Anda di halaman 1dari 20

1

BBK 3308
CERPEN

TAJUK:
Analisis aspek gaya bahasa yang perlu diaplikasi oleh pengarang dalam penulisan
cerpen. Analisis anda perlu disertai dengan contoh diksi, sintaksis, bahasa figuratif
(bahasa perbandingan, kiasan, pepatah dan seumpamanya) yang terdapat dalam
cerpen.

PENSYARAH: DR. ROSLINA BT ABU BAKAR

NAMA: WAN SALMIAH BT WAN AB RAHMAN
NO MATRIK: 157600
PROGRAM: BAC. BAHASA DAN LINGUISTIK MELAYU

2


PENDAHULUAN

Cerpen didefinisikan sebagai kependekan bagi pegertian cerita pendek yang merupakan cerita
rekaan dan dihasilkan dalam bentuk prosa. Sehingga dewasa ini, penulisan cerpen-cerpen Melayu telah
meningkat usia lebih dari setengah abad, dan penulisan ini merupakan satu ragam kesusasteraan yang
amat penting dan popular. Cerpen sebagai satu daripada genre kesusasteraan yang tergolong dalam cereka
Melayu bukanlah baru. Dari hakikat sejarahnya di Malaysia, ia merupakan bentuk kesusasteraan moden
yang terawal ditemui atau diperkenalkan berbanding dengan genre lain seperti novel, puisi dan drama.
Tradisi penulisan cerpen Melayu bermula apabila Nor Ibrahim Madrasi menghasilkan karyanya yang
berjudul Kecelakaan Pemalas yang tersiar dalam majalah Pengasuh pada 4 Feb 1920.
Perkembangan cerpen di Malaysia banyak dipengaruhi oleh pelbagai faktor sama ada yang
berkaitan dengan sosio-ekonomi, sosio-politik mahupun berhubungan dengan pengarang dan
kepengarangan. Penulis- penulis turut bertambah kesan daripada faktor tersebut untuk menghasilkan
karya mereka yang berbakat dan dibacakan oleh khalayak umum. Pada awal kemunculan cerpen, ramai
penulis terkenal yang muncul seperti Abdul Rahim Kajai, Ishak Haji Muhammad, Muhammad Dahlan
Masud, Harun Muhammad Amin, Yusuf adil, Ahad Darultakzim dan Yusuf Arshad. Di antara mereka ini,
Abdul Rahim Kajai yang paling produktif.
Berjayanya ciptaan sesebuah cerpen banyak bergantung kepada kesempurnaan menyesuaikan di
antara bahasa sebagai alat untuk menyampaikan amanat dengan amanat atau idea yang mahu disampaikan
oleh pengarang. Meninjau gaya bahasa dari penulisan cerpen, dapat menyelidiki bagaimana pengarang
menggunakan dan mengaplikasikan bahasanya dengan cara memilih ungkapan, membuat perbandingan
dan menyusun kalimat yang berada di dalam perbatasan aturan bahasa itu sendiri sehingga dapat menarik
hati pembaca. Oleh itu, dalam gaya bahasa adalah segala peristiwa pemakaian bahasa. Gaya bahasa yang
3

memperlihatkan pernyataan lurus, selapis dan mudah difahami serta tidak terpengaruh kepada mana-mana
gaya bahasa asing, iaitu lebih bersifat kemelayuan, digunakan oleh penulis-penulis daripada kalangan
guru-guru Melayu seperti Harun Muhammad Amin, Yusuf Arshad, Muhammad Yasin Makmur dan
Mahmud Ahmad.
Justeru, kertas kerja ini akan memperlihatkan dan menganalisis aspek gaya bahasa yang perlu di
aplikasi oleh pengarang dalam penulisan cerpen beserta contoh seperti diksi, sintaksis, bahasa figuratif
yang terdapat dalam cerpen khususnya cerpen-cerpen Melayu sebelum perang dunia kedua.

