Hasil daripada usul Malaysia, satu persidangan antarabangsa diadakan di Vienna (Austria)
pada bulan Jun 1987 dan Perdana Menteri Malaysia telah menjadi Yang Dipertua persidangan
tersebut. Di samping itu, Malaysia juga telah bekerjasama dan menyertai beberapa agensi di bawah
PBB. Contohnya, kerjasama dalam bidang pengeluaran makanan di bawah agensi Pertubuhan
Makanan dan Pertanian atau Food and Algricultur Organization (FAO), kerjasama dalam bidang
kesihatan dan perubatan di bawah Pertubuhan Kesihatan Dunia atau World Health Organization
(WHO), dan juga kerjasama dalam bidang sains dan teknologi di bawah Pertubuhan Pendidikan,
Saintifik dan Budaya Bangsa-Bangsa Bersatu atau United Nations for Educational, Scientific and
Cultural Organization (UNESCO).

Malaysia juga pernah dipilih menjadi ahli Majlis Keselamatan PBB pada tahun 1965, 1989 dan 1999.
wakl Malaysia ke PBB, Tan Sri Razali Ismail menjadi Pengerusi Perhimpunan Agung PBB dan beliau
dilantik sebagai wakil khas PBB untuk menyelesaikan konflik politik negara Myanmar. Malaysia juga
berpendirian tegas dalam mendesak PBB menjalankan usaha menyelesaikan masalah Palestin
dengan menganjurkan Persidangan Antarabangsa tentang Palestin di Kuala Lumpur.

DASAR LUAR MALAYSIA : Komanwel
KOMANWEL

Pertubuhan ini telah dibentuk pada tahun 1931 dan anggotanya terdiri daripada negara bekas
jajahan Britain yang telah merdeka. Keanggotaannya terdiri daripada 54 buah negara maju dan juga
negara sedang membangun. Sekretariat Komanwel telah ditubuhkan pada tahun 1965 dan beribu
pejabat di London.

Matlamat penubuhan Komanwel adalah untuk membina semangat setia kawan di kalangan negara
anggota dan mewujudkan kerjasama dalam segala bidang. Selepas mencapai kemerdekaan, negara-
negara Komanwel telah membantu Malaysia memelihara keamanan dan kedaulatan negara dalam
bentuk meneykat perjuangan Parti Komunis Malaya. Perjanjian pertahanan antara Malaysia dengan
Britain, Australia dan New Zealand juga menjanjikan bantuan daripada mereka sekiranya Malaysia
diserang oleh mana-mana pihak semasa Malaysia berkonfrontasi dengan Indonesia.

Sebagai negara anggota Komanwel, Malaysia telah mendapat banyak faedah, antaranya termasuklah
kerjasama pertahanan. Mesyuarat Ketua-Ketua Kerajaan Komanwel atau Commonwealth Head of
Governments Meeting (CHOGM) diadakan di kalangan negara anggota setiap dua tahun. Mesyuarat
ini menyediakan ruang bagi pertemuan ketua-ketua kerajaan untuk membincangkan hal-hal
kepentingan bersama. Mesyuarat CHOGM di Malaysia pada tahun 1989 telah mengisytiharkan
Deklarasi Langkawi. Malaysia juga dengan lantang bersuara menentang dasar apartheid di Afrika
Selatan yang menyalahgunakan hak asasi manusia. Begitu juga dari segi perdagangan, eksport
Malaysia ke negara-negara Komanwel terutamanya Britain dikenakan cukai yang rendah. Namun,
keistimewaan ini telah dihakis selepas Britain menjadi anggota pertubuhan Kesatuan Eropah (EU).
Rancangan Colombo pula menyediakan bantuan teknikal dan biasiswa dalam bidang pendidikan.
Dalam bidang sukan, Malaysia telah berjaya menganjurkan Sukan Komanwel pada tahun 1998


