Anda di halaman 1dari 2

BIBLIOGRAFI

Abdullah. (2007). Hikayat Abdullah. Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan.


Ali Ahmad. (1987). Karya-Karya Sastera Bercorak Sejarah. Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa Dan Pustaka.
Hassan Ahmad. (2005). Pengenalan Konsep dan Gagasan Karya Agung Yayasan
Karyawan. Kuala Lumpur: Perpustakaan Negara Malaysia.
Muhamad Daud. (1987). Tokoh-Tokoh Sastera Melayu Klasik. Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka.
Tun Seri Lanang. (2009). Sulalatus Salatin. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka.
Zahrah Ibrahim. (1986). Sastera Sejarah Interpretasi Dan Penilaian. Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka.

http://www.scribd.com/doc/94638450/LATAR-BELAKANG-DAN-SEJARAH-MUNSYI-
ABDULLAH Retrived: 21 Ogos 2014.
www.scribd.com/doc/13377076/Pembinaan-Bangsa-Dan-Negara-Malaysia. Retrived:
24 Ogos 2014.
http://drsivarajan.blogspot.com/2013/03/pensejarahan-malaysia_12.html Retrived:
18 Ogos 2014.


BIBLIOGRAFI

Abdullah Zhidi Omar et al. (2013). Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Selangor:
Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.
Azhar. (2004). Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Selangor: Fajar Bakti Sdn. Bhd.
Esa Khalid. (2001). Konsep Tamadun Islam. Johor: Universiti Teknologi Malaysia.
Mahdi Shuid et al. (2009). Tamadun Islam. Selangor: Pearson Malaysia Sdn. Bhd.
Mahayudin. (2006). Tamadun Islam. Selangor: Fajar Bakti Sdn. Bhd.
Michael. (2004). Senarai 100 Tokoh Yang Paling Berpengaruh Dalam Sejarah.
Kuala Lumpur: Golden Books Sdn. Bhd.

http://www.scribd.com/collections/2296989/Tamadun-Islam-Dan-Tamadun-Asia-
TITAS Retrived : 8 Ogos 2014.
http://www.slideshare.net/abufarhi/konsep-asas-tamadun-islam-11990629 Retrived :
17 Ogos 2014.
http://tujuhpen.blogspot.com/2013/09/falsafah-pendidikan-timur-islam-dan.html
Retrived : 20 Ogos 2014.