4


ANALISIS PERBINCANGAN
1. DIKSI
Penelitian tentang gaya bahasa tidak akan sempurna sekiranya kjian tidak dikerjakan kepada
tiap-tiap unsur yang membentuk gaya bahasa itu sendiri. Unsur pertama ialah pemilihan kata iaitu diksi
yang membawa bagaimana penulis menyesuaikan di antara kata-kata dengan amanat yang mahu
disampaikannya dari suatu persoalan atau tema cerita. Kerapkali pula pemilihan kata-kata itu bertepatan
dengan suasana dan pernyataan sikap dari pengarang sendiri.
Penulis-penulis sebelum perang ternyata berkebolehan dalam membuat pilihan kata-kata yang
sesuai dipadankan dengan tema ceritanya. Kata-kata yang lebih bersifat romantik, dengan sulaman
bentuk-bentuk puisi pantun dan syair banyak digunakan untuk cerita-cerita yang mempersoalkan cinta
dan perkahwinan. Cerita-cerita yang bercorak moral pula diolah dengan kata-kata yang berfungsi mahu
mengajar atau dapat member pengiktibaran. Oleh itu,kata-kata tersebut yang berhubungan dengan soal-
soal agama seringkali dipilih untuk cerita-cerita demikian. Keadaan ini dapat dilihat dalam karya penulis
yang memasukkan ayat-ayat Quran ke dalam gaya bahasa cerpen-cerpennya yang bertemakan moral.
Kata-kata tersebut dirasakan lebih bermakna dan dapat meninggalkan kesan yang lebih mendalam, dan
sesuai pula dengan tema yang hendak mengajar itu. Malah ada penulis yang terus mengambil ungkapan-
ungkapan dari Quran untuk dipadankan dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan budi pekerti
di dalam cerita-cerita bercorak moral.
Demikian pula kata-kata yang berhubungan dengan soal-soal kedudukan sosial, kekeluargaan,
hubungan sosial dan pengaruh moden dipilih untuk digunakan bagi cerita-cerita yang mempersoalkan
tentang kebebasan sosial. Begitulah seterusnya dengan cerita yang banyak mengutarakan masalah
ekonomi dipilih kata-kata yang berkaitan dengan soal-soal jimat-cermat, rajin usaha dan kesungguhan di
5

dalam sebarang kerja. Dengan kata-kata yang bersemangat yang mengandungi unsur-unsur perpaduan dan
anti golongan asing dipilih untuk cerita yang bertemakan nasionalisme.
Di samping itu terdapat perbezaan menggunakan setengah-setengah perkataan, sama ada dari segi
makna atau istilah, jika dibandingkan dengan pemakaian hari ini. Misalnya perkataan bahasa diertikan
sebagai bahawa. Atau perkataan Inggeris bagi maksud wayang gambar, motokar, basikal, lif dan radio
diistilahkan sahaja sebagai wayang gelap, kereta angin, kereta lereng, tangga terbang dan tetuang udara.
Selain daripada itu terdapat pula penulis-penulis dari Kelantan dan Terengganu yang
menggunakan setengah-setengah perkataan daerah di dalam karyanya. Cerita akan menjadi lebih yakin
jika kata-kata ini digunakan di dalam percakapan atau dialog.Tetapi yang nyata ialah kebanyakan kata-
kata daerah tadi digunakan di dalam bahasa bercerita atau naratif, yang memungkinkan setengh-setengah
pembaca dari luar lingkungan daerah tadi tidak dapat memahaminya dan ini dilakukan adalah kerana
penulis begitu terpengaruh dengan bahasa pertuturan yang biasanya banyak mengandungi kata-kata
daerah. Kadaan itu seolah-olah ada persamaanya dengan gaya bahasa sastera oral yang disampaikan
secara pertuturan, dan hampir keseluruhan kata-kata yang digunakan adalah bersifat kedaerahan. Penulis-
penulis ini juga merasakan cara ekspresi itu lebih tepat dan mengesankan walaupun mereka sedar bahawa
pengertiannya agak terbatas. Kemasukannya tidaklah merosakkan keseluruhan gaya bahasa cerpen-cerpen
dari penulis itu, kerana hanya sebilangan kecil sahaja yang ditimbulkan, dan digunakan dalam keadaan
yang tertentu.
Biarpun terdapat pelukisan-pelukisan yang terjalin dengan gaya bahasa yang kaku sehingga
tidak menimbulkan kesan yang mengharukan perasaan, tetapi kita boleh temui pada tempat-tempat lain,
pelukisan yang begitu romantik dan puitis. Keadaan ini terutama dikemukakan ketika memberikan
gambaran suasana alam pada waktu-waktu tertntu. Penggunaan bahasa yang romantik dan puitis itu
kadang-kadang disertai pula dengan rentak irama yang menarik jika diperdengarkan hingga pembaca
merasakan dirinya seolah-olah berada di dalamnya bermesra-mesra dengan suasana itu. Penulis dari
6

