Anda di halaman 1dari 25

NORHAZWAN

I HUSNA
AHMAD
ZURAIDI
911221-11-
5344
MUHAMMA
D AFNAN
MOHD
MUHYIDDIN
910329-02-
5805
INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS PULAU PINANG
S
O
A
L
A
N

T
U
G
A
S
A
N

Dalam setiap sistem pendidikan,
perubahan tidak lagi menjadi satu perkara
luar biasa tetapi merupakan satu perkara
yang biasa. Tindakan terus diambil untuk
memperbaiki segala aspek pada setiap
peringkat. Pembaharuan diadakan dari
semasa ke semasa untuk mengatasi
masalah-masalah dan perkembangan
mengikuti zaman. Perkara ini harus
dipandang sebagai satu tindakan semula
jadi.
(Romberg & Price, 1983)
PENGENALAN
PERUBAHAN DALAM
PENDIDIKAN
Adaptasi dasar pendidikan agar
sesuai dengan perubahan dunia,
kata Muhyiddin
Warga pendidik Malaysia perlu
mengadaptasi dasar dan amalan
pendidikan untuk disesuaikan dengan
perubahan dan perkembangan pesat
yang berlaku di seluruh dunia, kata
Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Tan
Sri Muhyiddin Yassin (gambar).

Menyifatkan kepesatan kemajuan
pendidikan dunia kini sebagai amat luar
biasa, Muhyiddin, yang juga Menteri
Pendidikan berkata negara perlu
bergerak seiring dengan keadaan itu.
STRATEGI KPM DALAM PELAKSANAAN
PERUBAHAN DALAM PENDIDIKAN
PPPM
PENGGUNAAN ICT
NKRA PENDIDIKAN
PRA SEKOLAH
LINUS
SEKOLAH BERPRESTASI
TINGGI
TAWARAN KEPADA GURU
BESAR/ PENGETUA

Menyediakan murid dengan kemahiran dan pengetahuan untuk belajar dengan
berkesan dan hidup secara produktif
Melengkapkan kesemua 10,000 sekolah seluruh negara dengan akses Internet 4G
dan pelantar pembelajaran maya menerusi program 1BestariNet
Latihan kepada semua guru untuk menerapkan ICT dalam pengajaran dan
pembelajaran
Menambah bilangan peralatan ICT supaya nisbah murid kepada peralatan
ditingkatkan sehingga 10:1
Merintis cara penyampaian pembelajaran yang menggunakan inovasi ICT
Memanfaatkan
ICT untuk
pembelajaran
Gelombang 1 (2013-2015) :
Memperkenalkan asas ICT
memastikan murid dan guru mendapat
akses yang cukup kepada peralatan ICT
menyediakan sistem pendidikan dengan
platform pembelajaran dan jaringan
jalur lebar yang mencukupi untuk
penggunaan perkhidmatan ICT
memastikan semua guru mempunyai
kompetensi asas dalam ICT
Gelombang 2 (2016-2020) :
Memperkenal inovasi ICT
meneroka penyelesaian ICT untuk
kumpulan berkeperluan khusus,
mengkaji semula amalan terbaik untuk
sistem
pencapaian bilangan kritikal (critical
mass) dalam peranti ICT
Gelombang 3 (2021-2025):
Mengekalkan penggunaan
inovatif seluruh sistem
Gelombang 1 (2013-2015) :
Memperkenalkan asas ICT
1.1 memastikan murid dan guru mendapat akses yang
cukup kepada peralatan ICT
1.2 menyediakan sistem pendidikan dengan platform
pembelajaran dan jaringan jalur lebar yang mencukupi
untuk penggunaan perkhidmatan ICT
1.3 memastikan semua guru mempunyai kompetensi
asas dalam ICT
1.1 Memastikan Murid Dan Guru Mendapat Akses
Yang Cukup Kepada Peralatan ICT

Pembekalan lebih banyak
peralatan ICT selain komputer
kepada murid dan guru
Kementerian akan menguji
penggunaan kaedah baharu
yang kurang menggunakan
sumber seperti kaedah
perpustakaan atau pusat
pinjaman bergerak bagi
komputer bimbit dan
komputer.
Kementerian akan mengkaji
proses perolehan sedia ada
bagi menangani
kebimbangan masa
penyelenggaraan dan kos kitar
hayat peralatan ICT
Nisbah minimum satu komputer
untuk 10 murid
1.2 Menyediakan Sistem Pendidikan Dengan Platform
Pembelajaran Dan Jaringan Jalur Lebar Yang
Mencukupi Untuk Penggunaan Perkhidmatan ICT
Menyediakan
infrastruktur
jaringan dan
platform
pembelajaran
melalui
1BestariNet.
10,000 sekolah rendah
dan menengah awam di
seluruh negara akan
dilengkapi akses internet
4G dan Persekitaran
Pembelajaran Maya
(VLE) menjelang hujung
2013.
Kementerian akan
memastikan semua guru
terlatih dan cekap
dalam menggunakan
VLE menjelang 2015.