Mercy Malaysia
Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Lompat ke: pandu arah, cari
Mercy Malaysia
Jenis NGO
Ibu pejabat Kuala Lumpur, Malaysia
Penubuhan
Pengasas Tan Sri Dr Jemilah Mahmood
Diasaskan 16 September 1999
Identiti
Orang penting
DYMM Sultan Azlan Shah
(penaung)
Dato' Dr. Ahmad Faizal Perdaus
(presiden)
Kawasan
berkhidmat
Seluruh dunia
Fokus Kemanusiaan, perubatan
Laman sesawang mercy.org.my

sunting

Persatuan Bantuan Perubatan Malaysia (lebih dikenali sebagai MERCY Malaysia) adalah sebuah
organisasi bukan untung yang memberi bantuan perubatan, pembangunan kesihatan dan pengurangan
risiko bencana yang mampan untuk masyarakat yang memerlukan dalam situasi krisis dan bukan
krisis. Sebagai sebuah pertubuhan bukan keuntungan, MERCY Malaysia bergantung semata-mata
kepada pembiayaan dan sumbangan daripada organisasi dan individu yang murah hati untuk
meneruskan perkhidmatan mereka untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada penerima, sama
ada di Malaysia dan luar negara. Pertubuhan ini didaftarkan mengikut Akta Pertubuhan (1966) di
Malaysia, dan ibu pejabat mereka terletak di ibu negara di Kuala Lumpur.
Isi kandungan
Sejarah
Permulaan awal (19992003)[sunting | sunting sumber]
MERCY Malaysia telah diasaskan oleh Dr Jemilah Mahmood pada tahun 1999 sebagai tindak balas
kepada konflik di Kosovo. Memandangkan tiada pertubuhan yang sedia ada yang boleh menerima
beliau sebagai seorang sukarela untuk memberikan perkhidmatan perubatan di sana , beliau dan
sekumpulan rakan-rakan mendaftar MERCY Malaysia dengan Pendaftar Pertubuhan dengan objektif
untuk memberi bantuan perubatan
[1]
. Bekerja dengan Helping Hands USA
[2]
, MERCY Malaysia
kemudian menghantar sebanyak lima misi ke Kosova untuk menyediakan penjagaan perubatan
bergerak. Pada tahun yang sama , MERCY Malaysia menghantar pasukan bantuan kepada Turki
sebagai tindak balas kepada gempa bumi di Izmit.
Pada tahun 2000, MERCY Malaysia menyediakan bantuan perubatan kepada Orang Pelarian
Dalaman (Internally Displaced Persons) kerana konflik di Maluku, Indonesia.
Tahun berikutnya melihat MERCY Malaysia memberi bantuan keperluan perubatan kepada mereka
yang terselamat dari gempa bumi di Gujarat. Pada tahun yang sama, MERCY Malaysia memberi
bantuan kepada mereka yang terselamat dari banjir di Kemboja
[3]
di Kampong Cham
[4]
. Pada bulan
Oktober 2001, MERCY Malaysia telah menghantar satu pasukan ke Afghanistan untuk berkhidmat
kepada pelarian di kem-kem pelarian.
[5]

Pada tahun 2002, MERCY Malaysia terus menyampaikan perubatan dan mengembangkan operasinya
di sepanjang jalan. Pertubuhan ini meneruskan kehadirannya di Kabul,
[6]
dan kemudian
memperluaskan operasinya di Afghanistan untuk menjalankan satu-satunya pusat perubatan di Spin
Buldak
[7]
, iaitu satu kawasan terpencil yang terletak kira-kira 100km dari Kandahar. MERCY
Malaysia juga melancarkan Tabung Bantuan Kemboja untuk terus menyokong usaha-usaha bantuan
akibat banjir di Mekong.
[8]
Pertubuhan itu juga mula menerima pengiktirafan dan mengumpul dana
dan derma yang meningkat daripada pihak luar kerana ia bertindak balas kepada keperluan di Palestin.
[9]

Pada tahun 2003, Mercy Malaysia memberi tindakbalas kepada keperluan di Baghdad, Iraq dan
menghantar pasukan pertama pada bulan Januari
[10]
. Pada bulan Februari, MERCY Malaysia
melancarkan Tabung Kemanusiaan China dan menghantar satu pasukan sebagai tindakbalas kepada
gempa bumi yang menerima magnitud 6.8 skala Richter yang melanda kawasan terpencil di wilayah
Xinjiang di barat laut China, berhampiran sempadan dengan Kyrgyzstan dan Tajikistan
[11]
. Pada
bulan April 2003, pasukan MERCY Malaysia disalah-anggap sebagai anasir ganas dan telah diserang
di Iraq, di mana Dr Baba Deni dan Dr Jemilah telah cedera dalam kejadian itu
[12]
. Mei 2003
menyaksikan MERCY Malaysia bertindakbalas kepada rayuan antarabangsa dari Sri Lanka selepas
negara itu mengalami banjir dan tanah runtuh yang paling buruk dalam tempoh 60 tahun
[13]
Satu
pasukan terdiri dari enam orang telah dikerahkan ke selatan Sri Lanka untuk memberi bantuan
perubatan dan kemanusiaan kritikal kepada mangsa banjir dan tanah runtuh di Ratnapura, yang
terletak kira-kira 100km tenggara dari ibu negara di Colombo. Tahun ini ditamatkan dengan misi ke
Kerman, Iran berikutan gempa bumi Bam yang berlaku pada 26 Disember 2003
[14]
. Sembilan orang -
termasuk Dr Bubble, seorang doktor badut - menyediakan sokongan perubatan dan psikososial kepada
mangsa gempa bumi, dan telah ditempatkan di bekas Hospital Lapangan Itali di Baravat, 5 km dari
Bam.
[15]