golongan guru yang paling banyak mengemukakan pelukisan alam di dalam bentuk gaya bahasa begini.
Yusuf Arshad, misalnya ternyata amat pandai dan dapat menguasai bahasanya ketika melukiskan suasana
alam ini. Pelukisannya terasa hidup dan mengesankan. Yusuf Arshad sewajarnyalah berupaya
mewujudkan pelukisan tadi, kerana dia juga seorang penyajak yang berbakat dan seorang guru Melayu
yang pasti pula dapat menguasai bahasa Melayu dengan baik. Dapat dilihat sebuah contoh yang terdapat
dalam cerpen Sirih Pulang ke gagang (Majalah Guru, 1 Julai 1940) karya Yusuf Arshad ini:
Di awang-awangan awan bertompok-tompok hitam, sebentar lagi rebut
dan hujan turun sebagai air dicurahkan orang dari pelantar,, dalam masa yang
singkat jua halaman seolah-olah menjadi tasikpadang menjadi lautdan parit
menjadi sungai, bercampur pula dengan bunyi petir dan kilat sabung
menyabung Oh sungguh menakutkan. Seolah-olah dunia ini hendak
dibinasakan Tuhan.
(hlm.189)
Bentuk-bentuk pantun dan syair ditimbulkan tidaklah dengan hanya mengharapkan rasa keindahan di
dalam gaya bahasa, tetapi mempunyai fungsi yang lain pula. Terutamanya ialah pantun dan syair itu
diciptakan untuk dijadikan satu saluran tempat mencurahkan segala nasihat dan pengajaran atau
kesimpulan pengajaran yang boleh didapati dari sesebuah cerita. Abdul Rahim Kajai, yang meletakkan
rangkap-rangkap syairnya di akhir dari tiap-tiap buah cerpennya yang termuat di dalam Warta Jenaka
tahun tiga puluhan itu, tidaklah semata-mata kerana member nasihat atau kesimpulan dari satu-satu cerita,
tetapi ia juga digunakan sebagai bahan peraduan mencari kata-kata yang sengaja dihilangkan di dalam
rangkaian-rangkaian syair tersebut. Bentuk puisi yang mengandungi unsur-unsur nasihat atau khutbah ini
selalunya syair. Sebagai contoh, dapat diperhatikan bentuk syair yang ditimbulkan pada pengakhiran
cerpen Kelebihan Berfikir( Warta Ahad, 22 Ogos 1937), mengandungi nada-nada hendak mengajar
supaya semua orang berfikir sebelum melakukan sesuatu:
Tiap-tiap suatu fikirlah dahulu
Biar tentu hilir dan hulu
Jangan sampai tidak kelulu
7

Harta habis awak pun maluJikalau tak tau bertanyalah segera
Insya Allah tak jadi lara
Di situ dapat meluaskan kira
Fahaman suntuk menjadi dora

Pepatah Melayu sangat handalan.
Malu bertanya sesat jalan
Malu berkayuh tak sampai ke pangkalan
Kesudahannya berkabut dengan kesesalan.
( hlm.10)

Pantun kerapkali ditimbulkan ketika menggambarkan suasana yang dikhaskan kerana
tujuan hiburan. Misalnya di dalam adengan-adengan asmara ketika teruna berjumpa kekasihnya,
atau antara seorang suami yang telah sekian lama berpisah dengan isterinya yang dicintai. Oleh
itu, pantun ini dapat dijelmakan pada bahagian-bahagian pertengahan dari sesebuah cerita. Ada
kalanya bukan sahaja pantun yang ditimbulkan, malah syair juga, terutama yang mengandungi
pengucapan-pengucapan tentang perasaan kesayuan, kehibaan, keluhan dan rindu dendam dari
seseorang tokoh utama. Suatu contoh yang menarik dapat kita lihat dari gambaran adengan
asmara yang diberikan pengarang di dalam bentuk pantun berkait seperti pada cerpen Harta dan
Jodoh Menanti di England (Sahabat, 14 Feb 1940) berikutnya ini:
Miss Archer telah beralih dan menarik senyum melihat muka Ibrahim
yang sedang merah padam menahan alunan gelombang yang tidak pernah
8

dirasainya lalu Ibrahim telah merapatkan mulutnya kepada mulut Miss
Archer:
Bukan kaum sebarang kaum
Kaum Benggali mencabut rumput
Bukan cium sebarang cium
Cium stail American Hollywood

Kaum Benggali mencabut rumput
Rumput dicabut bertemu rumput
Cium stail American Hollywood
Iaitu mulut bertemu mulut
(hlm.21)

