Anda di halaman 1dari 9

1

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN RASAH JAYA


Pentaksiran Bertulis Bulan Ogos 2014
Pendidikan Moral Tahun 3Nama: Kelas:

A. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. (10m)1. Nathan memenangi tempat pertama dalam pertandingan syarahan peringkat
sekolah. Kami memberi ___________________ dan turut merasa bangga.

2. Cikgu Lim guru yang bertanggungjawab. Murid-murid menghargai jasa beliau
dengan _________________ bersungguh-sungguh.

3. Pembersih sekolah tekun membersihkan kawasan sekolah, kita tidak patut
___________________ sampah di merata-rata tempat.

4. Pengawas rajin menjaga peraturan sekolah, kita perlu _________________
peraturan sekolah.

5. Kita patut menghormati guru besar yang memberi _________________
kepada murid-murid dengan menjadi insan yang berjaya dan berguna.

100
belajar menghargai tepukan
membuang dorongan
mematuhi
2

B. Gariskan jawapan yang betul. (8m)

1. Murid yang bersopan dalam pergaulan harian oleh
warga sekolah yang lain.

2. Tingkah laku yang bersopan dapat perasaan
warga sekolah lain.

3. Warga sekolah lain berasa apabila dilayan dengan
cara bersopan.

4. Pergaulan yang bersopan dapat hubungan
antara warga sekolah.

5. dapat dipupuk melalui pergaulan yang bersopan.


6. Pertengkaran dapat jika sentiasa mengambil kira
perasaan warga sekolah lain.

7. Untuk menjaga sekolah, warga sekolah patut berbudi
pekerti mulia.

8. Pergaulan yang bersopan juga menjadi warga sekolah yang
lain.


disukai dibenci
mengganggu menjaga
tersinggung dihormati
mempererat merenggangkan
Perpaduan Perselisihan
faham
dicetuskan dielakkan
keamanan kebersihan
teladan musuh
3

C. Tandakan ( / ) bagi cara menghormati warga sekolah dan
pelawat. (8m)


4

D. Lihat kedua-dua gambar di bawah. Kemudian, jawab soalan-soalan
berikut. (7M)

1. Gambar manakah yang menunjukkan sikap menyayangi sekolah?


2. Mengapakah kita harus menyayangi sekolah?3. Apakah yang akan berlaku jika setiap murid tidak menyayangi sekolah?4. Nyatakan dua cara lain yang boleh dilakukan oleh para murid untuk
menunjukkan sikap menyayangi sekolah.
(a)
(b)
5

E. Tandakan ( / ) bagi pernyataan yang betul dan ( X ) pada pernyataan
yang salah. (10m)


1. Mei Ching menuduh Latika meniru jawapannya tanpa menyiasat dulu.

2. Kong Weng sebagai ketua kelas, mengagihkan tugas mengikut keupayaan murid
masing-masing.

3. Cikgu Suhaidah memberi layanan yang sama kepada setiap murid.

4. Bira tidak dibenarkan memberi pendapat kerana dia tidak pandai belajar.

5. Cikgu Chong mengagihkan minuman kepada setiap murid kelasnya.

6. Tina tidak perlu beratur kerana dia seorang pengawas.

7. Guru Besar hanya memberi dorongan kepada murid yang cemerlang.

8. Setiap murid mengambil giliran membersihkan bilik darjah.

9. Tommy diberi hukuman berat walaupun hanya melakukan kesalahan ringan.

10. Abdullah mencatatkan nama kawan yang berbuat bising di dalam kelas.

6

F. Bulatkan jawapan yang sesuai. (8m)

7

G. Lengkapkan silang kata di bawah. (12m)


2. Sikap jujur dan _________ sangat penting dalam mengekalkan hubungan
persahabatan.
5. Menderma dengan ikhlas, bukan untuk menunjuk-nunjuk ialah amalan ____.
6. Orang yang bersikap jujur dan ikhlas layak dilantik sebagai __________.


3. Melakukan sesuatu kerja dengan ikhlas akan ______ oleh masyarakat.
3. Kita perlulah membantu orang yang menghadapi kesusahan tanpa
mengharapkan _______.
4. Negara akan _______ dan damai sekiranya semua masyarakat bersikap
ikhlas.

Melintang
Menegak

8

H. Jawab semua soalan dibawah. (7m)

1. Mengapakah mak cik tersebut memberikan upah kepada Fendi?


2. Nyatakan tindakan Fendi apabila dihulurkan wang sebagai upah.3. Jelaskan sikap yang diamalkan oleh Fendi.4. Mengapakah kita perlu bersikap ikhlas dalam melakukan sesuatu kerja?
(a)
(b)
9

I. Lengkapkan pernyataan di bawah. (10m)
1. Pemakanan yang seimbang _________________________________2. Pertuturan yang sopan dapat _______________________________
3. Berpakaian sesuai dapat __________________________________
4. Perbelanjaan yang jimat dapat ______________________________
5. Penggunaan air dan elektrik yang bijak ________________________


Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,

_________________ _________________ _________________
(CIK AINA SYAFIQAH ABD HALIM) (PN. BAWANI A/P CHANDRASAKERAM) (PN. SHARIFAH FAEZAH SYED ALWI)
(GURU PEND.MORAL TAHUN 3) (KETUA PANITIA PEND.MORAL) (GURU PENOLONG KANAN 1)
menjejaskan
kesihatan badan
menjaga
kesihatan badan
menjaga perasaan
orang lain
menyinggung
perasaan orang lain
menghormati
peraturan sekolah
menunjuk-nunjuk
gaya fesyen
mengelakkan
pembaziran
menggalakkan
aperbandingan
menyusahkan
kehidupan
menjimat
sumber tenaga