Titik perubahan (2004)
Pada awal tahun 2004, MERCY Malaysia terus bekerja dalam zon konflik, dan melancarkan kempen
mengumpul dana dengan kerjasama Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menyediakan beg sekolah
untuk kanak-kanak di negara-negara yang dilanda perang seperti Palestin, Afghanistan dan Iraq
[16]
.
MERCY Malaysia memperuntukkan RM1 juta bagi Iraq khususnya dalam bantuan perubatan dan
kemanusiaan, dan telah bekerjasama dengan Islamic Relief untuk mengangkut tiga trak bantuan
kemanusiaan ke Falluja
[17]

MERCY Malaysia juga bertindakbalas kepada rayuan Korea Utara untuk bantuan antarabangsa
berikutan perlanggaran kereta api dan letupan di Ryongchon
[18]
di mana tiga ahli pasukan telah
membawa bekalan perubatan bernilai RM50,000.
Pada tahun 2004 , pertubuhan ini mula mendapat pengiktirafan yang lebih untuk kerja
kemanusiaannya, di mana ia menerima lima pencalonan bagi Anugerah Kemanusiaan NSTP- PwC
Young,
[19]
dan pada bulan Julai, Dr Jemilah Mahmood telah dilantik menjadi presiden pertama
Persekutuan Kebangsaan Badan Bukan Kerajaan untuk Bantuan Bencana Malaysia (NFNDRM)
[20]

Dalam bulan yang sama, MERCY Malaysia memberi tindakbalas kepada permintaan daripada agensi
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) untuk memberikan bantuan perubatan kepada pelarian di
Sudan
[21]
. Selepas penilaian awal, MERCY Malaysia memulakan pengumpulan dana untuk Klinik
Kesihatan Bersalin dan Kanak-kanak untuk wanita di El-Geneina di Darfur Barat
[22]
. Di samping itu,
MERCY Malaysia juga membina tempat perlindungan untuk saudara-mara pesakit di Hospital El-
Geneina, serta membina pusat makan untuk memenuhi keperluan pemakanan pesakit
[23]
.
Sementara itu, dengan kedatangan musim sejuk di Falluja, kerja amal diteruskan dengan penghantaran
barang-barang keperluan kepada Orang Buangan Dalam (IDP) di sana, dan MERCY Malaysia juga
menyudahkan pembaikan Hospital Ibn Al-Quff dan Hospital Pengajaran Pediatrik Al-Mansoor di
Iraq
[24]
. Satu lagi projek pembinaan semula yang berjaya di Bam, Iran, juga telah dirasmikan. Satu
pusat kesihatan yang baru yang dibiayai oleh rakyat dan kerajaan Malaysia, telah direka untuk
menampung 130,000 orang di bandar ini dan merawat sehingga 200 pesakit sehari.
[25]
. Awal
Disember 2004 menyaksikan MERCY Malaysia bertindakbalas kepada keperluan kemanusiaan di
Filipina untuk membantu mangsa-mangsa ribut tropika yang telah meninggalkan kira-kira 1,000
mati
[26]
.
Gempa bumi dan tsunami Lautan Hindi 2004 adalah titik perubahan utama untuk MERCY Malaysia.
"Kami organisasi antarabangsa pertama tiba (di Aceh) dan ia telah dihebahkan oleh media
antarabangsa. Tiba-tiba, orang menyedari wujudnya MERCY Malaysia," sebut Dr Jemilah
[27]
.
Pasukan MERCY Malaysia dihantar ke Aceh
[28]
dan Sri Lanka
[29]
, di samping membantu mangsa
tsunami di dalam negara di Pulau Pinang, Malaysia
[30]
. Sebuah buku telah dilancarkan pada tahun
2005, bertajuk "A Time To Heal: A Reflection of Mercy Malaysia's Response to the Indian Ocean
Tsunami"
[31]
untuk memperingati bencana yang melanda pada 26 Dis 2004. Buku tersebut
mengimbau pengalaman sukarelawan dan pekerja MERCY Malaysia yang bertugas di Malaysia,
wilayah Aceh, Indonesia dan Sri Lanka.

