Anda di halaman 1dari 8

Skema jawapan PPPA PT MM PT3 2014 1

MODUL PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK
PENILAIAN TINGKATAN 3 (PT3) 2014


PERATURAN PEMARKAHAN
No Butiran Markah
Markah
penuh

1a
b


c

d


i. 8
ii. 15

B

Lorek mana-mana 9 petak
Nota;
9 24
8
3
=

(Pengiraan sahaja tanpa melorek) Terima 1M1
1


1
1

1

2


7

2a

Nota;
i. Semua,(6) betul 3M
ii. 4 atau 5 sahaja betul 2M
iii. 3 sahaja betul 1M

3

8
Matematik
Mei
2014
15 230
2 865 000
Ten thousands
Puluh ribu

Hundred thousands
Ratus ribu

Thousands
Ribu

28
6
42
7
21
14
Skema jawapan PPPA PT MM PT3 2014 2


b


c


FSTB = 6
GSTK = 36Nota;
i. Semua, (4) betul 3M
ii. Betul 3 sahaja 2M
iii. Betul 2 sahaja 1M


1
1


3

3a

b


c


d

0.6

Tidak
Daging =
4
3
6
4
1
2
4
1
2
4
1
2 = + +
Keju = 7
3
1
2
3
1
2
3
1
2 = + +
Daging Keju

3.781 atau lain-lain jawapan yang setara

0
180
5
2

72
A dan E

1

1


11


1
1
1

7

4. a.
b

c. i.

A(1, 2), B(-2, -1), C(2, -2), D(5, 1) atau
A(1, 2), B(2, -2), C(5, 1), D(4, 5) atau
A(1, 2), B(2, -2), C(6, -3), D(5, 1) atau
yang setara label dan koordinat

h = -3 ,
k = 2
( ) 3 , 3
2
6
,
2
6
2
1 5
,
2
7 1
|
.
|

\
|
|
.
|

\
| + +
T

Terima TK Terima 2M


2
1
1

11
8
16 25
36
49
64
Skema jawapan PPPA PT MM PT3 2014 3


ii.


5ab

c

Katakan koordinat Q(x, y)

9
6 ) 3 (
3
2
) 3 (
=
= +
=
+
x
x
x

5
6 1
3
2
1
=
= +
=
+
y
y
y


Jadi koordinat Q = ( 9, 5)8.00 pagi/morning dan
8.00 malam/ night
atau
8.00 a.m. dan
8.00 p.m.
atau
Jam 0800 / 0800 hours dan
Jam 2000 / 2000 hours

Udang : 70 RM 28 RM
2
1
2 =
Ikan : 2 RM 26 = RM 52
Ketam : 1.2 RM 25 = RM 30
Baki wang Rima ialah RM 200 (RM 70 + RM 52 + RM 30)
atau
RM 48RM 10 RM 5 RM 1 Jumlah(RM)
4 1 3 48
atau 4 - 8 48
atau 3 2 8 48
atau 9 3 48
dan lain-lain kombinasi yang betul1

11
1


113

7
Skema jawapan PPPA PT MM PT3 2014 4

No Butiran Markah
Markah
penuh

6. i


ii.iii.
Nota;
i. Semua, (6 permukaan) betul 3M
ii. 4 atau 5 permukaan betul 2M
iii. 1 atau 2 atau 3 permukaan betul 1M
Catatan;
i. Garisan putus-putus, garisan berkembar atau lakaran 0
ii. Terima mana-mana bentangan melengkapi kuboid dengan grid
yang sama

Isipadu3
cm 150
3 5 10
t l pLuas dinding bilik = (5 m 100 cm) (4 m 100 cm)
= 20 000 cm

Luas permukaan bata = 10 cm 3 cm
= 30 cm

Bilangan bata yang diperlukan =
30
200000


= 6 667 bata

3
1

11


1
1

8
Skema jawapan PPPA PT MM PT3 2014 5


7. a.

b.

c
x = 60 , atau ada pada rajah
y = 150, atau ada pada rajah
x + y = 210
B


2


1
1
1

1

6

8. a.b.


i.

ii. P1(4, 3)
P2(0, 6)

i. JK = 12 cm
ii. KL = 15 cm
11


1
1

1
1

6

x
P1

P2

L
M
N
K
J
13
5 9
12
Pentagon / Pentagon
Heptagon / Heptagon
Heksagon / Hexagon
x
y
O 2 4
-2
-2
2
4
6
x
P1

Skema jawapan PPPA PT MM PT3 2014 6


9. a


b.


c.


Moving object
Objek yang bergerak
Loci
Lokus
(i) a durian which is falling
from the tree
durian yang gugur dari
pokoknya
satu garis lurus yang
mencancang selari dengan
pokok. Atau jawapan lain yang
munasabah
(ii) a can opener which is being
used to open a circular can
pembuka tin yang digunakan
untuk membuka bekas tin
yang berbentuk buat
satu garis lengkong . Atau
jawapan lain yang munasabah
(iii) a swinging pendulum
bandul jam yang berayun
satu lengkok bulatan. Atau
jawapan lain yang munasabahLokus bagi titik J ialah satu garis lurus yang berserenjang dengan garis LN.
atau
garis lurus KM.
Nota;
*Garis lurus KM dalam rajah 1M

L ,

N
11
1
2


1

1

7

10 a.

b

B

x = 100 - 40
x = 60
y = 180 - (100 + 30)
y = 50
x + y = 60 + 50
x + y = 110


1


1

1

1
4

11a


b

B


i ii iii iv
60 120 90 30
atau lain-lain sudut
15,45,75,105,135,150,165


1
4


9
Skema jawapan PPPA PT MM PT3 2014 7


c

i.


ii.
2
2


12ab

i.
m
6


ii.

2
4
3
3
y
y

|
|
.
|

\
|
=
2
12
4
3
y
y


=
2 12
81 y y=
2 12
81

y

=
14
81

y atau
14
81
y


6, 1, 5, 2, 4, 3
Nota;
Betul semua susunan 3M
4 atau 5 betul 2M
3 betul 1M

11
1


13


7
A
A
Skema jawapan PPPA PT MM PT3 2014 8


13a

b
c

B

( )
2
2 8 4
2 2 4 2
2
=
+ =
+ =
P
P
P


( )
3
5 8
5 2 2
2
=
=
=
N
N
N


P + N = -2 + 3 = 5

( )
8
3 16
3 16 8
16 3 8
4
4
3 8
2
4
3 8
2
4
3 8
2
2
2
2
2
r t
s
r t s
atau t r s
t
r s
atau t
r s
t
r s
+
=
+ =
=
=
1
1
1

1

1
1


1
7

14ab

i. Guru
ii. Doktor
% 100
360
54
0
0= 15%


iii. Sudut untuk sektor akauntan = 360 - 135 - 54 -36 - 63 = 72
Akauntan = 200
360
72
0
0

= 40 murid


0 0
90 360
40
10
=


Lorek mana-mana dua sektor bulatan

Lorek satu sektor sahaja 1M


1


1


1

1

1

11


2
9