Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 2 KLATEN
Senden, Ngawen, Klaten Telp. (0272)3100899 Kode Pos 57466 Fax: (0272) 3350665
Email : smkn@smkn2klaten.sch.id,smkn2_klatent@yahoo.com
Website : www.smkn2klaten.sch.id

AGENDA KEGIATAN
MENGAJAR GURU

MATA PELAJARAN
KELAS
SEMESTER
NAMA MAHASISWA PPL
NIM

F 7.5.1 / WKS1 / 05
3 / 01-07-2010

MDPL Autocad 3D
XII TGB A
Gasal
Galang Ilham Y. A
11505244016

SMK Negeri 2
Klaten

Agenda Kegiatan Mengajar Guru

Disiapkan

Diperiksa

Disahkan

Galang Ilham Y.A

Anik Rahmawati W., S.T.

Mata Pelajaran
Kelas
Semester
Buku Referensi ( Judul, Pengarang,
Penerbit, Tahun terbit )
Revisi ke
No

Hari, Tanggal

1.

Senin,
1 September 2014

2.

Senin,
8 September 2014

F 7.5.1/WKS1/05
3/01-07-2010

Mulai Berlaku

Autocad 3D
XII TGB A
Ganjil
1. Kreatif dan inovativ menggunakan Autocad 2009
2. 5 hari mahir menggunakan autocad 3D
3. ...........
Halaman .. dari .. halaman
Catatan/
Materi
Keterangan

Perkenalan dengan siswa


Menggunakan perintah di autocad 3D:
3D array rectangular
3D array polar
Revolve
Sweep
Loft
Polysolid
Membuat rumah 3D dengan autoCAD 3D
berdasarkan denah yang tersedia.

Mengetahui,
Kepala Jurusan TGB

Anik Rahmawati W., S.T.


NIP. 19751022 200801 1 002