Tempoh Pertumbuhan Mendadak (2005-2007)
Awal tahun 2005 telah dipenuhi dengan aktiviti kemanusiaan akibat tsunami, dan MERCY Malaysia
sedia mengakui skala bencana telah menjangkaui operasi mereka kepada hadnya
[32]
. Sokongan orang
ramai adalah amat menggalakkan, dan derma mengalir dalam bentuk bantuan kewangan dan juga
sumbangan barangan seperti beg mayat
[33]
dan pakaian. Kutipan barangan derma menjadi tidak
terurus pada satu tahap apabila barangan tidak relevan dan tidak boleh digunakan didermakan, dan
MERCY Malaysia terpaksa merayu kepada orang ramai supaya tidak melihat organisasi sebagai
tempat pembuangan barangan yang tidak diingini
[34]
. Sebagai sebahagian daripada usaha pembinaan
semula bagi mangsa tsunami, MERCY Malaysia telah membina rumah tahan-seismik untuk pelarian
dari Kampong Weu Raya dan Sebun Ayu di Lhok Nga,
[35]
di samping membina semula Pusat
Kesihatan Komuniti Meuraxa di Banda Aceh
[36]
.
Pembinaan semula rumah-rumah bagi penduduk Kampong Weu Raya terbukti menjadi satu
pengalaman pembelajaran yang baik untuk MERCY Malaysia. Mengenal pasti sempadan sebenar
adalah satu tugas yang sukar, penduduk kampung yang terselamat perlu menggaris kembali plot tanah
di mana rumah mereka dulu
[37]
. Apabila pembinaan bermula, pasukan binaan yang terdiri dari 30
penduduk kampung dan 180 pekerja binaan dari Medan berjaya membina pada kadar satu rumah
sehari, dengan menggunakan kayu meranti dan konkrit. Walaupun pada asalnya direka seluas 36
meter persegi, setiap unit kemudiannya dibina kepada 52 meter persegi. Ketidakpuasan hati timbul di
kalangan penduduk kampung yang mahu rumah-rumah batu atau reka bentuk yang berbeza
berbanding NGO lain. Sebagai kampung telah dibina semula pada tapak asal - kira-kira 20 minit dari
pusat bandar Banda Aceh di kawasan barat laut pantai - ia terus terdedah kepada bencana pada masa
depan. Langkah-langkah persediaan diperlukan, dan laluan melarikan diri dari tsunami telah direka
untuk membimbing penduduk kampung ke arah laluan paling cepat untuk lebih selamat ke kawasan
tinggi . Secara keseluruhan, MERCY Malaysia berjaya menyiapkan 16 projek pembangunan bernilai
RM18.5 juta hasil dana yang dikumpulkan akibat tsunami:
Bangunan Program Akademi Jururawat, Fakulti Kedoktoran Universiti Syiah Kuala
(Unisyiah) yang ditaja sepenuhnya oleh Petroliam Nasional Bhd. (Petronas). Bangunan ini
dinamakan Gedung Petronas.
Rumah anak yatim Kayee Kunyit di Aceh Besar yang ditaja oleh Yayasan Shamsuddin Abdul
Kadir di bawah Kumpulan Sapura.
Pembinaan semula kem pemindahan dalaman (IDP) Desa Weu Raya; rumah penempatan
semula Desa Seubun Ayun dan rumah utama Desa Weu Raya.
Menyiapkan Pusat Anak Yatim Daruzzahidin di Kuta Baro, rumah anak yatim Babun Najah
di Ulee Kareng, dan Pusat Anak Yatim Sukamakmur di Sibreh.
Pembinaan Sekolah Menengah Umum Lhoknga, Akademi Perawat Jabatan Kesihatan,
Akademi Farmasi Dinas Kesihatan, Pusat Kesihatan Masyarakat Meuraxa dan Pusat
Kesihatan Masyarakat Panga, Aceh Jaya.
Pada bulan Mac, MERCY Malaysia bertindak balas kepada Sumatera gempa bumi 2005 yang
melanda pulau-pulau Nias
[38]
Bulan Oktober menyaksikan pertubuhan bertindak balas kepada gempa
bumi Kashmir 2005 yang melanda Kashmir yang ditadbir Pakistan dikenali sebagai Azad Kashmir,
berhampiran bandar Muzaffarabad
[39]
. Sebuah hospital lapangan adalah ditubuhkan, dan lebih
daripada tujuh pasukan telah dihantar untuk berkhidmat dan menyokong lebih 400,000 penduduk
[40]

