Anda di halaman 1dari 7

PLANIFICARE CALENDARISTICA-ENGLISH SCRAPBOOK-CL.

A VII A
L1 2ore/sprmn
(model penr! m"n!"l!l En#l$s% S&r"p'oo() ed$!r" *+P,
Unitatea de nvare
Competene specifice Coninuturi
Nr.
ore
alocat
e
Spt. Obs.
1.T"ses "nd -e%".$o!r
L1.Greetings from
L!."#at do $ou li%e&
L'.(n unusual e)perience
L*.+able manners around t#e
,orld
L-.+#e S,ord in t#e Stone
1.1 nelegerea unor instruciuni
verbale.
!.1e)primarea unor sentimente
/i stri de spirit.
!.! oferirea unor informaii
despre sine. despre activitai /i
evenimente
'.! deducerea din conte)t a
sensului unor cuvinte
'.' 0)tragerea informaiilor de
detaliu dintr1un te)t citit pentru a
ndeplini o sarcin de lucru
*.1 2edactarea unor evenimente
trecute dup un plan narativ
Universul personal3 gusturi /i
preferine
Oameni /i locuri3 obiective
turistice /i culturale
4 !3 a solicita. a da. a confirma
informaii
5anifestarea curio6itii pentru
descoperirea unor aspecte legate
de viaa copiilor din alte spaii
culturale
7
!1-
Unitate
precedata
de ! ore
alocate
testelor
initiale si
recapitulrii
2.A -$r%d"/ P"r/
L1.8nvitations
L!.+#e Sleepover 9art$
L'."#at a 5ess:
L*.;irt#da$s in t#e US
1.! desprinderea sensului global
al unui mesa< rostit
n limba< standard cu vite6
normal.
!.1 e)primarea unor sentimente
/i stri de spirit.
'.1 identificarea componentelor
logice /i
a succesiunii secvenelor unui
Universul 9ersonal3 prietenia
Obiceiuri /i tradiii3 srbtori
tradiionale
4 =3 a descrie srbtori /i
obiceiuri
5anifestarea curio6itii fa de
tradiiile /i obiceiurile specific
=
=17
L-.+#an%sgiving and t#e
9ilgrim 4at#ers.

te)t citit.
'.' e)tragerea informaiilor de
detaliu dintr1un
te)t citit pentru a ndeplini o
sarcin de
lucru.
*.' redactarea unor te)te simple
>mesa<e. scrisori
personale. scurte instruciuni.
reclame?.

spaiuliu de cultur /i civili6aie
anglo1sa)on
0.1!se!ms
L1.+#e Sapp#ire 2ing
L!.+#e "a) 5useum
L'.(n outstanding
0)#ibition
L*.Sig#ts around t#e "orld
L-."#en 4riends#ip 4ades
1.! desprinderea sensului global
al unui mesa< rostit
n limba< standard cu vite6
normal.
1.' identificarea. e)tragerea /i
nelegerea
informaiilor specifice dintr1un
mesa< audiat.
pe teme de interes.
'.' e)tragerea informaiilor de
detaliu dintr1un
te)t citit pentru a ndeplini o
sarcin de
lucru..
'.*nelegerea unor informaii
din tabele. sc#eme.
diagrame etc.
*.1redactarea unor evenimente
trecute dup un
plan narativ.
Oameni /i locuri3 obiective
culturale. diversitatea spaiului
anglo1sa)on
8ncursiuni n lumea artei3
persona<e ndrgite din cri /i
filme
4 13 a descrie un obiect@persona<
4 !3 a cere. a da. a confirma
informaii
Ae$voltarea interesului pentru
descoperirea unor aspect socio1
culturale /i profesionale
specific. prin receptarea unei
varieti de te)te n limba
engle6
=
B111
2.Colo!rs
L1.( Colourful "orld
L!.Cave Dou Got Green
4ingers&
1.' identificarea. e)tragerea /i
nelegerea
informaiilor specifice dintr1un
mesa< audiat.
Universul personal3 gusturi
/i preferine
9ersona<e ndrgite din cri /i
filme
4 '3 a cere /i a e)prima un sfat
= 1!11*
L'."#atEs Dour 4avourite
Colour&
L*.Colours 8nfluence 9eople
all over t#e "orld
L-.2obin Cood F t#e ;lac%
Cloa%
pe teme de interes.
!.!oferirea unor informaii
despre sine. despre activiti /i
evenimente.
'.' e)tragerea unor informaii
de detaliu dintr1un
te)t citit pentru a ndeplini o
sarcin de lucru.
*.*oferirea /i solicitareaunor
informaii n scris despre
activiti. persoane. evenimente.
e)periene.
Should
5anifestarea fle)ibilitii n
cadrul sc#imbului de idei /i n
cadrul lucrului n ec#ipe n
diferite situaii de comunicare
Ro!nd-!p
1.! desprinderea sensului global
al unui mesa< rostit n limba<
standard cu vite6 normal

