Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 36
08.10.2014

HARI : RABU

Mata Pelajaran:

Bahasa Malaysia

Kelas:

1Bestari

Bidang :

Mari Bertani

Tajuk:

Ternakan Ayam

Masa:

8.00 9.30 pagi

Standard Kandungan:

3.6 , 1.4

Standard
Pembelajaran:
Objektif
Pembelajaran:

3.6.1 , 1.4.4

Aktiviti Pengajaran
dan Pembelajaran

TARIKH :

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


i.
Menulis untuk menyampaikan maklumat
yang betul tentang cara membuat reban ayam
mudah alih dengan menggunakan bahasa yang
santun.
ii.
Bertutur dan menyatakan permintaan
untuk melakukan sesuatu perkara ( membuat
reban ayam) secara bertatasusila.
1. Murid membaca teks bacaan (BT m/s 104)
2. Secara lisan, murid menyampaikan maklumat
tentan cara membuat reban ayam mudah alih
bimbingan guru.
3. Murid kemudiannya menulis tentang cara membuat
reban ayam mudah alih dalam buku tulis.
4. Latihan BLA 2 m/s 40.

Elemen Merentas
Kurikulum (EMK):

KBT KB: Membuat urutan


Nilai Murni : Bekerjasama
Kreatif dan inovatif

Bahan Bantuan
Belajar:

Buku teks
Buku aktiviti

Penilainan P&P:

Murid dapat menulis untuk menyampaikan maklumat


tentang cara membuat reban ayam mudah alih.

Refleksi:

KP Verbal-linguistik

Catatan :

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN


MINGGU : 36
08.10.2014

HARI : RABU

Mata Pelajaran:

Bahasa Malaysia.

Kelas:

3 Cerdik

Tema:

Tradisi Kita

Tajuk:

Budaya Bangsa

Masa:

10.00 11.00 pagi

Standard Kandungan:

2.6, 4.2

Standard
Pembelajaran:
Objektif
Pembelajaran:

2.6.1 , 4.2.1

Aktiviti pengajaran
dan pembelajaran

Elemen Merentas
Kurikulum (EMK):

TARIKH :

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


i.
Membaca dan memahami pelbagai bahan
kreatif untuk menambah kosa kata umum dan
kosa kata istilah.
ii.
Mengujarkan ayat dengan sebutan yang
betul, intonasi yang jelas dan susunan idea
yang tepat melalui penceritaan secara didik
hibur.
1. Murid membaca teks yang diberi (BLA 2 m/s 18 &
19).
2. Murid dan guru bersoaljawab mengenai teks yang
telah dibaca.
3. Secara lisan, murid diminta menyatakan maklumat
penting teks yang dibaca.
4. Murid menyenaraikan kosa kata umum dan kosa
kata istilah yang terdapat dalam teks dalam buku
tulis serta memahami maksudnya.
KBT KB: Mengenal pasti
Nilai Murni : Menghargai
Kreatif dan inovatif

BCB Membuat rujukan

Bahan Bantuan
Belajar:

Buku Teks
Buku aktiviti

Penilainan P&P:

Murid dapat menyenaraikan kosa kata umum dan kosa


kata istilah serta memahaminya.

Refleksi:

Catatan :

CUTI SEMPENA HARI RAYA AIDIL ADHA


05.10.2014 HINGGA 06.10.2014