yang terselamat di bandar terpencil di Bagh
[41]
.
MERCY Malaysia turut memberi bantuan ketika banjir melanda Johor, Pahang, Melaka pada 19
Disember 2006 - Januari 2007.
2008 dan seterusnya
Pada tahun 2008, Mercy Malaysia juga bertindak balas ke Myanmar untuk membantu mereka yang
terselamat dari Taufan Nargis.
[42]

Pada 25 Januari 2009, MERCY Malaysia menghantar pasukan pakar perubatan ketujuh ke
Semenanjung Gaza. Dr Ahmad Faizal Perdaus menyatakan infrastruktur dan kemudahan kesihatan di
Gaza mengalami kerosakan teruk, dan bekalan perubatan dan ubat-ubatan bernilai USD400,000
(USD1 = RM3.62) telah dihantar.
[43]
. Pada tahun yang sama, MERCY Malaysia menghantar pasukan
dua anggota ke Padang, Indonesia untuk bertindak balas terhadap gempa bumi Sumatera Barat.
[44]

Pada 3 Ogos 2009, Dato' Dr Ahmad Faizal Mohd. Perdaus mengambil alih jawatan Presiden MERCY
Malaysia dari Tan Sri Dr Jemilah Mahmood.
[45]

Pada tahun 2010, MERCY Malaysia bekerjasama dengan Merlin UK untuk menghantar bantuan
dalam Haiti. Mereka juga bertindak balas secara langsung dalam fasa kecemasan kepada gempa bumi
di Chile di samping banjir di Pakistan.
Pada tahun 2011, MERCY Malaysia menghantar pasukan ke Somalia , gempa bumi melanda Turki
dan juga untuk membantu mereka yang telah terjejas oleh banjir di Thailand.
Pada tahun 2012, Mercy Malaysia telah menghantar pasukan ke Rakhine , Myanmar , di mana mereka
diedarkan barangan (bukan makanan) dan klinik bergerak ditubuhkan untuk membantu mereka yang
terjejas, di samping menghantar bantuan kepada Mindanao, Filipina untuk bertindak balas terhadap
mereka yang terjejas oleh Ribut Tropika Washi dan Taufan Bopha. Mereka juga telah menghantar
pasukan penilaian mereka untuk membantu pelarian Syria di sana. Untuk menyokong semua aktiviti
tersebut, MERCY Malaysia turut melancarkan usaha pertama rasmi dalam pembiayaan mampan di
bawah panji-panji Seringgit Sehari.
Struktur pentadbiran[sunting | sunting sumber]
Dalam mematuhi Akta Pertubuhan, MERCY Malaysia mengemukakan akaunnya kepada juruaudit
luar, menerbitkan Laporan Tahunan untuk semakan dan mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan
untuk semua ahli, biasanya pada bulan Jun setiap tahun.
[46]

Struktur dan tadbir urus pertubuhan itu digariskan di dalam Perlembagaan MERCY Malaysia.
[47]

Penaung[sunting | sunting sumber]
Penaung MERCY Malaysia adalah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Azlan Shah dari Perak.
Mengikut Perkara 17 di dalam Perlembagaan, "Seorang Penaung Persatuan, tertakluk kepada
persetujuan beliau, hendaklah seorang yang terpilih yang dilantik oleh resolusi Mesyuarat Agung."
Lembaga Pemegang Amanah[sunting | sunting sumber]
MERCY Malaysia kini mempunyai enam pemegang amanah di Lembaga
[48]

