Anda di halaman 1dari 3

APRESIASI KARYA

Saya telah memilih gambar di atas untuk KKBI Pendidikan Seni Visual .
Sebelum memilih gambar tesebut saya telah membuat beberapa pilihan dengan
membandingkan dengan beberapa gambar bunga yang lain. Ini kerana, pensyarah
telah menyatakan tema untuk catan adalah bunga. Hal yang demikian, saya telah
mencari pelbagai gambar bunga di internet. Akhirnya, saya telah membuat pilihan
untuk meniru gambar bunga di atas bagi nmenghasilkan karya saya.
Pada mulanya, saya meneliti gambar tersebut untuk memudahkan saya
membuat lakaran. Selepas itu saya membuat lakaran kasar bunga tersebut di atas
kertas A4. Setelah berpuas hati, saya terus membuat lakaran di atas kertas A2.
Seterusnya, bermulalah proses saya untuk mewarna lukisan tersebut.
Memandangkan saya tidak tahu menggunakan cat minyak, saya membuat
keputusan menggunakan cat poster. Ini disebabkan sebelum ini, pensyarah telah
mendedahkan saya dan rakan-rakan cara menggunakan cat poster. Pelbagai
kaedah menggunakan cat poster telah didedahkajn oleh pensyarah. Hal yang
demikian, saya tidak mempunyai masalah sukar untuk mewarna lukisan
menggunakan cat poster.
Semasa mewarna saya menggunakan teknik basah atas kering. Ini kerana
saya mencampurkan cat poster dengan sedikit air. Seterusnya saya menyapu warna
tersebut di atas permukaan kertas yang kering. Saya memulakan proses mewarna
dengan mewarnakan latar belakang. Seterusnya, objek selepas latar belakang pula
diwarnakan. Objek tersebut ialah daun. Kemudian barulah bunga diwarnakan. Ini
kerana bunga berada di bahagian hadapan sekali. Saya menyapu warna ke atas
kertas lukisan yang kering. Saya mulakan dengan lapisan yan nipis dan ditindih
berperingkat-peringkat dengan ton yang semakin gelap.
Selepas semua bahagian diwarnakan, saya biarkan catan tersebut kering. Cat
poster tidak mengambil masa yang lama untuk kering. Jadi saya tidak perlu
menunggu lama untuk meneruskan proses seterusnya. Apabila saya pasti bahawa
catan itu sudah kering sepenuhnya, saya memulakan proses untuk mengemaskan
lagi catan. Saya menggunakan berus yang sedikit kecil. Ini kerana proses ini
memerlukan ketelitian yang sangat tinggi. Ini untuk menghasilkan jalinan-jalinan bagi
menampakkan lagi objek supaya kelihatan sama dengan objek asal. Ini juga untuk
mendapatkan ton yang sesuai dengan jalinan.
Akhirnya, catan yang dihasilkan mempunyai pelbagai elemen asas seni reka
yang pernah dipelajari pada semester lepas. Contohnya elemen garisan. Ini dapat
melihat pada kelopak bunga. Dengan susunan garisan, wujud ton warna dalam karya
saya. Ini dapat dilihat pada perbezaan tebal dan nipis garisan tersebut. Selain itu,
elemen rupa juga wujud dalam catan ini. Rupa adalah kawasan rata yang
membezakan ruang dengan ruang yang lain di sekelilingnya. Ini jelas dilihat dalam
catan yang saya hasilkan.
Elemen jalinan dapat dilihat dalam catan ini. Biasanya jalina dalam catan
dikenali jalinan tampak. Ia merupakan kesan yang hanya dapat dilihat tetapi dapat
dirasai melalui sentuhan. Selain itu, elemen warna juga jelas dilihat pada catan ini.
Saya menggunakan ton warna untuk membuat catan nampak lebih hidup dan
kelihatan sama dengan objek asal.
Selain asas seni reka, prinsip-prinsip rekaan juga dapat dilihat dalam catan ini.
Catan ini mempunyai penegasan yang hebat iaitu pada sekuntum bunga. Selain itu,
terdapat juga imbangan dalam karya ini. Unsur kontra juga wujud dalam catan ini.
Selain itu, unsur harmoni dapat dilihat dalam catan yang saya hasilkan ini. Hal yang
demikian, dalam penghasilan catan saya harus menitikberatkan elemen asas seni
reka dan prinsip rekaan bagi menghasilkan sesebuah karya. Ini disebabkan kedua-
duanya memainkan peranan penting untuk menghasilkan sebuah karya yang hebat.