Anda di halaman 1dari 28

SISTEM OTOT

Sistem otot adalah sistem tubuh yang memiliki fungsi seperti untuk alat gerak,
menyimpan glikogen dan menentukan postur tubuh. Terdiri atas otot polos, otot jantung
dan otot rangka. Otot merupakan alat gerak aktif yang mampu menggerakkan tulang,
kulit dan rambut setelah mendapat rangsangan. Otot memiliki tiga kemampuan khusus
antaranya kontraktibilitas iaitu kemampuan untuk berkontraksi / memendek,
Ekstensibilitas adalah kemampuan untuk melakukan gerakan mengembalikan dari
gerakan yang ditimbulkan saat kontraksi manakala Elastisitas ialah kemampuan otot
untuk kembali pada ukuran semula setelah berkontraksi. Saat kembali pada ukuran
semula otot disebut dalam keadaan relaksasi.
Jenis otot dan kedudukannya dalam badan;
JENIS-JENIS OTOT
OTOT RANGKA (CARIAC M!SC"E#
Otot rangka merupakan sejenis otot berstria yang menghubungkan antara satu tulang
ke tulang lain. Sistem rangka memberi bentuk kepada tubuh badan manusia. Rangka yang
kuat dapat berfungsi sebagai penyokong dan pelindung kepada organ-organ lain pada
tubuh manusia. Sistem rangka juga menyebabkan manusia boleh melakukan pergerakan,
ini kerana kebanyakan otot yang bertindak pada tulang akan menghasilkan pergerakan
pada anggota badan.Dalam tubuh manusia, terdapat sebanyak !" ketul tulang yang
berlainan bentuk dan sai#. Tulang-tulang tersebut boleh dikategorikan mengikut
kumpulan bagi membentuk rangka tubuh manusia $%y &hillip E.&a'k, &h.D., and Ste(en,
!))*.
+,-./S/+-S/ T0,-12
Tulang-tulang yang membentuk rangka terdiri daripada pelbagai bentuk dan sai#.
Tulang ini boleh diklafisikasikan berdasarkan bentuknya iaitu,Tulang panjang, Tulang
leper, Tulang tak sama bentuk dan Tulang pendek. Tulang panjang ialah tulang-tulang
yang ukurannya panjangnya lebih berbanding ukuran lebarnya. Tulang ini merupakan
tuas yang berkesan dalam memudahkan pergerakan. +ebanyakan tulang panjang adalah
tulang mampat seperti humerus, radius, ulna, femur, tibia, fibula dan falanks. Tulang
&endek pula la#imnya berbentuk kiub yang ukuran panjang dan ukuran lebarnya tidak
begitu banyak perubahan seperti tulang tarsal dan karpal. Seterusnya tulang leper ialah
tulang yang berbentuk pipih dan melengkung. +ebanyakan tulang-tulang ini berfungsi
melindungi organ-organ yang lembut seperti ruduk sternum, ileum, s'apula dan 'ranium.
3anakala tulang Tak sama %entuk Tulang diklafisikasikan kerana tulang-tulang yang
tidak boleh dijeniskan dalam tulang panjang atau tulang pendek seperti (ertebra dan
sphenoid.
OTOT "ICIN
Otot li'in ialah otot tidak berjalur yang terdiri daripada helaian gentian halus dan
menirus. Otot ini tersusun se'ara padat yang selari antara satu sama lain dalam satu
berkas tisu penghubung. Setiap gentian otot merupkan sel tunggal yang mengandungi
satu nukleus dan banyak fibril halus yang boleh menge'ut. Otot li'in dika4al oleh
bahagian sistem saraf luar ka4al dan proses penge'utan dan pengenduran berlaku dengan
perlahan. Otot li'in juga bersifat tak (oluntari. Otot li'in terdapat pada dinding salur
pen'ernaan, pundi ken'ing,, salur-salur darah, iris mata dan kelenjar dermis ba4ah kulit
serta organ-organ dalaman lain $-mar 5hatterjee, Rita 5hatterjee , !!6*.
.012S/ OTOT ,/5/1
.ungsi otot ini ialah mengerakkan 'e'air atau bahan di dalam saluran 7 saluran yang
terdapat di dalam badan. Otot li'in tidak berjalur dan dika4al oleh sistem saraf,hormon
dan bahan kimia serta regangan. 8alaju pengun'upan fiber otot li'in adalah sangat
perlahan dan kekal.+eadaan ini disebabkan oleh fiber 7 fiber otot li'in di dalam tisu otot
(iseral terikat kuat dan membentuk satu jaringan yang berterusan.-pabila satu fiber otot
li'in dirangsang, impuls akan terus bergerak ke fiber lain dan kontraksi berlaku dalam
bentuk gelombang ke fiber 7 fiber yang berdekatan.
OTOT JANT!NG
Otot jantung merupakan otot yang mempunyai keistema4aan iaitu bentuknya lurik
tetapi bekerja seperti otot rangka iaitu di luar kesadaran atau di luar perintah otak. +erja
otot ini dipengaruhi oleh saraf autonom. Otot jantung membentuk dinding jantung
sehingga jantung bekerja seumur hidup manusia. +erja otot jantung tidak dipenaruhi
kehendak kita.
Selain itu, otot jantung tersusun dari sel-sel otot yang mirip dengan otot lurik namun
otot jantung mempunyai per'abangan. Sel-sel otot jantung mempunyai banyak inti dan
terletak di tengah serabut. Otot jantung bekerja se'ara teratur, tidak 'epat dan tidak
mengikuti kehendak kita $ 9amilah 9amaludin, )::6*.
Seterusnya, Otot jantung mempunyai 'iri rupa yang hampir serupa dengan otot
rangka. Tetapi terdapat dua perbe#aan yang ketara ialah dari segi bentuk selnya dan
kedudukan nukleus. Sel-sel otot jantung mempunyai 'abang dan ber'antum dengan sel-
sel lain. 1ukleus otot jantung terletak dibahagian tengah sarkolemma. Otot jantung
memang kaya dengan organel jenis mitokondrion dan glikogen. Otot jantung hanya
didapati pada jantung sahaja. Dari segi struktur ianya mempunya 'iri otot rangka dan otot
li'in. /a mempunyai jalur, tapi nu'leus terletak ditengah-tengah. Sel-sel otot jantung
mempunyai banyak mitokondria bagi membolehkan pergerakan yang berterusan.
2erak merupakan pola koordinasi yang sangat sederhana untuk menjelaskan
penghantar impuls oleh saraf. 2erak pada umumnya terjadi se'ara sedar, namun ada pula
garak yang terjadi tanpa di sedari iaitu gerak refleks. /mpuls pada gerakan sadar melalui
jalan panjang, iaitu dari reseptor, ke saraf sensoris di ba4a ke otak untuk selanjutnya
diolah oleh otak kemudian hasil olahan oleh otak berupa tanggapan, di ba4a oleh saraf
motor sebagai perintah yang harus dilaksanakan oleh efektor.
2erak refleks berjalan sangat 'epat dan tanggapan terjadi se'ara automatik terhadap
rangsangan, tanpa memerlukan ka4alan dari otak. 9adi dapat di katakan gerakan terjadi
tanpa dipengaruhi kehendak atau tanpa disedari terlebih dahulu. 5ontoh gerak refleks
misalnya berkedip, bersin, atau batuk. 0nit dasar setiap kegiatan refleks terpadu adalah
lengkung refleks. ,engkung refleks ini terdiri dari alat indra, serat saraf aferen satu atau
lebih sinaps yang terdapat di susunan saraf pusat atau di ganglion simpatios saraf eferent
dan efektor. +egiatan pada lengkung refleks di mulai pada reseptor sensorik sebagai
potensial reseptor yang besarnya sebanding dengan kuat rangsangan. ,engkung refleks
paling sederhana adalah lengkung refleks yang mempunyai satu sinaps antara neuron
aferent dan eferent. ,engkung refleks sema'am ini dinamakan monosinaptik dan refleks
y ang terjadi di sebut refleks monosinaptik.
+lasifikasi 2erak Refleks adalah mekanisme reaksi terhadap rangsangan di ba4ah
sedar. &erilaku naluriah dari hai4an yang lebih rendah dikuasai sebagai besar oleh refleks
pada manusia perilaku lebih banyak merupakan suatu masalah dari persyaratan dan
refleks bekerja sebagai mekanisme pertahanan dasar, namun refleks-refleks ini sangat
penting di dalam mendiagnosis dan melokalisasi lesineurologi. Refleks-refleks y ang
penting bagi neurologi klinis dapat di bagi menjadi ; kelompok, iaitu, refleks superfisial
$kulit dan lendir*, refleks tendon dalam $miotatik*, refleks (iseral $organik*, dan refleks
patologik $abnormal*
Refleks juga dapat di klasifikasikan menurut tingkat dari refresentasi sentralnya iaitu
sabagai refleks spinal, bulbar $refleks postural dan penegakan*, otak tengah atau
'erebellum. ,engkung Refleks sederhana, melibatkan sejumlah struktur reseptor iaitu
organ indera yang khusus bagian akhir kulit atau fusus neuromuskularis yang
perangsangannya memprakarsai suatu impuls neoron aferent yang mentransmisi impuls
melalui suatu saraf periferi ke susunan saraf pusat, tempat di mana saraf bersinaps dengan
suatu neuron interkalasi, satu atau lebih neuron interkalasi menyampaikan impuls ke saraf
eferent. 1euron eferent berjalan keluar dalam saraf dan menyampaikan impuls ke suatu
efektor. Dan efektor iaitu otot $ otot polos, lurik, atau otot jantung * atau kelenjar yang
memberikan respon. Sementara kesatuan anatomik susunan saraf adalah neuron, maka
kesatuan fungsionalnya adalah lingkungan refleks ini merupakan dasar anatomik untuk
kegiatan 7 kegiatan refleks diluar pengendalian kemahuan kita, ini bererti reaksi 7 reaksi
yang lebih kurang bersifat automatik dan tidak berubah-ubah yang mana tidak melibatkan
pusat-pusat fungsional susunan saraf pusat yang lebih Tinggi.
+omponen ,engkung Refleks yang utama ialah suatu lengkungan refleks yang
paling sederhana terdiri atas unsur unsur sebagai berikut . Suatu reseptor, yang peka
terhadap suatu ma'am rangsangan. Seterusnya Suatu neuron aferen $sensorik* yang dapat
menghantarkan impuls menuju ke susunan saraf pusat $medula spinalis atau batang otak*,
dan mengadakan synapsis. Suatu neuron eferen $motorik* yang dapat menhantarkan
impuls-impuls ke perifer. Selain itu Suatu alat efektor, yang merupakan tempat terjadinya
reaksi, dan yang dapat di4akili oleh suatu serat otot atau sel kelenjar. Di dalam suatu
lengkungan refleks sederhana seperti tersebut diatas.
T/1D-+%-,-S +E-T-S 9-12+- 8-<-T.
Refleks yang kita telah dibin'angkan setakat ini adalah hadir pada sepanjang jangka
hayat manusia. 9enis lain refleks merupakan 'iri kanak-kanak, tetapi 'enderung untuk
mengurangkan sebagai sistem saraf matang. /ni refleks #aman kanak-kanak tidak hilang
oleh sistem saraf tetapi mereka menjadi menghalang atau o(er4riten oleh proses lain.
-pabila peren'atan ini biasa refleks #aman kanak-kanak gagal akibat kerosakan otak atau
penggunaan alkohol dan dadah yang lain, refleks akan mun'ul semula.
-ntara refleks #aman kanak-kanak biasa adalah tanda babinski itu, sejenis
polysinapti' akhiran refleks. -pabila anda strok permukaan ba4ah kaki , bayi akan
merebak kaki mereka dengan ibu jari menunjuk ke atas . Tanda babinski tidak mun'ul
untuk memberikan apa-apa manfaat tertentu kepada bayi. Sebaliknya, refleks yang
mungkin refle= yang belum matang bayi sistem motor. Dalam de4asa yang biasa ,
mengusap bahagian ba4ah kaki yang menyebabkan kaki untuk 'url ke ba4ah, tidak ke
atas. De4asa dengan kerosakan sama ada kepada korteks motor atau laluan motor tulang
belakang akan menunjukkan (ersi bayi yang refleks $2ardner, ):">*.