Tan Sri Dato 'Ajit Singh, bekas Diplomat Malaysia kini berkhidmat sebagai Pengerusi Lembaga
Pengarah.
Mengikut Perkara 16 di dalam Perlembagaan, pemegang amanah diberi kuasa untuk "memastikan
tadbir urus yang baik untuk Persatuan termasuk, tetapi tidak terhad kepada, perkara yang berkaitan
dengan tadbir urus, kesihatan kewangan, audit dan pengurusan aset Persatuan."
Oleh kerana MERCY Malaysia bukan sebuah syarikat berdaftar, keupayaan untuk memperoleh aset
dihadkan oleh Akta Pertubuhan. Walau bagaimanapun, dengan peruntukan dalam Perkara 19, yang
menggariskan skop Pelaburan Ke Arah Sara Diri, melalui Lembaga Pemegang Amanah, MERCY
Malaysia "mempunyai kuasa untuk memiliki tanah, untuk memohon dan mendapatkan tanah, untuk
pajakan, mengecas dan menyahcas tanah, mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang
diperolehi."
Majlis Eksekutif
Mengikut Perkara 8 di dalam Perlembagaan , Majlis Eksekutif hendaklah terdiri daripada:
1. Seorang Presiden; yang hendaklah menjadi seorang Doktor Perubatan
2. Dua orang Naib Presiden, di mana Naib Presiden I adalah seseorang daripada bidang
perubatan dan Naib Presiden II yang bukan dari bidang perubatan;
3. Seorang Setiausaha Kehormat;
4. Seorang Penolong Setiausaha Kehormat;
5. Seorang Bendahari Kehormat;
6. Tiga orang ahli Majlis Biasa di mana sekurang-kurangnya seorang daripadanya hendaklah
merupakan seseorang daripada bidang perubatan.
Ahli Persatuan[sunting | sunting sumber]
Menurut Perkara 6, terdapat dua jenis keahlian yang membolehkan hak mengundi dalam Mesyuarat
Agung Tahunan; Ahli Biasa dan Ahli Seumur Hidup. Perbezaannya ditakrifkan dalam yuran yang
dibayar kepada pertubuhan.
Satu lagi jenis keahlian yang boleh didapati adalah Ahli Kehormat. Kategori ini bertujuan memberi
penghormatan kepada individu yang secara langsung atau tidak langsung menyumbang kepada
objektif pertubuhan, dan pencalonan dibuat oleh Majlis Eksekutif. Ahli Kehormat tidak berhak untuk
mengundi dalam Mesyuarat Agung Tahunan.
Sekretariat[sunting | sunting sumber]
Mengikut Perkara 11, "Persatuan hendaklah mempunyai suatu Sekretariat yang terdiri daripada
Pengarah Eksekutif dan beberapa pegawai, semua bekerja di bawah Persatuan sama ada sebagai
pekerja tetap atau kontrak. "
Sekretariat bertanggungjawab bagi melaksanakan keputusan yang dibuat oleh Majlis Eksekutif, di
mana Pengarah Eksekutif melaporkan kepada Majlis Eksekutif secara berkala.
Untuk mengelakkan konflik kepentingan, tiada anggota Majlis Eksekutif akan pada masa yang sama
bekerja sebagai anggota Sekretariat. Perbezaan ini juga perlu oleh kerana Majlis Eksekutif dilantik
oleh ahli Persatuan. Pegawai-pegawai di Sekretariat bekerja di bawah pertubuhan, dan oleh itu
hubungan mereka dengan organisasi ditadbir oleh kontrak pekerjaan mereka dan Akta Kerja 1955.
Akauntabiliti[sunting | sunting sumber]
Pada tahun 2004, MERCY Malaysia mula memaparkan laporan kewangannya kepada orang ramai
melalui penerbitan laporan tahunan.
[49]
Pertubuhan itu juga memenangi Sebutan Khas oleh ACCA
Malaysia pada Anugerah Laporan Sosial dan Alam Sekitar (MESRA) untuk Laporan Sosial oleh
sebuah NGO, bagi tahun 2006
[50]
dan 2007
[51]
.
Pada tahun 2007, MERCY Malaysia menjadi NGO ketiga di dunia (dan pertama di Asia) untuk
mendapatkan pensijilan dari Humanitarian Accountability Partnership (HAP)
[52]

Bagi menyelaras bantuan perubatan dan kemanusiaan, MERCY Malaysia telah menggunapakai
beberapa kaedah seperti Sphere Standard. Sphere Standard merupakan penentu keperluan minimum
mangsa bencana. Ini termasuklah penilaian tahap kesihatan, nutrisi, air, kebersihan serta tempat
tinggal. 60 agensi kemanusiaan telah menggunakan pelbagai piawai sejak 10 tahun yang lalu. Piawai
penilaian juga dibuat oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Persatuan Palang Merah dan Bulan
Sabit Merah serta badan-badan bukan kerajaan.
[53]

Anda mungkin juga menyukai