!.! Oferirea unor informaii
despre sine. despre activiti /i
evenimente

'.' 0)tragerea informaiilor de
detaliu dintr1un te)t citit pentu a
ndeplini o sarcin de lucru

*.1 2edactarea unor evenimente
trecute dup un plan narativ
+#e ,orld around3 sistemati6area
temelor de mai sus
! 1-
3.F"me
L14amous 9eople.
L!.4amous 0vents
L'.4amous 9laces
L*.+#e seven "onders of t#e
"orld
L-.Cenr$ G888
1.! Aesprinderea sensului global
al unui mesa< rostit
n limba< standard cu vite6
normal.
1.' 8dentificarea. e)tragerea /i
nelegerea
informaiilor specifice dintr1un
mesa< audiat.
pe teme de interes.
!.! Oferirea de informaii despre
sine. despre activiti /i
evenimente.
Oameni /i locuri3 diversitatea
spaiului anglo1sa)on
4 !3 a solicita. a da. a confirma
informaii
4 13 a descrie un obiect. o
persoan. un persona<
9resent 9erfect pentru
e)perien trecut
4acilitarea nelegerii lumii /i
= 1=117
'.1 identificarea componentelor
logice /i a succesiunii
secvenelor unui te)t citit.
*.1 2edactarea unor evenimente
trecute dup un
plan narativ.
*.! redactarea unor paragrafe n
care s se descrie personae.
sentimente /i reacii
gsirea unor modaliti de a
contribui la mbuntirea ei
SE1ESTR+L II
4.Ener"$nmen
L1.4ilm Stills
L!.Leisure Surve$
L'.Surve$1Grap#sF2eports
L*.4estivals around t#e
"orld
L-.9oca#ontas
1.! Aesprinderea sensului global
al unui mesa< rostit
n limba< standard cu vite6
normal.
!.! Oferirea unor informaii
despre sine. despre activiti /i
evenimente.
'.! Aeducerea din conte)t a
sensului unor cuvinte
@ sintagme necunoscute.
'.* Hnelegerea unor informaii
din tabele. sc#eme.
diagrame etc..
*.1s alctuiasc o scurt
povestire dup un
plan narativ.
*.* Oferirea /i cerereaunor
informaii n scris despre
activiti. persoane. evenimente.
e)periene.
5i<loace de comunicare3
televi6iunea. radioul. internetul
Universul personal3 gusturi.
preferine
4 B3 a vorbi despre re6ultatul
pre6ent al unei aciuni trecute
4 -3 a e)prima acordul.
de6acordul
4 1!3 a situa n timp
9resent 9erfect
4ormarea unei atitudini
po6itive privind propria
de6voltare fi6ic. emoional.
estetic. spritual. intelectual.
moral /i social
= 1B1!1
5.6%eels
L1.5oll$Es "#eelbarro,
L!.Ce said #e loved trains
1.' 8dentificarea. e)tragerea /i
nelegerea unor
informaii specifice dintr1un
mesa< audiat.
Oameni /i locuri3 diversitatea
spaiului anglo1sa)on
4 13 a descrie un obiect
= !11!*
L'.Cra6es across t#e ages
L*.On and off ,#eels
L-."agon trains
pe teme de interes.
!.' 0)primarea unei opinii@
punct de vedere pe un subiect
familiar
'.! Aeducerea din conte)t a
sensului unor cuvinte
@ sintagme necunoscute.
'.* Hnelegerea unor informaii
din tabele. sc#eme. diagrame etc.
*.* Oferirea /i cererea unor
informaii n scris despre
activiti. persoane. evenimente.
e)periene.
4 !3 a solicita. a da. a confirma
informaii
9resent 9erfect cu for/since
Ae$voltarea unei
responsabiliti civice /i sociale
fa de bunul comun. fa de
proprietate /i diversitatea
cultural
Ro!nd !p (2,-
!.! Oferirea unor informaii