OTAK
/syarat otak bergerak melalui dua jenis laluan iaitu lateral pathways dan
ventromedial pathways. Lateral pathways adalah terletak di belakang sisi tulang
belakang. ,aluan ini menga4al pergerakan manusia. 5ontohnya menulis, memandu,
menaip dan memandu. &ergerakan lateral pathways boleh dilihat seperti gambar rajah ).
3anakala laluan kedua pula iaitu ventromedial pathways menjalankan pergerakan
automaik manusia iaitu di leher, tubuh dan bahagian anggota badan. 5ontohnya menarik
tangan se'ara automatik sekiranya tangan tersentuh air panas. Dalam pergerakan ini,
neuron yang mempunyai a=ons terletak di batang otak atau brainstem. &ergerakan
ventromedial pathways dapat dilihat seperti gambar rajah di ba4ah yang menyebabkan
pergrakan automatik manusia.
Rajah 1: Pergerakan lateral Pathways.
Rajah 2: Pergerakan ventromedial pathways.
&ergerakan neuron motor alfa menerima arahan daripada neuron di serebelum,
ganglia basal, batang otak dan sereblum. %rainstem atau batang otak berada di dalam
tengkorak dan memanjang sampai ke tulang pungung. Terdapat banyak fungsi batang
otak ini kepada manusia. -ntaranya adalah mengatur pernafasan, degutan jantung,
mengatur suhu badan dan sebagainya. Terdapat ) nukleus saraf cramium di dalam
batang otak. Sehubungan itu, terdapat juga ? fungsi sistem motor di dalam batang otak
iaitu medulla, pons dan otak tengah. Rajah ? menunjukkan batang otak atau brainstem
bersama dengan sistem motor yang terdapat di dalamnya.
Rajah 3: Batang Otak
Otak tengah atau midbrain adalah salah satu sistem motor yang terdapat di dalam
batang otak. Otak tengah adalah bahagian teratas yang menghubung otak besar dan otak
ke'il. Otak tengah ini menga4al respon penglihatan, gerakan mata, pembesaran pupil
mata dan mengatur gerakan tubuh dan pendengaran. Sekiranya bahagian ini gagal
berfungsi rosak sepenuhnya atau rosak, kemungkinan besar manusia akan mati. Rajah ;
menunjukkan kedudukan otak tengah yang terdapat di dalam batang otak.
Selain otak tengah, pons juga merupakan salah satu sistem neuron yang terdapat
di dalam batang otak. &ons terletak di atas medulla dan mengandungi saraf kranial ke @
hingga ke > dan nucleus pernafasan. 2ambar rajah pons boleh dilihat dalam gambar rajah
;. Seterusnya adalah medulla yang terletak titik a4al saraf tulang belakang dari sebelah
kori badan menuju bahagian kanan badan dan sebaliknya. /anya juga merupakan salah
satu sistem motor dan terdapat nu'leus dari setiap sisi yang dikenali sebagai nucleus
grasilis dan kuneatus. 3edulla ini menga4al pernafasan manusia, pen'ernaan dalam
tubuh manusia dan sebagainya. 5ontoh gambar rajah ; dan rajah @ adalah seperti di
ba4ah.

Gambar rajah 4: Pons
Gambar rajah 5: Medulla
Ce$eb$um (Otak %esa$#
5erebrum atau juga dikenali sebgai otak besar adalah bahagian terbesar dari otak
manusia yang juga disebut dengan nama 5erebral 5orte=, .orebrain atau Otak Depan.
5erebrum merupakan bahagian otak yang dapat membe#akan manusia dengan binatang.
8al ini kerana 5erebrum membuatkan manusia memiliki kemampuan berpikir,
menganalisa, logika, bahasa, kesedaran, peren'anaan, memori dan kemampuan (isual.
+e'erdasan intelektual atau dekenali sebagao /A juga ditentukan oleh bahagian ini otak
yang ini. 5erebrum se'ara dasarnya terbahagi kepada empat bahagian yang disebut ,obus
atau ,obe. %ahagian lobus yang menonjol disebut gyrus dan bahagian lekukan yang
menyerupai parit disebut sul'us. +eempat-empat ,obus tersebut masing-masing adalah
,obus .rontal, ,obus &arietal, ,obus O''ipital dan ,obus Temporal.
,obus .rontal merupakan bahagian lobus yang ada bahagian yang paling depan
dari Otak %esar. ,obus ini berhubungan dengan kemampuan membuat alasan,
kemampuan bergerak, kognisi, peren'anaan, penyelesaian sesuatu masalah, memberi
penilaian, kreati(iti, menga4al perasaan, menga4al perilaku seksual dan kemampuan
bahasa se'ara umum. ,obus &arietal berada di tengah, berhubungan dengan proses sensor
perasaan seperti tekanan, sentuhan dan rasa sakit. ,obus Temporal pula berada di
bahagian ba4ah otak besar yang berhubungan dengan kemampuan pendengaran,
pemaknaan informasi dan bahasa dalam bentuk suara. ,obus O''ipital ada di bahagian
yang paling belakang otak besar, ,obus O''ipital pula berhubung dengan rangsangan
(isual yang memungkinkan manusia mampu melakukan interpretasi terhadap objek yang
ditangkap oleh retina mata.
Selain dipe'ahkan menjadi empat bahagian lobus, 'erebrum otak besar juga boleh
dibahagikan menjadi dua belahan otak iaitu belahan otak bahagian kanan dan belahan
otak bahagian kiri. +edua-dua belahan itu terhubung oleh kabel-kabel saraf yang berada
dibahagian ba4ahnya. Se'ara umum, belahan otak pada bahagian otak kanan akan
menga4al bahagian kiri tubuh, dan belahan pada otak bahagian otak kiri akan menga4al
bahagian kanan tubuh. Setiap bahagian otak kanak dan otak kiri mempunyai fungsi
tersendiri. Otak kanan terlibat dalam kreati(iti dan kemampuan artistik. 3anakala otak
kiri untuk logika dan pikiran se'ara rasional.
Ce$ebellum (Otak ke&il#
5erebellum adalah bahagian yang terbesar dari otak belakang. 5erebelum
menempati fosa kranialis posterior dan diatapi oleh tentorium-serebeli, yang merupakan
lipatan dura mater yang memisahkannya dart lobus oksipitalis serebri. Rongga (entrikel
keempat memisahkan serebelum dari pons dan medula oblongata. Sebuah 'elah yang
dalam memisahkan serebelum menjadi dua hemisfer, hemisfer kiri dan kananB dan ke
dalam 'elah itulah falks serebeli, yang merupakan sebuah lipatan dura mater. Susunan
substansi kelabu dan putih pada serebelum sama seperti susunan yang terdapat pada
'erebrum, iaitu dengan substansi kelabu berada di permukaan. &ermukaan itu berbukit-
bukit dan berlipat-lipat didalam belitan. .isura diantara tumpukan-tumpukan pada
serebelum sangat rapat diantara satu sama lain dibandingkan dengan sulkus pada korteks
'erebrum.
5erebelum juga mempunyai hubungan dengan berbagai-bagai bahagian sistem
yang lain didalam sistem persarafan. Tetapi hubungannya yang terutama adalah dengan
hemisfera 'erebrum pada sisi yang lain dan dengan batang otak. Selain itu, 'erebelum
akan menerima fungsi dengan sumsum tulang belakang dan berhubungan dengan pusat-
pusat refleks penglihatan pada atas otak tengah $diensefalon*, dengan talamus, serta
dengan serabut-serabut saraf pendengaran. .ungsi serebelum adalah mengatur sikap dan
akti(itas sikap badan. Serebelum berperanan penting dalam koordinasi otot dan menjaga
keseimbangan. %ila serabut kortiko-spinal yang melintas dari korteks 'erebrum ke
sumsum tulang belakang yang mengalami penyilangan, dan dengan demikian yang
mengendalikan gerakan bahagian lain pada tubuh, ini akan memberi kesan pada tubuh
badan. Dengan kata lain, serebelum adalah berfungsi untuk menambah ka4alan yang
dibantu oleh inpu-input lain.
+e'ederan yang berlaku pada 'erebelum juga akan mengakibatkan gangguan pada
sikap dan tonus pada otot. 8al ini dapat dilihat pada gerakan yang berlaku pada diri
sangat tidak terkordinasi. Seorang pesakit yang menderita gangguan tersebut mungkin
tidak sanggup memasukkan makanan ke dalam mulutnya sendiri, dan bahkan akan
mengotori mukanya akibat makanan yang terkeluar. 3anakala jika berjalan pula pesakit
akan terombang-ambing dan 'enderung jatuh ke arah sisi badan yang mendapat
ke'ederaan. Semua gerakan sedar pada diri dan otot-otot anggota badan akan menjadi
lemah, dan 'ara per'akapan pun juga akan menjadi lambat.
Gan'lion %asal
2anglion basal adalah terdiri daripada satu kumpulan nu'leus yang terletak jauh
didalam batang otak depan. 2anglion basal terdiri dari +audat, globus, palidus, dan
putamen. Dua lagi ka4asan di ka4asan tengah otak iaitu nu'leus subtalamus, dan
substantia nigra juga terlibat didalm fungsi ini. Dua bahagian yang akhir tadi juga
dikenali sebagai nu'leus lentiform, manakal kaudat da putamen akan membentuk
neostriatum. Struktur-struktur tersebut bersama-sama dengan serebelum dan juga segala
laluan-laluan yang berkaitan yang dikenali sebagai sistem motor ekstrapiraamidal.
8ubung kaitan didalam ganglion basal bergitu kompleks dan hubung kait ini perlu
diketahui bagi memahami fungsi normal dan patologi sistem ini. ,aluan aferen utam ke
ganglion basal berasal daripada korteks serebrum, nu'leus instralaminar dibahagian
talamus dan substantia nigra dibahagian otak tengah. ,aluan daripada korteks menerima
input daripada kedua-dua sisi korteks sensorimotor dan dari ka4asan-ka4asan korteks
lain pada sisi yang sama.
+ebanyakan input ke ganglion basal dari bahagian-bahagian otak yang lain
sampai ke striatum yang terdiri daripada nu'leus kaudat dan putamen. ,aluan eferen
utama ganglion basal bermula daripada striatum dan membentuk hubungan dua hala
diantara kedua-dua struktur ini. Selain itu, terdapat juga eferen dari globus palidus ke
nu'leus (entrolateral di thalamus dan juga ke bentukan reti'ular batang otak.
Calaupun, ganglion basal dan nu'leus saling berkaitan, termasuk nu'leus
subkorteks, diesefalon dan batang otak, membentuk satu sistem yang belum dapat
difahami sepenuhnya. 1amun gejala-gejala gangguan yang berlaku pada ganglion basal
khususnya dapat menggambarkan baha4a struktur berkenaan terlibat dalam peran'angan
dan penga4asan pergerakan se'ara kompleks. 5ontoh penyakit yang akibat gangguan
galian basal ialah seperti parkinsonisme.
Gan''uan (e$'e$akan (Disorders of Movement)
+ita boleh belajar banyak mengenai ka4alan neural pergerakan dengan
memerhatikan apa yang berlaku apabila sesebuah sistem rosak. 8al ini kerana, gangguan
pergerakan jelas menyebabkan penderitaan manusia yang sangat besar. Simtom-simtom
pergerakan ini dikenali dengan simtom-simtom motor kerana ia menganggu pergerakan.
Terdapat beberapa jenis penyakit berkenaan dengan ganguan pergerakan ini sepertiD
ist$o)i otot (Muscular Dystrophy)
Distrofi otot adalah pelbagai penyakit yang ditandai oleh atrofi otot. 2angguan ini
tidak disebabkan oleh abnormality saraf, hormone, atau aliran darah, melainkan gangguan
keturunan yang melibatkan ke'a'atan en#imatik atau metabolik. &ada ke'a'atan tersebut.
Sel-sel otot mati dan difagositosis oleh sistem inflamasi yang menyebabkan terbentuknya
jaringan parut dan penurunan fungsi otot $Eli#abeth 9. 5or4in !!:*.
8ampir semua kes distrofi otot melibatkan kaum lelaki memandangkan gen yang
bertanggungja4ab untuk penyakit ini adalah gen resesif yang terletak pada kromosom E.
Tanda-tanda biasanya mun'ul pada peringkat a4al kanak-kanak di mana kanak-kanak
tersebut mempunyai masalah berdiri atau melakukan akti(iti fi#ikal. Semakin lama
penyakit ini berterusan, pesakit akan mengalami kesusahan bernafas kerana otot toraks
akan turut terjejas. +ematian akibat kegagalan pernafasan atau jantung terjadi pada usia
belasan sampai a4al dua-puluhan.
9enis penyakit distrofi otot yang paling berat ialah distrofi otot Du'henne $D3D*.
D3D ini berlaku kira-kira ?! di antara )!!.!!! kanak-kanak lelaki yang hidup.
&emeriksaan D1- mendapati ada gen yang hilang di nomor ) lengan pendek kromosom
E $Ep)*. Sekitar 6!F kanak-kanak lelaki yang menderita distrofi Du'henne. Tempat ini
dikenali sebagai distrofin kerana gen ini mengkod pembentukan protein distrofin yang
terdapat pada semua sel otot yang normal.
2ejala-gejala a4al mun'ul pada @ tahun pertama kehidupan kanak-kanak dan
terdiri daripada kelambatan berjalan, sering terjatuh, sikap berjalan yang bergoyang-
goyang dengan posisi lordosis, dan sukar menaiki tangga. Otot-otot betis yang menonjol
adalah tanda klinikal yang a4al dan dikenali Gpseudo-hypertrophy. Calaupun otot-
ototnya besar tetapi ianya lemah, kerana kelemahan otot-otot gluteus, kanak-kanak lelaki
dalam keadaan ini akan mengangkat tungkai mereka ketika bangun dari posis berbaring
$tanda 2o4er*.
&ada distrofi otot Du'henne penting untuk dijalankan kaunseling genetik dan
4anita pemba4a sifat dapat dikesan dengan mendapatkan suatu peningkatan kadar
kreatinin kinase dalam serum. -pabila seorang 4anita diduga sebagai pemba4a sifat,
diagnosis pranatal mungkin dapat ditegakkan dengan amniosentesis atau biopsi (ilus
korionik. 8al ini benar bila terdapat suatu gen yang hilang di Ep).
Sayangnya, masih belum ada terapi yang dapat menyembuhkan penyakit ini, dan
perlaksanaan ketika ini berfokuskan kepada gejala. %agi pesakit yang mengalami
masalah pernafasan, spirometer insentif mungking dapat memperbaiki fungsi pernafasan,
dan antibioti' yang sesuai diberikan untuk infeksi paru-parunya.
Terapi kontraktuar meliputi fisioterapi, posisi ekstremitif yang sesuai, dan
pelbagai jenis alat penyangga yang semuanya digunakan sebagai tindakan pen'egahan.
%o'lofen dan pelemas otot lainnya dapat diberikan untuk mengurangi kekejangan otot
yang boleh menjadi faktor konstruktur. +adang-kadang kes yang berat pembedahan
diperlukan. 3asih tiada pena4ar untuk penyakit distrofi otot. Suntikan steroid diberikan
untuk mera4at pesakit ini. Suntikan ini membantu menguatkan otot, tetapi tidak
mengubati penyakit ini.
(enyakit (olio
&olio sudah dikenali sejak #aman prasejarah lagi. ,ukisan dinding di kuil-kuil
3esir +uno menggambarkan orang-orang sihat dengan kaki layu yang berjalan dengan
tongkat. &enyakit ini juga dikenali sebagai Gdebility of the lower extrimitiesH $kelemahan
kaki*, sebuah istilah yang di gunakan di akhir tahun )6!!-anB Gmorning paralysisH pada
pertengahan tahun )>!!-an dan GHeine-Medin diseaseH yang digunakan di akhir tahun
)>!!-an dan a4al tahun ):!!-an. GAnterior poliomyelitisH adalah istilah yang mun'ul
daripada hasil kerja Dr. 9ohn Sha4. Sejak penemuan (irus ini, penyakit tersebut
dinamakan GpoliomyelitisH yang disingkatkan GpolioH $Thomas 5. Timmre'k !!@*.
Iirus penyebab penyakit polio pertama kali diperkenalkan oleh ,andsteiner dan
&opper $):!:* dalam bukunya yang berjudul !mmunitatsforsch "rig. Iirus polia
termasuk kelompok entero(irus kerana (irus ini memberi kesan kepada manusia melalui
saluran pen'ernaan. Iirus yang terdapat pada najis manusia dan menular kepada orang
lain melalui jalur fecal-oral. Iirus ini berdiam dan membiak di dalam kerongkongan dan
di dalam usus manusia yang diserangnya. Iirus ini kemudiannya masuk ke dalam
peredaran darah hingga merosakkan fungsi saraf sehingga terjadinya kelumpuhan pada
anggota gerak ba4ah $9.% Suharjo %. 5ahyon, !)!*. 3enurut C8O, lebih daripada
:!.!!! kanak-kanak yang mengalami kelumpuhan akibat polia yang seterusnya dapat
di'egah dengan imunisasi.
Setakat ini belum ada lagi perubatan anti(irus yang spesifik untuk penyakit polio.
&eng'egahan merupakan satu-satunya jalan terbaik dalam men'egah penyebaran penyakit
ini. Selain itu, kebersihan lingkunngan serta kebersihan indi(idu akan meminimalkan
(irus yang masuk melalui saluran pen'ernaan ini.
9onas Salk $):@!* berhasil menjadikan (irus polia tidak aktif dari sel ginjal
monyet per'ubaan dalam larutan formalin. %erdasarkan per'ubaan Salk ini,
perkembangan (aksin polio yang diberikan se'ara oral menjadi lebih baik sampai
sekarang. Iaksinasi polio sudah menjadi program imunisasi nasional di /ndonesia yang
diberikan kepada kanak-kanak ke'il $9.% Suharjo %. 5ahyon, !)!*.
Amyot$o)*i& "ate$al S&le$osis ("ou Ge*$i'+s isease#
-myotrophi' ,ateral S'lerosis $-,S*, adalah salah satu jenis penyakit yang
tergolong dalam penyakit saraf motor atau 3otor 1euron Disease $31D*. &enyakit ini
juga dikenali sebagai G&enyakit ,ou 2ehrigH, adalah sejenis penyakit kronik yang
di'irikan dengan adanya kelainan neurodegeneratif $kerosakan saraf* progresif yang
mempengaruhi sel-sel saraf di otak dan sumsum tulang belakang, penyakit ini
melemahkan dan mematikan neuron motorik $konponen sistem saraf yang
menghubungkan otot dengan otot rangka* yang bererti otak kehilangan kemampuan
untuk mengendalikan pergerak otot. Orang yang menghidap penyakit ini bisanya akan
mengalami kelumpuhan $Dr. 2eorge De4anto, Sp.S, Dr. Cita 9. Su4ono, Sp.S, Dr. %udi
Riyanto, Sp.S dan Dr. <uda Turana, Sp.S, !!:*.
+emampuan manusia untuk bergerak disokong oleh sistem gerak, yang
merupakan hasil kerja sama yang serasi antara rangka $tulang*, persendian dan otot.
.ungsi rangka $tulang* adalah sebagai alat gerak pasif yang hanya dapat bergerak apabila
dibantu oleh otot. Tulang antara satu sama lain, harus dihubungkan dengan fungsi
persendian. Otot fungsinya sebagai alat gerak yang aktif, yang dapat menggerakkan organ
lain sehingga menghasilkan suatu gerakan. Otot merupakan alat gerak yang paling
penting kepada tubuh kerana apabila manusia tidak mempunyai otot, maka kita tida dapat
melakukan gerakan.
&enyakit -,S ini mempengaruhi neuron motorik. Otot yang dipengaruhi adalah
otot-otot yang boleh kita kendalikan, 'ontohnya otot yang melekat pada rangka/tulang
dan otot pernafasan akan kehilangan kemampuan bergeraknya. Tetapi otot jantung dan
organ-organ pen'ernaan yang lain tidak terpengaruh. Sebahagian besar penyakit ini tidak
mengganggu fikiran, keperibadian, ke'erdasan atau memori pesakit, malah tidak juga
mempengaruhi kemampuan untuk melihat, mendengar, bau, rasa, dan merasa sentuhan.
&enyakit ini terjadi akibat korteks serebral sebagai pusat dari neuron motorik
menyampaikan impuls $pesanan* dari sel saraf otak ke sumsum tulang belakang
kemudian di teruskan ke otot seluruh tubuh sehingga menghasilkan gerakan. 9ika neuron
motorik mati atau berkurang kemampuannya maka neuron motorik tidak boleh lagi
mengirimkan impuls ke serat otot yang boleh menghasilkan gerakan. +eadaan ini akan
menyababkan berlakunya kelumpuhan. +etika otot-otot tidak menerima impuls $pesanan*
lagi dari neuron motorik yang dibutuhkan untuk menghasilkan gerak, otot-otot mulai
atrofi $menjadi lebih ke'il*. %ila penyakit ini mempengaruhi otot dalam diafragma dan
dinding dada, maka penderita akan kehilangan kemampuan untuk bernafas. +ebanyakan
penderita -,S akan meninggal karena gagal pernapasan.
2ejala a4al -,S biasanya kelemahan yang jelas atau atrofi otot. 2ejala-gejala
yang lain mun'ul termasuk fasikulasi otot $berkedut*, ketegangan atau kekakuan pada
otot. +elemahan otot umumnya mempengaruhi lengan atau kaki, gejala lainnya seperti
dengan ber'akap melalui hidung. %ahagian-bahagian tubuh yang dipengaruhi oleh
simtom-simtom a4al -,S tergantung di mana neuromuskular dalam tubuh yang rosak
pertama kali. +ira-kira 6@F pada kebiasaannya adalah simtom a4al penyakit ini ialah
pesakit merasakan sakit di lengan atau kaki. $Dr. 2eorge De4anto, Sp.S, Dr. Cita 9.
Su4ono, Sp.S, Dr. %udi Riyanto, Sp.S dan Dr. <uda Turana, Sp.S, !!:*.
&enyakit ini biasanya sering menyerang orang yang berusia ;! hingga "! tahun,
4alau bagaimanapun orang yang lebih muda atau yang lebih tua juga boleh
mengalaminya. 2olongan lelaki lebih banyak terkena penyakit ini berbanding dengan
golongan 4anita. +ira-kira :!-:@ kes, penyakit ini mun'ul se'ara kerap tanpa faktor
risiko yang jelas dan sekitar ! peratus kes biasanya berasal daripada kerosakan geneti'
spesifik yang menghasilkan mutasi en#im yang dikenali sebagai #uperoxide dismutase $
$SOD )* $Dr. 2eorge De4anto, Sp.S, Dr. Cita 9. Su4ono, Sp.S, Dr. %udi Riyanto, Sp.S
dan Dr. <uda Turana, Sp.S, !!:*.
&enyebab yang sah berkenaan penyakit -,S sampai sekarang belum diketahui
dengan jelas lagi, namun beberapa kemungkinan yang diduga berperanan pada penyakit
-,S antara lain penuaan, (irus, toksin, geneti', dan eksitotoksin.
(enyakit (a$kinson+s
+ebanyakan pengetahuan mengenai fungsi ganglion basal pada manusia berpun'a
daripada pemerhatian pesakit-pesakit yang mengalami parkinsonisme. &enyakit ini adalah
suatu gangguan yang melibatkan kemerosotan neuron berpigmen di substantia nigra.
1euron-neuron tersebut mengandungi dopamine dan berakhir di striatum. 2ejala utama
yang terdapat pada gangguan ini, yang pertama kalinya dihuraikan oleh 9ames &arkinson
pada tahun )>)6, termasuk tremor rehat $beritma, dan melibatkan khususnya ibu jari dan
telunjuk, seakan-akan pesakit sedang menggentel pil*, kekakuan $disebabkan oleh
peningkatan tonus otot*, dan akinesia, atau gerakan berjeda. &esakit yang mengalami
gangguan ini bergerak sangat lambatB se'ara am menunjukkan gerakan yang kurang
tangkas dan gaya berjalan yang kekok. Calau bagaimanapun, biasanya pesakit tidak
menghidapi kehilangan kederiaan, dan pada amnya daya pemikiran tidak terjejas$&aden
3orat, 3ohd. 8amim Rajikin, )::@*.
&enyakit &arkinson adalah penyakit degeneratif sistem saraf, yang memberi kesan
kepada otak, dan juga struktur sistem saraf periferal $rujuk rajah )*. /a adalah penyakit
neurodegeneratif yang kedua la#im selepas penyakit -l#heimer, yang boleh dialami oleh
semua orang tanpa mengira bangsa.
Calaupun penyakit &arkinson lebih la#im dihidapi di kalangan mereka yang lebih
tua $melibatkan J)F mereka yang berumur lebih "! tahun*, golongan muda juga boleh
diserang $di mana permulaannya boleh berlaku sea4al umur remaja*. /a lebih la#im
dihidapi oleh kaum lelaki daripada 4anita $&ersatuan &arkinson 3alaysia $3&D-*,
!))*.
$Dauer K &r#edborski, %euron !!?*
Ra,a* -. +emerosotan substantia nigra pada bahagian otak meyebabkan
kekurangan dopamine, yang mendasari simtom-simtom motor $khasnya
bradykinesia dan kekakuan* &enyakit &arkinson.
3asalah berkaitan pergerakan yang la#im bagi penyakit &arkinson ialah
kegeletaran $tremor* $4alaupun 'iri ini tidak dialami oleh semua pesakit*, ketegangan
otot, dan kelembapan pergerakan atau pergerakan yang perlahan $bradykinesia*.
Diagnosis penyakit &arkinson adalah berdasarkan ke4ujudan masalah-masalah
pergerakan ini. +etidakseimbangan serta kekerapan jatuh berlaku pada peringkat akhir
penyakit ini. Sesetengah pesakit boleh mengalami simtom-simtom peringkat a4al
&arkinson pada sebelah bahagian badan sahaja.
,aluan nigrostriatum merembaskan transmitter dopamine yang mungkin meren'at
perangsangan sel-sel lain di striatum. Dengan menghapuskan pengaruh sel-sel tersebut
suatu ketakseimbangan berlaku di jaringan ganglion basal kerana neuron-neuron lain,
yang membebaskan asetilkolin $-'h*, asid y-aminoabutirik $2-%-*, atau
neurotransmitter lain masih aktif. +eparahan gejala-gejala lain yang berlaku pada
penyakit parkinsonisme se'ara langsung men'erminkan darjah kekurangan sel yang
mengandungi dopamine di substantia nigra, dan kebanyakan gejala beransur-ansur pulih
berikutan pemberian dadah yang mengembalikan imbangan di antara bahan-bahan
neurotransmitter melalui peningkatan sintesis dan pembebasan dopamin, meren'atkan
pengambilan semula dopamine, atau dengan meren'atkan akti(iti laluan kolinergen
$&aden 3orat, 3ohd. 8amim Rajikin, )::@*.
+ekurangan sesuatu bahan kimia di dalam otak, dipanggil dopamine adalah pun'a
masalah motor $dan mungkin juga beberapa masalah bukan-motor* penyakit &arkinson.
Dopamine merupakan salah satu daripada beberapa bahan kimia $neurotransmitters* yang
digunakan oleh sel-sel otak untuk berhubung antara satu sama lain. Calau bagaimanapun,
pun'a penyakit &arkinson yang paling tepat masih tidak difahami sepenuhnya, maka
mun'ullah perkataan &enyakit &arkinson idiopatikH $GidiopatikH bermaksud Gsebab tidak
diketahuiH*. +edua-dua faktor genetik dan persekitaran menyumbang kepada risiko untuk
mendapat penyakit &arkinson. Calau bagaimanapun, hanya @-)!F sahaja daripada
pesakit &arkinson yang mempunyai ahli-ahli keluarga lain yang juga diserang dengan
penyakit ini, dan inilah sebabnya mengapa penyakit &arkinson biasanya dianggap sebagai
penyakit sporadik $dan bukannya keturunan*. &enyakit &arkinson bukannya akibat
daripada sesuatu yang anda telah lakukan $atau tidak lakukan* di masa silam. /a bukan
disebabkan kerana membuat kerja berlebihan atau Gover-indulgenceH.
%uat masa kini, tiada ujian $semasa hidup* yang dapat mengenalpasti penyakit
&arkinson. Doktor akan memberikan diagnosis penyakit &arkinson berdasarkan sejarah
kesihatan pesakit dan pemeriksaan neurologik yang terperin'i. Terdapat beberapa
penyakit lain yang boleh juga menyerupai penyakit &arkinson dan ujian-ujian seperti s'an
otak dan darah atau ujian air ken'ing disarankan bagi sesetengah pesakit $'ontohnya,
mereka yang berumur ba4ah @! tahun, dan menunjukkan tanda-tanda a4al penyakit ini,
atau kalau 'iri-'iri penyakit ini 4ujud* untuk mengenepikan beberapa keadaan ini.
&enyakit ini susah untuk disembuh $atau di'egah*, dan lambat-laun, penyakit ini
lebih memudaratkan $melalui jangka masa bertahun-tahun*. Calau bagaimanapun,
simtom-simtom motor boleh dika4al melalui ra4atan, terutamanya pada peringkat a4al
serangan penyakit. %uat masa kini, ra4atan-ra4atan ini kebanyakannya berlandaskan
untuk memulihkan kembali dopamine di dalam otak. Sebagai 'ontoh, Terapi &enggantian
Dopamin seperti le(odopa $ringkasnya ,-dopa* adalah prekursor kepada dopamine $ianya
bertukar menjadi dopamine dalam badan*. Terapi -gonis Dopamin juga adalah salah satu
ra4atan yang digunakan dalam mera4at penyakit ini. -gonis D- dapat digunakan untuk
mengubat penyakit &arkinson kerana 4alaupun, neuron-neuron yang melepaskan D-
menghilang, reseptor D- pas'asinaps tetap ada dan berfungsi. Oleh kerana itu, pemberian
agonis D- untuk merangsang reseptor-reseptor ini akan memperbaiki keseimbangan
inhibisi dan eksitasi dalam ganglia basal $&ersatuan &arkinson 3alaysia $3&D-*, !))*.