Di samping itu terdapat pula bentuk pantun atau syair dikemukakan dengan tujuan
memberikan gambaran keseluruhan persoalan yang ingin diutarakan pengarang di dalam
ceritanya. Jadi pantun atau syair yang bermaksud demikian akan ditemui biasanya pada
permulaan dari sesebuah cerpen, atau permulaan dari satu-satu siri di dalam sesebuah cerpen
yang tertentu. Misalnya cerpen Ramli dan Zakiah ( Bumiputra, 30 No.1934), menimbulkan
bentuk syair pada permulaan cerita dari dua siri cerpen tersebut, menjadi sbagai hint kepada
pembaca-pembaca akan persoalan yang mahu ditimbulkan oleh penulisnya. Pada permulaan siri
keempat cerpen itu terdapat serangkap syair ini:
Ramli dan Zakiah berpandangan mata
Asyik maksyuk mula tergoda
Hilang takut timbul cinta
Tidak mati hidup sengsara
(hlm.2)
9

Amat jelas kepada kita bahawa cerpenis-cerpenis Melayu sebelum perang, di dalam banyak hal,
belum dapat melepaskan dirinya dari pengaruh-pengaruh hasil kesusasteraan Melayu tradisional.
Hal ini akan menjadi lebih ketara dirasakan apabila ada pula pengarang yang berusaha mencipta
bentuk-bentuk bahasa yang dikenali sebagai bahasa berirama atau runs untuk mengindahkan
karangan ceritanya sebagaimana yang sering diperlihatkan di dalam cerita-cerita penglipur lara.
Abu Bakar Ali ternyata seorang penulis yang cenderung kepada mencipta bentuk-bentuk bahasa
berirama ini supaya rasa kesegaran dan keindahan di dalam gaya bahasa cerpen-cerpen Abu
Bakar Ali yang bernama Alangkah Sakitnya Menadah Embun Siang Hari (Warta Jenaka, 2
Mei 1940), Bermimpikah atau Mengigau? (Warta Jenaka, 27 Jun 1940) , Tuhan
Melapangkan kubur Ibuku! (Warta Jenaka, 19 Sept. 1940), Bapa Engkau Seorang Yang
Berpelajaran Baik Sekali (Warta Jenaka, 27 Mac 1941) dan Teruna Ulu. Malah di dalam
cerpen Jalan ke Syurga (Warta Jenaka,10 Okt.1940) penulisnya meminjam terus bentuk bahasa
berirama yang terdapat pada cerita penglipur lara Hikayat Awang Sulung Merah Muda untuk
menggambarkan peri keelokan pakaian melayu yang dipakai oleh tokoh heronya. Dua contoh
dapat dilihat melalui petikan berikutnya sebagai contoh, masing-masing diambil dari cerpen
Alangkah Sakitnya Menadah Embun Siang Hari dan Bapa Engkau Seorang Yang
Berpelajaran Baik Sekali :-
1) Layakkah pada fikiran engkau jika disamakan dengan kita yang hidup kasi pagi makan
pagi ini?

Orang yang tiada berbangsa pada pandangannya
Orang yang biadab kepada harta-bendanya
Orang yang tiada berbudi bahasa pada perdiriannya.
(hlm. 5)

2) Syukri dan Dahlia telah menjadi suami isei hidup bersukaria pendeknya tak dapatlah
dicacat cela lagihanya satu janji sahaja belum ditepati

Janji dibuat dimuliakan
10

Di dalam janji digaduhi
Sampai janji ditepati.
(hlm.9)

Muhammad Yasin Makmur juga terpengaruh dengan bentuk bahasa ini, hingga
dijelmakannya di dalam cerpen Keris Panjang Keris Pendek Hulubalang-hulubalang Melaka
(Warta Ahad, 7 Jul. 1940), seperti yang terdapat pada peikan yang diperturunkan berikutnya:
Kemudian bila menetapkan sempurna segala-galanya itu pula mahulah kita jauhkan
daripada empat perkara:

Jangan berjudi
Jangan asyik kerana maksyuk
Jangan terpedaya kerana wang
Jangan tinggi kerana sanjung


Demikianlah nasihat Hang Jebat yang sempurna kepada sahabatnya si Kasturi yang selalu
hampir-hampir rebah mengadap perkara perempuan. Tetapi Kasturi sungguhpun begitu ianya
adalah sedia bertenaga lelaki dan keperwiraan hulubalang:

Jika digantung tidak tinggi
Jika dibakar tidak hangus
Jika dipancunya tidak kena
Tetapi takluk di bawah naungan
Cina berahi kepada perempuan.
(hlm.21)
11SINTAKSIS