1.3 Memastikan semua guru mempunyai kompetensi
asas dalam ICT
Kementerian akan
mempertingkatkan
program latihan sedia
ada bagi memastikan
semua guru berada
pada sekurang-
kurangnya tahap
minimum kecelikan
ICT menjelang akhir
2015
Guru dalam
perkhidmatan
pula perlu lulus
ujian diagnostik
dalam talian
menjelang 2014
Semua guru pelatih
dikehendaki
mencapai standard
kompetensi sebagai
sebahagian
daripada latihan
praperkhidmatan
mereka
Gelombang 2
(2016-2020) :
Memperkenal inovasi
ICT
2.1 meneroka penyelesaian ICT
untuk kumpulan berkeperluan
khusus, mengkaji semula
amalan terbaik untuk sistem
2.2 pencapaian bilangan kritikal
(critical mass) dalam peranti ICT
2.1 Meneroka penyelesaian ICT untuk kumpulan
berkeperluan khusus, mengkaji semula amalan terbaik
untuk sistem
Kementerian memberi
tumpuan kepada
usaha memperkenal
dan merintis program
terjurus bagi
kumpulan
berkeperluan khusus :
sekolah kurang murid
sekolah luar bandar
murid pintar cerdas
Tumpuan merangkumi
penyampaian
pelajaran secara maya
dan alat pembelajaran
adaptif dalam talian
Kementerian akan
mengkaji pilihan bagi
memanfaatkan
penyelesaian ICT bagi
meningkatkan
pelibatan ibu bapa
dan komuniti dalam
pendidikan.
2.2 Pencapaian bilangan kritikal (critical
mass) dalam peranti ICT
Pencapaian bilangan untuk
peranti ICT dalam sistem
pendidikan penting dengan
bertambahnya inovasi
berkaitan dengan pengenalan
ICT ke dalam sistem
Kementerian akan
menurunkan nisbah murid
kepada komputer pada kadar
maksimum 10 : 1.
Tinjauan di negara lain
menunjukkan bahawa
kebanyakan sistem
pendidikan berprestasi
tinggi telah mencapai nisbah
10 : 1


Gelombang 3 (2021 - 2025): Mengekalkan
penggunaan inovatif seluruh sistem
ICT perlu diterapkan
sepenuhnya sepanjang
pelaksanaan pedagogi dan
kurikulum dalam sistem
pendidikan
Kementerian akan memberi
tumpuan kepada usaha
meningkatkan
dan menggiatkan penggunaan ICT
dalam kalangan murid dan guru
Kementerian akan terus meningkatkan
usaha dalam pembelajaran
jarak jauh dan pembelajaran kadar
kendiri serta kurikulum sistem
pendidikan.

Penubuhan jawatankuasa penyelarasan
prasekolah kebangsaan
Kurikulum standard
prasekolah
kebangsaan
diwujudkan
Penyeragaman
bantuan murid
prasekolah
kerajaan

akronim kepada
Saringan Literasi
dan Numerasi
program pemulihan
yang direka bentuk
untuk memastikan
murid menguasai
kemahiran asas
literasi (bahasa
Malaysia dan
numerasi di akhir 3
tahun persekolahan
pada pendidikan
rendah
disasarkan kepada
murid yang
mempunyai
masalah dalam 3M
6 strategi pelaksanaan Program LINUS
untuk mencapai sasaran 90% pada 2010
P
r
o
g
r
a
m

L
I
N
U
S

u
n
t
u
k

m
e
n
c
a
p
a
i

s
a
s
a
r
a
n

9
0
%

L
i
t
e
r
a
s
i

d
a
n

N
u
m
e
r
a
s
i

p
a
d
a

t
a
h
u
n

2
0
1
0

u
n
t
u
k

m
u
r
i
d

T
a
h
u
n

1

Saringan murid (tahun 1, 2 dan 3)
Pembangunan bahan
Pengukuhan kemahiran pedagogi guru
Program kesedaran sekolah dan komuniti
Pemantauan, penyeliaan, penilaian
Pembentukan fasiLINUS
TAWARAN KEPADA GURU
BESAR/PENGETUA
Objektif :

meningkatkan kualiti keberhasilan murid
menerusi peningkatan prestasi pemimpin
sekolah di Malaysia
Pemimpin sekolah mempunyai impak yang signifikan
ke atas kecemerlangan murid berdasarkan analisis
daripada 70 kajian lepas yang melibatkan 2,194
sekolah.
Berperanan dalam pembangunan guru, serta
merancang, menyelaras dan menilai aktiviti
pengajaran dan pembelajaran di sekolah
Kepimpinan
instruksional
Memastikan diterjemahkan visi dan misi
diterjemahkan, selaras dengan matlamat sekolah,
bagi mencapai kemenjadian murid
Agen perubahan
utama
Menyediakan persekitaran sekolah yang kondusif
dan menyokong proses pengajaran dan
pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah
Mewujudkan
persekitaran
yang kondusif