despre sine. despre activiti /i
evenimente.
*.1 20dactarea unor evenimente
trecute dup un plan narativ.
Oameni /i locuri
Gocabular /i funcii comunicative
corespun6toare
! !-
7.Pro#ress "nd C%"n#e
L1.+#e Good Old Aa$s
L!.9#one messages
L'.+ommoro,Es "orld
L*.0urope of t#e 4uture
L-.+#e Stor$ of t#e Good
0arl
1.! Aesprinderea sensului global
al unui mesa< rostit
n limba< standard cu vite6
normal.
!.! Oferirea unor informaii
despre sine. despre activiti /i
evenimente.
'.1 8dentificarea componentelor
logice /i a
succesiunii secvenelor unui te)t
citit.
'.' 0)tragerea informaiilor de
detaliu dintr1un
te)t citit pentru a ndeplini o
sarcin de
lucru.
*.! 2edactarea unor paragrafe n
care s descrie personae.
sentimente. reacii.
Universul personal3 prietenia.
viaa sntoas
5i<loace de comunicare
4 '3 a cere /i a oferi un sfat
4 -3 a e)prima
acordul@de6acordul
9resent 9erfect cu just,
for/since
Ae6voltarea reaspectului fa de
cei din <ur. demonstrat prin gri<a
fa de bunstarea /i sntatea
lor
= !=1!7
8.Pro'lem Sol.$n#
1.! Aesprinderea sensului global
5i<loace de comunicare = !B1'1
L1.0nigmas
L!.(re $ou good in a crises&
L'."e can solve it toget#er
L*.0)pressive gestures
around t#e ,orld
L-.8t started as a fair$tale
al unui mesa< rostit
n limba< standard cu vite6
normal .
!.! Oferirea unor informaii
despre sine. despre activiti /i
evenimente
'.! Aeducerea din conte)t a
sensului unor cuvinte
@ sintagme necunoscute .
*.! 2edactarea unor paragrafe
scurte n care s se descrie
personae. sentimente /i reacii
*.* Oferirea /i solicitareaunor
informaii n scris despre
activiti. persoane. evenimente.
e)periene
Gerbe
modale3S%o!ld/s%o!ldn9
a cere /i oferi un sfat
a descrie srbtori /i obiceiuri
Ae6voltarea interesului pentru
descoperirea unor aspect socio1
culturale /i profesionale
specific. prin receptarea unei
varieti de te)te n limba
engle6
1:.6$s%es
L1.Simpl$ t#e best
L!.8 ,is# our ,is#es came
true
L'.On t#e air
L*.Good luc%.bad luc%
L-."is#es and ric#es
1.' 8dentificarea. e)tragerea /i
nelegerea informaiilor
specifice dintr1un mesa< audiat.
pe teme de interes .
!.1 0)primarea unor sentimente
/i stri de spirit.
!.! 0)primarea unei opinii@
punct de vedere pe un subiect
familiar
'.' 0)tragerea informaiilor de
detaliu dintr1un
te)t citit pentru a ndeplini o
sarcin de lucru .
*.! 2edactarea unor paragrafe n
care s se descrie personae.
sentimente /i reacii
*.' 2edactarea unor te)te
funcionale >mesa<e. scrisori
personale. scurte instruciuni.
reclame?
Universul personal
( descrie obiecte si
evenimente
( confirma o condiie real
4ormarea unor atitudini /i
concepii care s de$volte
respectul de sine
=
'!1'*
Ro!nd !p(0,
1.! Aesprinderea sensului global
al unui mesa< rostit n limba<
standard cu vite$ normal
!.' 0)primarea unei opinii@
punct de vedere pe un subiect
familiar
*.1 20dactarea unor evenimente
trecute dup un plan narativ
Universal personal3 vocabular.
structuri gramaticale /i funcii
corespun6toare
! '-
F$n"l Re.$s$on ! '=