Anda di halaman 1dari 1

Slot pengajaran yang dipilih adalah slot modul asas yang mana saya telah memilih

untuk mengajar subjek matematik bagi modul ini. Di awal permulaan induksi, aktiviti
lakonan telah dijalankan sebagai langkah untuk menarik minat kanak-kanak ke arah
sesi pengajaran dan pembelajaran. Lakonan disokong dengan penggunaan kostum dan
juga beberapa peralatan yang lain.
Pengajaran diteruskan lagi dengan aktiviti mengenal pasti bentuk. Aktiviti ini
memerlukan kanak-kanak untuk mengecam bentuk-bentuk yang telah diperkenalkan
kepada mereka semasa di awal set induksi. Guru akan meminta kanak-kanak untuk
mengecam bentuk-bentuk asas yang telah diajar sebentar tadi. Aktiviti dijalankan
secara kelas bagi memastikan keadaan kelas berada dalam keadaan yang terkawal.
Bagi langkah seterusnya, satu permainan kecil iatu

Anda mungkin juga menyukai