Pemilihan kata-kata tadi, iaitu yang selaras dengan tema dan suasana serta tokoh pelaku,
harus pula dapat disusun dengan teratur dan kemas supaya dapat membangunkan ayat-ayat yang
mempunyai daya lukis. Pembentukan ayat bagi gaya bahasa cerpen-cerpen Melayu sebelum
perang itu keseluruhannya dikerjakan di dalam dua corak, iaitu penyusunan ayat yang panjang
dan yang pendek. Penulis-penulis guru dan setengah-setengah penulis wartawan sasterawan
ternyata lebih suka kepada menyusun ayat-ayat yang panjang yang lebih banyak berfungsi untuk
menceritakan segala-galanya tentang sesuatu, dan bukannya cuba menunjukkan. Ertinya penulis
itu dapat menggambarkan atau menceritakan mengenai sesuatu dengan begitu terperinci di dalam
ayat-ayat yang panjang tanpa memberi kesempatan untuk pembaca memikirkan sendiri dengan
hanya berpandukan pelukisan-pelukisan yang ringkas tetapi padat.
Pembentukan ayat tadi terlihat menjadi begitu panjang kerana hampir keseluruhannya
ditulis dengan tulisan Jawi yang selalunya tidak menggunakan tanda-tanda bacanya yang tertentu.
Maka itu kita kadang-kadang menemui satu paragraph seolah-olah hanya dibangunkan oleh
sebuah ayat sahaja. Ini akan mengakibatkan pembaca mudah terlupa akan apa yang dibicarakan
pada permulaan satu-satu ayat sebelum pembacaan tamat, biarpun segala aturan nahu terpelihara
dengan baik. Kadang-kadang pula terasa yang penulisnya tidak dapat mengawal penyusunan ayat
demikian sehingga kesatuan ayat dan idea menjadi hilang. Keadaan ini memungkinkan pula bagi
sesetengah penulis mengabaikan aturan nahu dan mencampur adukkan di antara gaya bahasa
percakapan dengan gaya bahasa bercerita, sehingga dapat melahirkan kekeliruan dan kebosanan
12

para pembaca. Penyusunan begini juga dapat menggelapkan daya imaginasi mereka, malah tidak
ekspresif dan mengekonomikan. Dapat diperhatikansebuah penyusunan ayat yang dipetik dari
gaya bahasa cerpen Sepasang Pemuda Lari dari Ibu Bapanya kerana Menurut Hati (Tanah
Melayu, Mac 1937), yang aga panjang bentuknya dan bercampur baur di antara bahasa
pecakapan dengan bercerita, iaitu:

Dengan Azmah dari jauh sahaja katanya kamu kena berpindah dari rumah ini
dan lalu naik ke atas rumah bercakap keluar daripada kebun sekarang jua
kerana lakimu sudah lari semalam ke mana dia pergi saya tidak tahu. Patut dia
sudah mati semalam lalu dicerita semuanya Azmah minta hendak duduk lagi di
rumah tetapi tauke itu tidak membenar dipaksanya keluar dahulu daripada
pukul 10 pagi itu kerana satu mandur Jawa hendak duduk pula seraya tauke itu
pusing tubuh berjalan balik tatkala itu malin pecah hati Azmah laksana kaca
terhempas.
(hlm.19)


Susunan ayat yang tidak terjaga itu menjadi semakin kacau aturannya apabila ada
penulis-penulis menggunakan bentuk bahasa pasar di dalam masa bercerita. Sebaliknya susunan
ayat itu mungkin menjadi tidak begitu kacau, malah lebih natural, sekiranya ditimbulkan di
dalam cakapan dari tokoh-tokoh tertentu. Petikan berikut memperlihatkan bagaimana bentuk
bahasa pasar itu terpakai di dalam sesetengah cerpen:-


1) Sebab Labai sampai berani mengeluarkan kata-kata yang begitu macam sungguhpun
tada di hadapan siapa.
(Majalah Guru,1 Jul.1925,hlm.134)
2) Bila Mahmud mendapat surat bapa saudaranya yang sebagai mengakui bahawa dia boleh
bilang pandai dala bahasa Belanda.
(Bahtera,12 Apr.1932, hlm. 15)

3) Sebab yang akan memberanikannya sungguh berkata ialah melihat perangai setengah
orang yang mengaku pemimpin ugama itu, buat melakukan permaduan itu dengan tiada
13

menaruh kasihan lagi buat menceraikan bininya yang sedang hamil, sama siapa nafsunya
boleh dikata sudah puas dan tiada berhajat lagi.
(Bahtera,24 Mei 1932, hlm.12)

Tetapi susunan ayat yang pendek itulah yang lebih dapat menjelaskan kepada apa yang
hendak dinyatakan oleh penulis. Ini, misalnya pernah dikemukakan oleh Wan Pah di dalam
cerpennya Apabila Iblis Menyela (Mastika, Ogos 1941). Dapat perhatikan dua petikan
susunan ayat yang pendek dari cerpen tersebut:
1) Kebetulannya penyakit Haji Harun itu semakin lama semakin tenat. 700
ramuan ubat pun tiadalah member manfaat lagi. Kira-kira dua bulan lamanya ia
pun mengucapkan selamat tinggal kepada dunia yang fana ini. Inna Lillahi wainna
ilaihi rajiun.
(hlm.66)

2) Sekarang yang sebenar-benarnya hati Wan Pah bagai direndang. Surat Nik Lela
telah tiba bertalu-talu menyuruh balik. Tiada kurang kiriman hadiahnya semuanya
diterima oleh Wan Pah. Rahsianya telah berkahwin dengan si Latib itu tiadalah
diketahui oleh sesiapa pun.
(hlm. 76)
Kebanyakan penulis melaksanakan percakapan atau dialog yang tidak teliti. Adakalanya
tokoh dibiarkan bertutur di dalam bentuk yang agak formal, menggunakan kekanda dan
adinda di antara dua orang kekasih; atau ayahanda dan anakanda di antara ayah dan anak,
padahal pelakunya adalah dari golongan rakyat biasa dan di dalam situasi yang informal. Di
samping itu digunakan selanjutnya ganti nama formal seperti encik dan tuan kepada tokoh
yang diajak berbual. Terdapat contoh dalam cerpen berikut:-
1) Tiadalah dapat adinda menjawab, kata Badariah, tetapi sekali kekanda sudi,
seribu kali adinda sudi, kurang tapak tangan nyiru adinda tadahkan, hanya sanya
adinda hak milik ibu bapa lagi jika sungguh kekanda sudi silalah berkira dengan ibu
bapa adinda menurut adat bangsa kita.

( Lain Padang Lain Belalang, 1961, hlm.72)
14

2) Sebenarnya, kata Ramli, kerana pada zaman dahulu Pulau Perca ini
bercantum dengan negeri saya, tetapi sungguhpun begitu ada juga perbezaannya di
antara negeri-negeri kita. Pertamanya Sumatra di bawah perintah Belanda,
Smenanjung di bawah perintah Inggeris. Keduanya di negeri tuan ada gunung-
gunung berapi, di dalam perut buminya ada inyak, di negeri saya tidak ada, negeri
tuan dikelilingi oleh laut, tetapi negeri saya tidak begitu.
(Rintisan,1964, hlm.194)
Pada tempat-tempat lain pula kita lihat cakapan itu lebih natural dan menyakinkan para
pembaca, terjalin di dalam satu bentuk yang tidak begitu formal. Lebih-lebih terasa kelicinannya
dan tidak dibuat-buat, seperti:-
Kok Mahmud itu pun apa ubahnya. Tahun lepas entah berapa hari sahaja
dia puasa. Ada-ada sahaja helahnya hendak makan tengah harikadang-kadang
kata dia masuk air lubang telinga, terkorek hidung, terminum air dan pada suatu
hari dibuat-buatnya muntah kata lagi ibu Mahmud sambil menjeling-jeling
bahasa kepada anaknya yang sedang duduk kemalu-maluan.
(Utusan Zaman, 13 Jul.1940, hlm.10-11)

Bentuk percakapan yang lebih menarik dan menyakinkan adalah yang dilahirkan dari
tokoh bukan Melayu. Penulis cerpen Melayu amat pandai menimbulkan gaya bahasa pasar yang
selalu dituturkan oleh orang-orang bukan Melayu, yang lebih realistik,seperti contoh berikut:-
1) Berkatalah Cina itu dengan mukanya yang manis semacam gula, Saya
pikit apa macam mau kira itu wang seribu kalau mau tolak kelapa bulan-bulan
potong saya tak sanggup sebab sekalang kelapa sutak jatuh saya pikit ikat pajak
sutaklah bikin macam orang-orang lain bikin.
( Masa, 1 Safar 1346, hlm.58)
2) Saya punya nama Muhammad bapak punya nama Kadir Sultan. Kerja kedai
lesen jual bubur kacang. Itu hari pukul lima pagi saya sudah bukak kedai---
pasang api masak bubur kacang dan goreng pisang. Satu Melayu pakai songkok
putih ada datang sama satu perempuan lalu minta dua cawan kopi O. Saya kasi
belakang saya Tanya: Aji mau pergi mana? Dia jawab mau pergi seberang!

( Warta Ahad, 15 Mei 1938, hlm.20-21)

15

3) Itu pengakuan sudah syukub. Ini saya bunya syusyu kata Syed Ba Rapek,
sambil berkata--- Allah warrasul hokum begitu masyam, bapak bunya anak
halal fi addunia walakhirat.
(Utusan Zaman, 7 Jan. 1940, hlm.12)


FIGURATIF


Dalam unsur imejan dapat menemui beberapa peristiwa gaya bahasa dalam cepen
Melayu sebelum perang. Hal yang pertama dapat dikemukakkan unsur perbandingan, sebagai
tujuan pembaca akan lebih dapat merasakan atau membayangkan apa yang mahu digambarkan
oleh penulis. Antara contoh nya:-
1) Tangan si Dolah berkerutu macam katak puru.
( Tanah Melayu, Mac 1937,hlm.15)

2) Giginya menggertak seperti bunyi Keling makan kacang putih.
(Majalah Guru, 1 Feb.1931, hlm.31)
3) Bahawa adalah perempuan itu sebagai lilin hatinya, manakala terkena panas
lembutlah dia.
( Warta Ahad, 10 Jan.1937, hlm.24)
4) Butir-butir percakapan itu kepadanya adalah umpama tebuan telah masuk ke
dalam telinganya.
( Warta Jenaka,17 Mac 1938, hlm.12)
5) Jika nikah samalah seperti nikah minyak dengan air.
16

(Pusaka Kajai II, 1949,hlm.4)

Terdapat juga gaya bahasa cerpen-cerpen Melayu sebelum perang dalam bentuk
metafora. Antara contohya:-
1) Oleh si Juliah lampu kemaluan diusik kerani nyonya itu ia pun dengan tersipu-sipu
datang duduk di hadapan Ismail pada sebuah kerusi.
( Al-Hikmah,20 Okt.1934, hlm.356)
2) Hashim semenjak hari itu telah tenggelam dalam lumpur godaan nafsu.
(Majlis, 12 Mei 1937,hlm.11)
3) Hatinya dikelubungi oleh alunan gelombang was-was.
( Majlis,3 Jan 1938, hlm.4)
4) Terfikir olehnya bahawa anaknya itu tertikam oleh dunia percintaan
( Majalah Guru, 1 Sept,hlm.329)
5) Hatinya hari-hari berperang kerana hendak mengalahkan darah Nazi yang ada di dalam
hati bapanya yang zalim itu.
( Warta Ahad,12 Jan 1941,hlm.17)
Selain itu, terdapat bentuk lain iaitu personafikasi atau pengorangan iaitu sesuatu
benda mati diberinya sifat manusia. Bentuk ini dapat menjelaskan maksud dan memberi warna
emosional dengan gambaran kepada pembaca. Antara contoh cerpen:-
1) Angin yang berhembus kencang itu seolah-olah melarikan ingatan saya yang telah lalu
kepada kehidupan yang baharu.
( Malaya, Ogos 1926, hlm.23)

2) Senja mulai merembang. Perlahan-lahan segala warna menjadi gelap. Kelam merayap
meliputi bumi.
17

(Majlis,15 Okt 1937 hlm.3)

3) Pada suatu hari Rafeah bercermin di rumahnya, harta yang banyak itu sedang menari
dalam ingatannya.
(Warta Jenaka,23 Dis 1937,hlm.10)

4) Ketika itu fikiran dan ingatannya merayap ke serata alam ini.
( Warta Jenaka,20 Jan 1938, hlm13)

5) Bintang mula mencari tempatnya, bulan mula mengorak senyum.
( Al-Hikmah,27 Feb 1941,hlm.11)


Di samping itu terdapat bentuk hiperbola digunakan untuk melebih-lebihkan
pernyataan mengenai satu-satu benda, hal atau peristiwa, seperti:-
1) Bukankah kita sudah berikrar janji nanti menanti walupun memutih uban di kepala.
( Warta Ahad,14 Apr 1938 hlm.26)
2) Dengan ratap tangis yang mana jika sekiranya batu ratapi begitu haruslah batu itu
mengeluarkan mata air.
( Pusaka Kajai IV 1949,hlm.53)

3) Usahlah manusia! Barangkali kucing pun harus berasa pilu mendengarkan cerita hidup
Putih itu.
( Utusan Zaman 10 Mac 1940,hlm 11)

4) Di saat itulah kedengaran pekik tangis Asniah yang nyaring membumbung ke langit hijau.

( Majlis,19 Sept 1940,hlm.15)

Selain itu terdapat juga unsur sarkasma dan pengulangan yang cuba ditimbulkan
penulis. Sarkasma adalah ucapan kasar yang mengandungi nada mengejek, tidak setuju atau
benci. Dapat dilihat melalui contoh:-
1) Maka Siti Comel telah berhanyut entah ke mana wallahu aklam.Bagi saya penulis cerita
mengucapkan kepada Siti Comel selamat berhambus dan selamat berhincit.
(Majlis, 20 Jul.1938 hlm.3)
18

2) Membuat laku mengeruk periuk seumpama hamba abdi yang tiada mencekik setahun.
(Lain Padang Lain Belalang,1961,hlm.52)
Contoh unsur pergulangan untuk menekankan kata atau kalimat supaya pernyataan lebih
mengintensifkan:-
Pastilah sudah bahawa saya mencintai gadis itu dengan sebersih-bersih cinta,
setelah sekian lama perhubungan saya terputus,putus yang tak berulas-ulas lagi,
tetapi ia tetap terkenang-kenang juga, dialah dian yang tak mempunyai
padam,yang bersinarkan pengharapan di dalam jiwa saya.
(Warta Ahad,10 Mac 1940,hlm.22)

Unsur yang berlawanan dengan sarkasma ialah penghalusan yang dimaksudkan sesuatu
cara yang lebih halus dan sopan. Gambaran dapat diperhatikan seperti berikut:-
Lepas daripada sebulan ia berkahwin belu juga lagi berbaik tetapi ia
tetap balik dan tidur serta makan minum di rumah isterinya. Sekadarkan ia tidak
suka berseketiduran dengan isterinya.
( Rintisan,1964,hlm.171)

Ataupun:
Marilah kita menyanyi, kata Kasim.
Marilah! jawab Nyonya tetapi yang sebenarnya tidak mereka itu menyanyi
melainkan berpujuk cumbu berpeluk cium.
(Warta Ahad,13 Feb 1938,hlm14)

Unsur lain yang ditimbulkan pengarang yang lebih berkesan ialah unsur meniru bunyi
atau onomatopoeia. Penulis meniru bunyi benda-benda seperti jam,angin dan keretapi seperti
dalam contoh-contoh berikut:-
1) Ting- ting- ting jam berbunyi pukul tiga Amar pun menolehkan kepalanya
ke kiri kemudian menoleh pulak ke kanan.
( Al-Hikmah, 10 Ogos 1935,hlm.17)


2) Zahid sedang ada duduk berdua kekasihnya di bawah naungan pohon ru di
Tanjung Keling itu sedang pohon itu sentiasa sahaja ru! Ru!! Ruuuu!!!
Bunyinya oleh ditiup angin yang yang sepoi-sepoi bahasa itu.
( Warta Ahad, 5 Mei 1940,hlm 20)
193) Shus- shih shus-shih bunyi jentera keretapi Penam yang ditumpangi oleh
Nuruddin itu membawa pula fikirannya yang menderar-derau.
( Warta Ahad, 30 Jun 1940),hlm.17)

KESIMPULANBerdasarkan kepada penelitian atau kajian yang dilakukan secara analisis tentang
aspek gaya bahasa, terutama memberikan penekanan perbincangan terhadap diksi,sintaksis dan
bahasa figuratif melalui karya-karya cerpen Melayu sebelum perang dapat dinyatakan pada
hampir setiap perbincangan. Seterusnya mengandungi contoh-contoh gaya bahasa yang terdapat
dalam cerpen, maka dapatlah di lihat dan di fahami dengan lebih yakin dan mendalam terhadap
aspek gaya yang di gunakan oleh penulis sebelum era merdeka.
Kebanyakan cerpen sebelum perang telah mengandungi dan menggunakan unsur-unsur
gaya yang dapat menarik minat pembaca,keadaan tersebut dapat dibuktikan melalui contoh-
contoh yang terdapat di dalam cerpen yang telah diberikan berdasarkan kepada kertas kerja ini.
Berdasarkan kertas kerja ini yang dijalankan, bentuk gaya dalam cerpen sememangnya sudut
pandangan penulis sebagai daya penarik dan mengindahkan serta dapat mengambarkan keadaan
sesuatu cerita yang disampaikan kepada pembaca dengan jelas dan mudah difahami.
Diksi, sintaksis dan bahasa figuratif sememangnya berbeza dari segi bentuk
penyampaian, namun ia melambangkan pemikiran dalam meingdahkan sesebuah karya. Maksud
juga berlainan namun dengan perbezaan ini lah penulis dapat mengaplikasikan penulisan
cerpennya yang berbagai penceritaan untuk menambahkan jalan cerita yang berlainan dan dapat
20

membuka minda pembaca menerusi pembacaan cerpen. Masyarakat juga dapat melihat unsur
nasihat, teguran, ajaran menerusi cerpen dengan kata lain ialah kebaikan dapat disampaikan
dalam bentuk penulisan cerpen. Oleh itu, cerpen sebelum perang ternyata menggunakan aspek-
aspek gaya bahasa menerusi pengarang dalam penulisan cerpen Melayu.