Anda di halaman 1dari 6

10/9/2014 CatatanSiCikguBM:KepentinganmempelajarimatapelajaranSejarahdalamkalangangenerasimuda.KaranganbahagianA.

SPM
http://keligit97lense.blogspot.com/2014/04/kepentinganmempelajarimatapelajaran.html 1/6
Terima kasih kerana sudi singgah di blog ini. Hapan saya hanya ingin berkongsi ilmu dengan sesiapa yang sudi,
terutamanya tentang Bahasa Melayu peringkat PMR, SPM dan STPM. Semoga, usaha ini dapat membantu murid-
murid sekalian dan juga guru-guru Bahasa Melayu. Juga, saya ingin berkongsi hobi tentang fotografi,
terutamanya berkaitan dengan flora dan fauna serta keindahan alam. Semua foto yang dipaparkan dalam blog
ini adalah asli dan yang pernah dirakamkan oleh kamera yang bernama keligit97lense.
Home FOTO (FLORA) FOTO (FAUNA) LATAR BELAKANG DAN SEJARAH RINGKAS KOMUNITI KAYAN
DIET SIHAT KOLEKSI RESENSI NOVEL YANG PERNAH DIBACA Catatan Perjalanan di AMAZING BALI 2011
Catatan Perjalanan di AMAZING PHUKET
THURSDAY,APRIL24,2014
KepentinganmempelajarimatapelajaranSejarahdalamkalangan
generasimuda.KaranganbahagianA.SPM
Padamasaini,matapelajaranSejarahbukanlahsuatumatapelajaranyangasingkepadapara
pelajar. Sejak dari tingkatan satu, pelajar sudah mula berkenalan dengan mata pelajaran ini.
Tambahan pula mata pelajaran Sejarah telah diwajibkan lulus bagi semua calon Sijil Pelajaran
Malaysia (SPM) mulai tahun 2013. Walau bagaimanapun, terdapat murid yang menunjukkan
perasaan tidak puas hati terhadap pelaksanaan tersebut kerana beranggapan bahawa Sejarah
merupakansuatumatapelajaranyangsusahdanmembosankanwalhalbanyakfaedahyangdapat
diperoleh melalui pembelajaran mata pelajaran ini. Persoalannya, apakah kepentingan mempelajari
matapelajaranSejarahkhususnyadalamkalangangenerasimuda?
Dengan mempelajari mata pelajaran Sejarah, generasi muda dapat memperoleh banyak
pengajaran. Hal ini demikian kerana dalam peristiwaperistiwa sejarah yang dinyatakan
mengandungi pelbagai pengajaran yang tersirat. Sebagai contoh, peristiwa Tanah Melayu dijajah
danditindasolehpenjajahBritishmemberipengajarankepadagenerasimudasupayajanganterlalu
mudahmempercayaiorangasing.OrangBritishdigambarkandenganlicikdanjahatpadamasaitu
kerana sanggup menggunakan tipu muslihat atau taktik kotor untuk meluaskan kawasan jajahan
mereka di tanah air kita. Justeru, generasi muda perlulah sentiasa ingat akan pengajaran tersebut
dantidakmengulanginyapadamasaakandatangbagimengelakkanperistiwayangsamaberulang
lagi.
Dalam pada itu, perpaduan antara kaum akan dapat dicapai melalui pembelajaran mata
pelajaran Sejarah dalam kalangan generasi muda. Tamsilnya, semasa Tingkatan 3, para pelajar
akanmempelajariperistiwaTanahMelayumendapatkankemerdekaan.Dalamperjuangantersebut,
penduduk Tanah Melayu yang terdiri daripada pelbagai kaum tanpa mengira warna kulit sanggup
mengetepikansemangatkenegeriandemimendapatkankemerdekaanbagitanahairyangtercinta.
Mereka telah bekerjasama bagai aur dengan tebing dan tidak mudah menyerah kalah. Perkara ini
cukupmembuktikanbahawabetapapentingnyasemangatperpaduandalamkalanganrakyatdalam
kemajuannegarasekaligusdalamusahamerealisasikanWawasan2020.
Padamasayangsama,semangatcintaakannegaraturutdapatdipupukdalamdirigenerasi
muda. Generasi muda seharusnya mengingati jasa dan sumbangan tokohtokoh tanah air seperti
TunkuAbdulRahman.JasabeliaupatutdikenangolehsemuarakyatMalaysiakeranatanpabeliau,
tidak mungkin kita dapat menikmati kemakmuran dan kedamaian di negara kita sendiri. Oleh itu,
semangat nasionalisme dapat dipupuk dalam jiwa generasi muda malah mereka akan sentiasa
bersyukurdanmemberipenghargaanterhadappengorbananpejuangtanahairterdahuluseterusnya
menghindarkangenerasimudadaripadabersikapsepertikacanglupakankulit.
Secaratuntas,matapelajaranSejarahsangatpentingbagigenerasimuda.Selainitu,banyak
faedah boleh diperoleh melalui mata pelajaran Sejarah. Generasi muda tidak sepatutnya
mempunyaianggapanbahawaSejarahsesuatuyangsudahlapukdanketinggalanzaman.Ibubapa
memainkan peranan penting dalam memupuk minat anak dalam mata pelajaran Sejarah. Minat
SharethisonFacebook
Tweetthis
Viewstats
(NEW)Appointmentgadget>>
SHAREIT
NancyMariaWerry
RekaLencanaAnda
LENCANAFACEBOOK
keligit97lense
View my complete profile
ABOUTME
0
More NextBlog CreateBlog SignIn
10/9/2014 CatatanSiCikguBM:KepentinganmempelajarimatapelajaranSejarahdalamkalangangenerasimuda.KaranganbahagianA.SPM
http://keligit97lense.blogspot.com/2014/04/kepentinganmempelajarimatapelajaran.html 2/6
Newer Post Older Post Home
Subscribe to: Post Comments (Atom)
Dicatat oleh keligit97lense
Reaksi:
funny (2) interesting (4) cool (2)
tersebut harus dipupuk sejak mereka kecil lagi kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya.
Namun, kerjasama semua pihak dituntut dalam usaha memastikan pelaksanaannya mencapai
matlamat yang telah ditetapkan kerana sikap seperti enau dalam belukar, melepaskan pucuk
masingmasinghanyamendatangkankerugiansebaliknyaperibahasabukitsamadidakilurahsama
dituruniwajardijadikanpanduan.
Oleh:CheeFeiSan(4SainsAlamanda)
Recommend this on Google
Enteryourcomment...
Commentas:
GoogleAccount
Publish

Preview
Create a Link
1comment:
Vishnu August 23, 2014 at 4:58 AM
Not bad ,man
Reply
Pautanpadacatatanini
SharethisonFacebook
Tweetthis
Viewstats
(NEW)Appointmentgadget>>
SHAREIT
TANAHLOTTEMPLE,BALIINDONESIA
BEDUGUL&BRATANLAKE,BALIINDONESIA

TOTALPAGEVIEWS
1 0 7 8 2 7 7
Jointhissite
withGoogleFriendConnect
Members(121) More
Alreadyamember?Signin
MYFRENDS:)
Usaha-usaha mewujudkan perpaduan kaum di
Malaysia. Karangan Bahagian B. SPM
Isu perpaduan kaum merupakan satu usaha
berterusan yang perlu dipikul dan dijunjung
bersama-sama oleh semua pihak. Sekiranya
terlerai ikat...
Novel Cempaka Putih Untukmu (Ting 3 ~ PMR)
Sinopsis Keseluruhan Novel ini
mengisahkan keakraban dan keikhlasan dalam
persahabatan antara dua kaum iaitu Hartini
(orang ...
Cerpen Ibu dan Ceper (Tingkatan
4)
Sinopsis Kisah ibu tua yang
disamakan dengan kisah sebuah
sungai iaitu Sungai Ceper. Sungai
Ceper ialah sungai yang jernih dan mempunyai ...
POPULARPOSTS
10/9/2014 CatatanSiCikguBM:KepentinganmempelajarimatapelajaranSejarahdalamkalangangenerasimuda.KaranganbahagianA.SPM
http://keligit97lense.blogspot.com/2014/04/kepentinganmempelajarimatapelajaran.html 3/6
Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh
masyarakat untuk menangani masalah penderaan
kanak-kanak dan masalah pembuangan bayi.
Soalan: Pelbagai cadangan dan tindakan diambil
oleh pelbagai pihak untuk menangani gejala
pembuangan bayi dan penderaan kanak-kanak
tetapi m...
Karangan Surat Tidak Rasmi ~ Cara-cara untuk
memperoleh kejayaan dalam pelajaran.
Rakan anda sering mengeluh kerana banyak masa
dihabiskan untuk mengulang kaji pelajaran tetapi
prestasinya masih tidak memuaskan. Dia telah ...
FAKTOR-FAKTOR PENINGKATAN KES
JENAYAH BERAT DI MALAYSIA
Karangan Bahagian B Sejak akhir-akhir ini, kes
jenayah semakin menjadi-jadi dan nisbah
bilangannya kian meningkat. Pelbagai jenis
jenayah...
GEGERBEACH,BALIINDONESIA
2014 (11)
April (11)
RUKUN NEGARA AMALAN HIDUP
RAKYAT MALAYSIA
Usaha-usaha mewujudkan perpaduan kaum
di Malaysia....
TEKS PIDATO PENGURUSAN SISA
PEPEJAL
Punca dan langkah mengatasi pembuangan
bayi. Karan...
Tajuk : Kesan Kemasukan Pendatang Asing
dan Langka...
Karangan A : Cara-Cara Untuk Mengelakkan
Diri Dari...
Kepentingan mempelajari mata pelajaran
Sejarah dal...
Kepentingan Internet Dalam Bidang
Pendidikan. Kara...
Bincangkan kebaikan membaca kepada
semua lapisan m...
Faedah-faedah yang diperoleh melalui
amalan berjim...
Hukuman Rotan di sekolah (Karangan
bahagian A) SPM...
2013 (19)
2012 (40)
2011 (65)
BLOGARCHIVE
MALAMDISINGAPURA
10/9/2014 CatatanSiCikguBM:KepentinganmempelajarimatapelajaranSejarahdalamkalangangenerasimuda.KaranganbahagianA.SPM
http://keligit97lense.blogspot.com/2014/04/kepentinganmempelajarimatapelajaran.html 4/6
MARINABAYSANDS,SINGAPORE
MAYABAYISLAND,PHUKETTHAILAND
BARONG&KERISDANCE,BALIINDONESIA
UNIVERSALSTUDIO,SINGAPORE
BORNEOORKID
10/9/2014 CatatanSiCikguBM:KepentinganmempelajarimatapelajaranSejarahdalamkalangangenerasimuda.KaranganbahagianA.SPM
http://keligit97lense.blogspot.com/2014/04/kepentinganmempelajarimatapelajaran.html 5/6

TANAHLOT,BALIINDONESIA

KHAIISLAND,PHUKETWITHSON...
Search
SEARCHTHISBLOG
10/9/2014 CatatanSiCikguBM:KepentinganmempelajarimatapelajaranSejarahdalamkalangangenerasimuda.KaranganbahagianA.SPM
http://keligit97lense.blogspot.com/2014/04/kepentinganmempelajarimatapelajaran.html 6/6

UNIVERSALSTUDIO,SINGAPORE

MARINABAYSANDSSKYPRAK,SINGAPORE
Picture Window template. Template images by suprun. Powered by Blogger.