&enyakit &arkinson memberi kesan yang berbe#a-be#a bagi setiap orang dan
ra4atan perlulah disesuaikan bagi setiap indi(idu. Sesetengah daripada pilihan ra4atan
ini mungkin rumit dan sebaik-baiknya seseorang itu haruslah berunding dan berurusan
dengan seorang pakar perubatan yang mempunyai minat istime4a dalam penyakit
&arkinson. Seringkali, kebaikan-kebaikan ra4atan haruslah diseimbangkan dengan
kemungkinan kesan-kesan sampingan.
3elalui penyelidikan dan pembangunan, ra4atan yang ada untuk penyakit
&arkinson terus berkembang. Sebagai 'ontoh, setelah menjalani pembedahan rangsangan
dalaman otak atau deep brain stimulation $D%S* simtom-simtom penyakit. &arkinson
dapat ditangani dengan baik, di kalangan pesakit-pesakit yang terpilih untuk pembedahan
tersebut.
(enyakit .untin'ton
&enyakit 8untington merupakan satu lagi keadaan kemerosotan yang melibatkan
ganglion basal. &enyakit 8untington merupakan penyakit yang kronik yang progresif.
&enyakit ini pertama kali dikenal pasti oleh 2eoge 8untington, seorang doktor di ,ong
/sland, pada tahun )>6. &enyakit ini ialah suatu gangguan keturunan yang ber'orak
dominan autosomal dengan ketusukan yang lengkap. Dengan demikian, separuh daripada
jumlah anak daripada ibu atau bapanya yang menghidap penyakit ini mendapat korea
tersebut. 2ejala biasanya bermula pada umur empat puluhan, iaitu selepas pesakit telah
mengalami tempoh melahirkan anak. &enolakan tentang penyakit berkenaan kerap
berlaku, 4alaupun di antara mereka yang berpelajaran tinggi yang sedar tentang peranan
keturunan dan 'orak penyampaianya dan resiko dalam menurunkan penyakit ini kepada
anak-anak $&aden 3orat, 3ohd. 8amim Rajikin, )::@*.
2anguan ini biasanya progresif dengan kadar yang 'epat, dan pada peringkat-
peringkat akhir, dementia dan perubahan peribadi yang meluas sering berlaku beserta
dengan peristi4a-peristi4a kelakuan kurang siuman. Se'ara patologi, kemerosotan saraf
kelihatan di otak terutama sekali di korteks dan nukleus kaudat. $&aden 3orat, 3ohd.
8amim Rajikin, )::@*.
2erakan +has yang biasanya dilihat terjadi pada pesakit penyakit 8untingtom ini
adalah seperti gerak menyentak tidak (oluntary ynag ekstrem yang dikenali sebagai
korea. 2erakan abnormal ini boleh terjadi di seluruh tubuh dan menyebabkan keletihan
fi#ikal. &esakit yang mengidap penyakit 8untington ini biasanya mengalami penurunan
yang progresif dalam fungsi mental.
2ejala a4al penyakit ini hanya berlaku semasa pensakit telah de4asa. +eadaan
ini di'irikan, pada permulaannya, oleh pergerakan tidak (oluntari yang mendadak dan
tersentak-sentak $koreiform, atau seakan-akan menari*. +orea 8untington merupakan
penyakit yang pogresif, dan biasanya memba4a maut dalam masa )@ tahun dari
permulaan gejala. &ada peringkat akhir gangguan ini, daya pemikiran lama-kelamaan
semakin lemah. 2ejala motor yang terdapat pada penyakit 8untington se'ara ringkas,
didapati berla4anan dengan gejala parkinsonisme, dan dengan itu dadah yang
meren'atkan pengujaan di laluan dopamine digunakan.
&ada masa ini, tidak ada ra4atan yang berkesan untuk penyakit 8untington,
pesakit biasanya dira4at dengan memberikan ubat seperti 'hlorproma#ine, haloperidol
dan sebagainya. Calaubagaimanapun ubat ini hanyalah sebagai agen neurolepti' $ubat
penenteram* yang hanya boleh membantu untuk menga4al gerakan yang tidak (oluntary
sahaja.

R090+-1D
). &ersatuan &arkinson 3alaysia $3&D-*, !)). &enyakit &arkinsonD 3aklumat
untuk pesakit &arkinson. &enerbitD 1o(artis 5orporation $3alaysia* Sdn %hd K
Orient Europharma $3* Sdn. %hd.
. 2eorge De4anto, Sp.S, Cita 9. Su4ono, Sp.S, %udi Riyanto, Sp.S dan <uda
Turana, Sp.S $!!:*. &anduan &raktis Diagnosis K Tata ,aksana &enyakit Saraf.
9akartaD &enerbit %uku +edokteran E25.
?. Thomas 5. Timmre'k, $!!@*. EpidemiologiD Suatu &engantar. 9akartaD &enerbit
%uku +edokteran E25.
;. 9.% Suharjo %. 5ahyon, $!)!*. Iaksinasi, 5ara -mpuh 5egah &enyakit /nfeksi.
<ogyakartaD &enerbit +enisius $-nggota /+-&/*.
@. Eli#abeth 9. 5or4in $!!:*. %uku Saku &atofisiologi, &d. ?. 9akartaD &enerbit
%uku +edokteran, E25.
". &aden 3orat, 3ohd. 8amimRajikin, 1oranita 3ohd. 1ordin, K Sharifah -#ian
Syed <asin, $)::@*. Robert ,.Ii'k, .isiologi &erubatan Semasa jilid ). SelangorD
per'etakan De4an %ahasa dan &ustaka.
6. 9amilah 9amaludin $)::6*. 9antungD -ntara 8idup Dan 3ati, &erpustakaan
1egara 3alaysia.
>. %y &hillip E.&a'k, &h.D., and Ste(en $!))*. %assett.5liffs1otes -natomy and
&hysiology Aui'k Re(ie4.
nd
Edition.
:. -mar 5hatterjee, Rita 5hatterjee $!!6*, Essential 803-1 &8<S/O,O2<,
nd
Edition.