Anda di halaman 1dari 1

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)

MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH
ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN
PROFESIONAL GURU
EDU 3083
ESVARY A/P RAJOO
7H

INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3,
BLOK 2200, PERSIARAN APE,
YBER !, !3000 YBERJAYA
B"#$%&' $%&(& )&*& J%+ 2011
IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN